Ζήτω τά (βρεταννικά) νησιά Φώκλαντ;

Μὲ ῥωτᾶτε γιὰ τὸ Υ/Β τῆς Ἀργεντινῆς (ποὺ ἐβυθίσθη)!
Δὲν γνωρίζω τὶ συνέβη ἀλλὰ ἔχω μίαν ἐρώτηση νὰ κάνω, ποὺ μόνον ἡ Τερέζα Μέϊ μπορεῖ νὰ ἀπαντήσῃ:

Τό πυρηνικό Υ/Β τῆς Μεγάλης Βρεταννίας, τὸ HMS Audacius, ποὺ εἶναι γνωστὸς φονιὰς Υ/Β καὶ κάνει ὄσο θόρυβο κάνει κι ἕνα …νεογέννητο δελφίνι, ποῦ εὑρίσκετο τό ἐπίμαχο χρονικό διάστημα;
Συνέχεια

Ὑπηρέτες μίας παγκοσμίου καὶ σκιώδους «ἐλίτ»

Ἔλαβα πρὸ καιροῦ τὸ μήνυμα ποὺ ἀκολουθεῖ καὶ τοῦ ὁποίου ὁ συγγραφέας του ἐπιθυμεῖ νὰ παραμείνῃ ἄγνωστος.
Τὸ παραθέτω μὲ κάθε ἐπιφύλαξη γιὰ τὴν ἐξιστόρηση καὶ τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια.

«Ὁ πιλότος τῆς Panamerican, μᾶς ἐπληροφόρησε ὅτι ἔπρεπε νὰ δέσουμε τὶς ζῶνες μας, καθὼς σὲ λίγα λεπτὰ θὰ προσγειωνόμασταν στὸ aeropuerto internacional de Pudahuel.

Ἔσβησα τὸ τσιγάρο μου, κάπνιζα τότε Marlboro κόκκινα, καὶ κύτταξα τὸ ῥολόι μου: ἦταν 6:00 ἡ ὥρα τὸ ἀπόγευμα τῆς 9ης Σεπτεμβρίου τοῦ 1973.

Ὁ πρώιμος ἀνοιξιάτικος ἥλιος ἔδυε στὸν Εἰρηνικὸ παίζοντας μὲ τὰ ὑπέροχα χρώματα τῆς Χιλῆς, ποὺ τόσο ὀμορφα ἀνεδύοντο τὴν ἄνοιξη.
Συνέχεια

Ῥῶσσοι «χάκερς» …ἀνέβασαν τὸν Τρᾶμπ!!!

Ἔ, λοιπόν…
Ὁ Τρᾶμπ κέρδισε λόγῳ Ῥώσσων χάκερς, ποὺ κατέχουν τό, ἀπίστευτα ὑψηλὸ ποσοστό, τοῦ …0.0004 % στὸ Facebook, μὲ πλαστοὺς λογαριασμούς! Συνέχεια

Γιατί οἱ Ἀμερικανοί θέλουν τήν Συρία …ναρκοθετημένη;

Οἱ Η.Π.Α. ἀπαγορεύουν σὲ Σέρβους ναρκαλιευτὲς τοῦ Σερβικοῦ Στρατοῦ, νὰ μεταβοῦν στὴν Συρία, γιὰ νὰ βοηθήσουν στὸ καθάρισμα ἀπὸ νάρκες, ἐκείνων τῶν περιοχῶν ποὺ εἶχε καταλάβη τὸ ISIS!!

Συνέχεια

Γνωστὲς ἀμερικανικὲς ἀλητείες ἐπαναλαμβάνονται στὴν Σερβία

«Δὲν μπορεῖτε νὰ κάθεσθε ταὐτόχρονα σὲ δύο καρέκλες»,

ἐδήλωσε ὁ Ἀμερικανὸς ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν Χόιτ Μπράιν Γῆ, σὲ οἰκονομικὴ σύνοδο κορυφῆς στὸ Βελιγράδι.

Ἐπανέλαβε, ἐν πυκνώσει, τὸ γνωστὸ «εἴτε εἶσθε μαζύ μας, εἴτε ἐναντίον μας», τοῦ τέως προέδρου Μποῦς, σὲ μίαν κατεστραμμένη οἰκονομικῶς χώρα, ὅπως ἡ Σερβία, ὅπου ὑπεύθυνοι αὐτῆς τῆς καταστροφῆς εἶναι φυσικὰ οἱ ἴδιοι οἱ Ἀμερικανοί.
Συνέχεια

Χαστοῦκι καναδικὸ στοὺς ἰσλαμο-φονταμενταλιστὲς

Ὁ κύβος ἐῤῥίφθη.
Στὸ Κεμπὲκ τοῦ Καναδᾶ, ὁ Νόμος 62 περὶ πολιτικῆς οὐδετερότητος, ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὶς 20 Ὀκτωβρίου ὅσοι ὑπηρετοῦν στὸν δημόσιο τομέα, ἢ ὅταν χρησιμοποιοῦν μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς ἢ δημόσιες ὑπηρεσίες, νὰ ἔχουν ἀποκεκαλυμμένο τὸ προσωπό τους.
Τίποτα δὲν θὰ καλύπτῃ τὸ πρόσωπο!!!

«I should see your face, and you should see mine».

Συνέχεια