Ἐνθυμούμενοι τοὺς λεβέντες Κολοκοτρωναίους…

Ἐπεὶ δὴ τὸ ζήτημα τῆς  μνήμης μας εἶναι κάπως …ἀπροσδιόριστον…
Κι ἐπεὶ δὴ κάποιοι, κάποτε, μὲ ἐντολὲς ΕΛΙΑΜΕΠ (βλέπε καὶ βερέμη, τατσόπουλο καὶ ΣΚΑεΙ-γάιδαρο-  ἐπεχείρησαν νὰ μᾶς
ἀλλοιώσουν τὸ ἱστορικὸ καὶ τὸ ἀντιληπτικόν μας ἐπίπεδον…
Κι ἐπεὶ δὴ βασικός σκοπός τους, κατὰ κύριον λόγο, ἦταν νὰ ἀποδομηθῇ ὁ Γέρος μας στὶς συνειδήσεις μας…
…εἴπαμε νὰ ἀναδημοσιεύσουμε ἕνα κείμενον ποὺ ἀπεδείκνυε τὶς μεθοδεύσεις τους μὰ καὶ  τὸ …ἦθος (;;;) τους.
Συνέχεια

Φαίνεται νὰ μὴν χορταίνουμε ἀπὸ …ντροπή!!!

Ὄνειδος καὶ καταισχύνη!!!

Περὶ κομμουνιστικοῦ φασισμοῦ καὶ προπαγάνδας!

Ἀπὸ Εἰδήσεις:
«Ὁ χωρὶς τσίπα καὶ τὸ ἀχρεῖο τσοῦρμο του θὰ ἐγκαινίαζαν τὸ μουσεῖο τοῦ «Ἥρωος»…»
…ἀποδεδειγμένα τοὐλάχιστον προδότου…
Δηλαδὴ δὲν ἐδικάσθη γιὰ τὶς ἰδέες του!!!
Συνέχεια

Πράκτωρ ἤ φασίστας ὁ Γρηγόρης Λαμπράκης;

Ἄρχισαν οἱ νεκρολογίες γιὰ τὴν Γρηγόρη Λαμπράκη καὶ τὸ κίνημα εἰρήνης.

Τὸ 1989 ἄνοιξαν τὰ ἀρχεῖα τῆς ΕΣΣΔ. Ἀπεδείχθη ὅτι ὅλα τὰ κινήματα εἰρήνης καὶ οἱ ὀργανωτές τους στὴν Δύση χρηματοδοτοῦντο ἀπὸ τὴν KGB.
Αὐτὸ σὲ ὅλον τὸν κόσμο εἶναι ἀποδεκτὸ καὶ κανανοητό, πλὴν Ἑλλάδος! Συνέχεια

Ὁ Δυσσέας.

Ὁ Δυσσέας.1Εἶναι καιρὸς τώρα ποὺ θέλω νὰ γράψω γιὰ τὸν Δυσσέα μας. Τὸν Ὀδυσσέα Ἀνδροῦτσο. Ἕναν ἄνδρα πρότυπο γιὰ τὴν ἐποχή του καὶ ὑπέρμετρα συκοφαντημένο. 

Γνώστης τῆς ἱστορίας καὶ τῆς γλώσσης μας, ἦταν ἀπὸ τὶς σημαντικότερες καὶ πλέον συνειδητοποιημένες προσωπικότητες τοῦ ἀγῶνος. Κατασυκοφαντήθηκε ἀπὸ κάθε πλευρά. Προσπάθησαν νὰ μειώσουν τὴν ἀξία του πολιτικοί, συνεργᾶτες του, ἀκόμη καὶ ἱστορικοί. Δολοφονήθηκε ἀπὸ «Ἕλληνες» γιὰ νὰ μὴν τὸν ἀφήσουν νὰ λάμψῃ σὲ μίαν Ἑλλάδα ποὺ χρειαζόταν τέτοιους ἀκριβῶς ἀνδρες. Δῆλα δή, στὸ πρόσωπο τοῦ Ὀδυσσέως δολοφόνησαν τὸ ὄνειρο γιὰ ἐλευθερία τοῦ κάθε ῥαγιᾶ, πρὸ κειμένου νὰ τὸν κρατήσουν ῤαγιὰ γιὰ πάντα. 

Πληροφορίες γιὰ τὸ ποιόν του ἀντλοῦμε ἀπὸ πολλοὺς ἀγωνιστὲς καὶ  ἱστορικούς. Ὁ Κολοκοτρώνης ἀναφέρεται μὲ ἀγάπη καὶ θαυμασμὸ στὸν Ὀδυσσέα. Ὁ Μακρυγιάννης μὲ παράπονο καὶ πίκρα γιὰ τὸν δολοφονία του. Ὁ Φωτιάδης μὲ θαυμασμό. Ὁ Κόκκινος ἐπίσης. Γενικῶς, ἦταν ἕνα παλληκάρι ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἀλλάξῃ μὲ τὴν παρουσία του πολλά. Ἀλλὰ δὲν τὸν ἄφησαν!

Συνέχεια

Χρησιμοποιεῖ χιτλερικές μεθόδους τὸ ὑπουργεῖον ἀ-παιδείας;

Ἔχουμε νὰ μετρήσουμε ἑκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, μόνον ἀπὸ τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο καὶ  τὴν Κατοχή, ἐδῶ, στὴν Ἑλλάδα!!! Ἕλληνες!!! Μόνον Ἕλληνες!!!
Μόνον!
Ἀκούσατε κάποιον δάσκαλο νά τούς μνημονεύῃ;
Ἀκούσατε κάποιον καθηγητή λυκείου ἤ πανεπιστημίου νά ὀργανώνῃ μίαν ἡμερίδα γιά νά ἐνημερώσῃ τούς δασκάλους καί νά τούς παροτρύνῃ νά διδάξουν στά παιδιά αὐτήν τήν γενοκτονία;
Μήπως διαβάσατε κάπου κάποιαν ἐντολή κάποιου ὑπουργοῦ νά διδαχθοῦν οἱ μάχες, οἱ ἡρωϊκές σελίδες τοῦ Μετώπου ἤ ἀκόμη καί ἡ καθημερινή ἀντίστασις τῶν Ἑλλήνων ἐπί Κατοχῆς;
Φυσικὰ ὄχι…
Ὅμως σεμινάρια καὶ ἡμερίδες «ὁλοκαυτωμάτων», μὲ χιτλερικὲς μεθόδους, γιὰ ἐκπαιδευτικούς, ποὺ στὴν συνέχεια θὰ διδάξουν τὰ παιδιά μας, καὶ γίνονται καὶ θὰ γίνονται, ἐφ΄ ὅσον αὐτὲς οἱ …«ὀπτικές» εἶναι συμβατὲς μὲ τὴν νέα τάξιν πραγμάτων…Χρησιμοποιεῖ χιτλερικές μεθόδους τὸ ὑπουργεῖον ἀ-παιδείας;01
Συνέχεια

Νὰ μὴν …«θιγοῦν» οἱ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ εἰκόνες τῶν …«ἡρώων»;

ΝΑ ΜΗΝ …«ΘΙΓΟΥΝ» ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ «ΗΡΩΩΝ»;;

Τον Νοέμβριο του 2013 είχα αναφερθεί στην εβραϊκή καταγωγή του τέκτονος Διονυσίου Σολωμού, ο οποίος έμαθε Ελληνικά αφού του ανέθεσε να γράψει τον Εθνικό Ύμνο ο Σπυρίδων Τρικούπης (από την ίδια Στοά).Νὰ μὴν ...«θιγοῦν» οἱ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ εἰκόνες τῶν ...«ἡρώων»;7

Πολὺ φασαρία γιὰ τὰ «πνευματικὰ δικαιώματα» τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου…

Συνέχεια