Ἐὰν οἱ λαοὶ συνειδητοποιήσουν τὸ ποιοὶ εἶναι οἱ …«ἐθνάρχες» τους…

Οι Σιωνιστές θέλουν να περιορίσουν το internet.
Τους φαίνεται αδιανόητο να τους ξεφεύγει πληροφορία που δεν τους βολεύει.

Φαντασθείτε να συνειδητοποιήσουν οι Τούρκοι σύντομα ότι ο «εθνάρχης» τους δεν ήταν καθόλου… Τούρκος αλλά …«περιούσιος» πράκτορας του Palmerston και του Herzl…

Ἐὰν οἱ λαοὶ συνειδητοποιήσουν τὸ ποιοὶ εἶναι οἱ ...«ἐθνάρχες» τους...1 Συνέχεια