Ἡ μάχη στὸ Βαλτέτσι, ὅπως τὴν ἀφηγεῖται ὁ Γέρος μας.

Ἡ μάχη στὸ Βαλτέτσι, ὅπως τὴν ἀφηγεῖται ὁ Γέρος μας. πολιορκία ΤριπολιτσᾶςΣὲ δέκα ἡμέραις περάσοντας τοὺς ἔγραψα εἷς τὸ Λεοντάρι, ὅτι «νὰ ἔλθητε νὰ πιάσουμε τὸ Βαλτέτσι». Καὶ τότε ξεκίνησε ὁ Μπεϊζαντές, οἱ Πετροβαῖοι καὶ Μεσσήνιοι 1200, Παπατσώνης. Ἐπῆγα καὶ ἐγὼ εἷς τὸ Βαλτέτσι, τοὺς λέγω: «Νὰ φτειάσετε τὰ ταμπούρια κλειστά· εἷς τὴν ἄκρη τοῦ χωριοῦ ἦτον μία ἐκκλησιά, νὰ γένη ταμπούρι, καθὼς καὶ δυὸ καταρράχια, ποὺ ἐδιαφέντευαν τὸ χωριό, ὀποῦ ἂν ἔλθουν οἱ Τοῦρκοι νὰ κλεισθῆτε μέσα». Μοῦ ἀπεκρίθησαν ἐκεῖνοι: «Χανόμεθα». – «Ἐσεῖς κλεισθῆτε καὶ ἐγώ σας ἔρχομαι μεντάτι, σᾶς παίρνω εἷς τὸν λαιμό μου». Ἐκείνη τὴν ἴδια ὥρα, ὅπου ἠμεῖς ἐφτειάναμε αὐτό, ἦλθεν ὁ Κεχαϊᾶς μὲ 4000 εἷς τὴν Βοστίτσα ἀπὸ τὰ Γιάννινα, ἔκαψε τὴν Βοστίτσα, ἐπέρασε εἷς τὰ Μαῦρα λιθάρια  ἀτουφέκιστος, ἔκαψε τὴν Κόρινθο. Ὁ Φλέσσας ἔκαψε τὰ σπίτια τοῦ Κιαμὴλ μπέη· ἔκαψε τὸ Ἄργος ὁ Κεχαϊᾶς, ἐπέρασε ἀπὸ τὸ Τουρνίκι, ἐμβῆκε εἷς τὴν Τριπολιτσά. Μπαίνοντας εἷς Τριπολιτσά, τοῦ ἱστόρησαν τὸν πόλεμον τὸν πρῶτον του Βαλτετσιοῦ – ποὺ ἐκυνηγήσαμεν τοὺς Ρωμαίους καὶ ἐπαινέματα τούρκικά· του εἶπαν οἱ παλιοὶ Τοῦρκοι: «Ἧσσον Ῥοῦσσοι, τοὺς κυνηγήσαμεν εἷς τὸν κάμπον τοῦ Σινάνου, ἐπροσκύνησαν». Τὸ αὐτὸ σχέδιον ἤθελον νὰ κάμουν.

Συνέχεια

«Ἡ ἀρχηγία ἑνὸς στρατεύματος Ἑλληνικοῦ εἶναι μία τυραννία…»

 

«Ἡ ἀρχηγία ἑνὸς στρατεύματος Ἑλληνικοῦ εἶναι μία τυραννία...»«Ἡ ἀρχηγία ἑνὸς στρατεύματος Ἑλληνικοῦ ἦτον μία τυραννία, διατὶ  ἔκαμνε καὶ τὸν ἀρχηγό, καὶ τὸν κριτή, καὶ τὸν φροντισή, καὶ νὰ τοῦ φεύγουν κάθε ἡμέρα καὶ πάλι νὰ ἔρχονται.
Νὰ βαστάῃ ἕνα στρατόπεδο μὲ ψέμματα, μὲ κολακεῖες, μὲ παραμύθια. Νὰ τοῦ λείπουν καὶ ζωοτροφίες καὶ πολεμοφόδια, καὶ νὰ μὴν ἀκοῦν καὶ νὰ φωνάζῃ ὁ ἀρχηγός. Ἐν ᾦ εἰς τὴν Εὐρώπη ὁ ἀρχιστράτηγος διατάττει τοὺς Συνέχεια

9 Δεκεμβρίου 1912. Ὑποβρύχιο «Δελφίνι»

9 Δεκεμβρίου 1912. Ὑποβρύχιο «Δελφίνι»Σάν σήμερα πρίν ἀπό 100 χρόνια, τό ἑλληνικό ὑποβρύχιο «Δελφίνι» ἔριξε τήν πρώτη τορπίλη στήν παγκόσμια ἱστορία. Ἐνῶ ὁ ἑλληνικός στόλος μέ τό Ἀβέρωφ κέρδιζε τή Μάχη τοῦ Αἰγαίου, τό ὑποβρύχιο ἐπετέθη ἐναντίον τοῦ τουρκικοῦ πλοίου Μετζιδιέ. 

Τό ὑποβρύχιο «Δελφίνι», ἄν καί δέν κατάφερε λόγω τεχνικῶν βλαβῶν νά προσφέρῃ πολλά στήν ἀπελευθέρωσιν τοῦ Αἰγαίου ἀπό τούς Τούρκους, ἄφησε τό δικό του σημάδι στήν παγκόσμιο ναυτική ἱστορία.

Σήμερα τό θωρηκτό Ἀβέρωφ, παροπλισμένο στήν (τουρκοκρατούμενη) μαρίνα Φλοίσβου, θά ἀρχίσῃ νά ῥίχνῃ μόνο του κανονιές, ἀπό ἀγανάκτησι, μήπως καί ξυπνήσει ὁ ραγιᾶς Ἕλληνας ! Συνέχεια

Ἕνας ἀρχαῖος θρῦλος

Ἕνας ἀρχαῖος θρῦλος
Ένας αρχαίος κινέζικος θρύλος λέει ότι κάποιος μαθητής ρώτησε τον δάσκαλο του: «Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον Παράδεισο και στην Κόλαση;» Ο δάσκαλος του απάντησε: «Πολύ μικρή κι ωστόσο, έχει μεγάλες συνέπειες.
Έλα να σου δείξω την Κόλαση». Μπήκαν σε ένα δωμάτιο, όπου μια ομάδα ανθρώπων καθόταν γύρω από μια μεγάλη χύτρα με ρύζι.
Όλοι ήταν πεινασμένοι και απελπισμένοι καθένας είχε από ένα κουτάλι που το κρατούσε από την άκρη με προσοχή κι έφτανε ως τη χύτρα.
 Κάθε κουτάλι, όμως, είχε τόσο μακρύ χερούλι, που δεν μπορούσαν να το φέρουν στο στόμα. Η απελπισία και η ταλαιπωρία ήταν φοβερή. «Έλα» είπε ο δάσκαλος λίγο μετά.
 
 «Τώρα θα σου δείξω τον Παράδεισο». Μπήκαν σε ένα άλλο δωμάτιο, πανομοιότυπο με το πρώτο, Συνέχεια
Ὁ Κολοκοτρώνης ἀπαντᾶ!

Κύριε («στορικέ») Βερέμη. Κι σες ο σύμβουλοί του κα συνεργτες του. Ἐὰν πράγματι γνωρίζετε γράμματα, διαβστε τ παρακάτω πόσπασμα. Πιστεύω ὅτι θ σς βοηθήσῃ διαιτέρως.

σως μως ν σς δυσκολεύ γλώσσα το Γέρου κάπως….

Ν βοηθήσω λοιπόν λίγο. χουμε κα λέμε:

1ον . Τν λέξι  «μπέσα» τν χετε κούσει ποτέ; Εναι μία συνήθεια πο εχαν ( κι ετυχς κόμη χουν) κάποιοι νθρωποι,  κυρίως ντρες, καὶ φορ στν τήρησι το λόγου ποὺ  Συνέχεια

Ἡ ἅλωσις τῆς Τριπολιτσᾶς!

Ἡ ἅλωσις τῆς Τριπολιτσᾶς!2Σὰν σήμερα, πρὶν ἀπὸ 191 χρόνια, ἡ στρατιωτικὴ ἰδιοφυΐα τοῦ Γέρου μας, τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνου, ἦταν αὐτὴ ποὺ ὁδήγησε τοὺς Ἕλληνες στὴν ἅλωσιν τῆς Τριπολιτσᾶς.
Πέραν ὅμως τοῦ στρατηγικοῦ σημείου, ποὺ ἀπεδείχθῃ ἀπὸ τὰ οὐσιαστικότερα βήματα τοῦ ἀγῶνος, μέσα ἀπὸ τὴν προετοιμασία τῆς πολιορκίας, καθώς ἐπίσης καὶ κατὰ τὴν διάρκειά της, ἀπεδείχθῃ ἡ μοναδικὴ στρατιωτικὴ φύσις τοῦ Κολοκοτρώνου. 
Συνέχεια