Συνωστισμὸς στὸ Πάνθεον τῶν Ἀθανάτων…!!!

οὔτε αὐτὸς ἔκανε πίσω…..

γιὰ αὐτὸ κι ὁ Θεόφιλος οὐδέποτε θὰ ξεχασθῇ….

Συνωστισμὸς στὸ Πάνθεον τῶν Ἀθανάτων...!!! Συνέχεια