Ὑπὸ διωγμὸν τὸ Ἔθνος τῶν Ἑλλήνων

Τὸ καθεστὼς Ῥᾶμα μηχανεύεται τρόπους νὰ κατάσχῃ τὰ σπίτια τῶν ὁμογενῶν μας.
Τὸ καθεστὼς Τσίπρα ξεδιάντροα καὶ στὰ ἴδια κατάσχει τὴν πρώτη κατοικία καὶ πετᾶ ἑλληνικὲς οἰκογενειες στὸν δρόμο, ἐνᾦ τὰ διαθέτει δωρεὰν γιὰ τὸν κάθε εἰσβολέα.  Συνέχεια

Χῆρες παρελαύνουσες

Χῆρες, μητέρες καὶ θυγατέρες (μαυροκαμμένες καὶ μαυροφορεμένες στὴν πλειοψηφία τους) προελαύνουσες στὶς 28 Ὀκτωβρίου τοῦ 1946 στὴν πλατεία Συντάγματος, κυρίως ἐκ τῆς περιόδου τῶν πολέμων 1912-1922, ὅπως μαρτυρᾶ καὶ ἡ σημαία τους.

Συνέχεια

Γυναῖκες Ἠπειρώτισσες

Στὴν ὁδὸ Παύλου Μελᾶ, στὸ κέντρο τῆς Θεσσαλονίκης καὶ σὲ ἀπόσταση μόλις διακοσίων (200) μέτρων ἀπὸ τὸν Λευκὸ Πύργο, στέκει τὸ ὄμορφο γλυπτὸ τῆς γυναίκας τῆς Πίνδου, ὡς ἐλάχιστος φόρος τιμῆς στὶς ἡρωΐδες τῆς Πίνδου!!! Συνέχεια

Δηλώνοντας μὲ ὅλους τοὺς τρόπους τὸ «Ὄχι»!!!

Τὸ κεφάλι τοῦ πρώτου Εὔζωνος εἶναι τὸ «Ο».
Τὰ διασταυρωμένα τυφέκια εἶναι τὸ «Χ».
Τὸ «δάκρυ» ἀπὸ τὸ φέσι τοῦ δευτέρου Εὔζωνος εἶναι τὸ «Ι»….

Συνέχεια

Δωρεὰν Μαθήματα Ἱστορίας καὶ πάλι στὸ Λαϊκὸ Πανεπιστήμιο

Μαθήματα Ἱστορίας, ἀπὸ τὸν Ἱστορικό μας Δημήτριο Μιχαλόπουλο, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, στὸ Λαϊκὸ Πανεπιστήμιο
Τὰ μαθήματα εἶναι δωρεὰν καὶ θὰ ξεκινήσουν ἀπὸ τὴν ἐρχομένη Παρασκευὴ 19 Ὀκτωβρίου.
 
  Ἡ Ἑλλάδα στὸν στρόβιλο τῶν διεθνῶν κρίσεων, 1974-2014
 

Τὰ μαθήματα θὰ γίνουν στὸ κτίριο τῆς Ἑταιρείας τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ, Εὐριπίδου 12 (μετρό: Πανεπιστήμιο), στὴν αἴθουσα Ν. Π. Δεληγιάννη, κατὰ τὶς ἑξῆς ἡμέρες (πάντα Παρασκευή): Συνέχεια

Φίλοι Ἀλβανοί;

Σὰν σήμερα τὸ 1943 ἐκτελοῦνται ὁμαδικῶς ἀπὸ Τσάμηδες οἱ 49 πρόκριτοι τῆς Παραμυθιᾶς, ἀφοῦ προηγουμένως διετάχθησαν νὰ σκάψουν μόνοι τους τὸν τάφο τους. Τὰ καθάρματα τῆς Ἀλβανίας, ἐλέῳ Γερμανο-Ἰταλῶν, τρομοκράτησαν ὄχι μόνον τὴν Βόρειο Ἤπειρο, ἀλλὰ καὶ μεγάλες ἐκτάσεις τῆς Ἠπείρου μας. Συνέχεια