Τὰ ἡμαρτημένα τοῦ λεξικοῦ Μπαμπινιώτη.

«ΤΑ ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ»

Τὰ ἡμαρτημένα τοῦ λεξικοῦ Μπαμπινιώτη.Κατὰ τὸ μικρὸ χρονικὸ διάστημα ὅπου στὸν θῶκο τοῦ Ὑπουργείου .. «διὰ βίου μάθησης»! καὶ τύφλωσης (Ἰούνιος 2012) τοποθετήθηκε ὁ  καθηγητὴς Γλωσσολογίας κ. Γ, Μπαμπινιώτης, λάβαμε ένα δημοσίευμα που έφερε το τίτλο:

«ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΔΕΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΤΟΝ ΠΛΕΟΝ ΑΓΓΡΑΜΜΑΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ;»

Πρόκειται γιὰ κάποιο παραμύθι, ποὺ διέσωσε καί… ἐμπλούτισε ὁ ἀξεπέραστος Ἐμ. Ῥοϊδης (Απάντα Ε΄ Τόμος σελ 109).
Δεν τὸ παραθέτουμε,

Πρώτον λόγῳ ἐλλείψεως χώρου , παρ΄  ὅλο τὸ ἐνδιαφέρον, ποὺ μὲ ἐκεῖνο τὸ ἀνάλαφρο,  κοφτερό σκῶμμα τοῦ Ῥοΐδη, σατιρίζεται, ὁ βίος καὶ ἡ Πολιτεία τῶν Ὑπουργῶν Παιδείας.

Συνέχεια

Ἡ Μπουμπουλίνα….

Ἡ Μπουμπουλίνα ἦτο ὡραία,

Εἶχε τὰ βήματα στιβαρά,

Καὶ ὡς ἡ Ἄρτεμις κολοσσαία

ἐπεριπάτει καὶ φοβερά.

Μεγάλα ὄμματα εἶχε Ἥρας

Καὶ βλέμμα σπεῖρον γοργοὺς σπινθῆρας.

Τὸ χρυσοκέντητον ἔνδυμά της

Ζώνη συνέσφιγγε ἀργυρᾶ,

Καὶ ἀπὸ ταύτης εἰς τὰ πλευρά της

Σπάθη ἐκρέματο ἠχηρά.

 

Νά πῶς περιέγραψε περίπου σύγχρονός της ποιητὴς τὴν ἡρωίδα μας. Ἦταν ἐκπληκτικὴ γυναίκα.

Συνέχεια