Βιβλικὲς καταστροφὲς στὴν Καλιφόρνια ἀπὸ …ἀμέλεια!!!

Μέχρι πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες τοὺς ἔλεγαν ὅτι δέν συντρέχει λόγος ἀνησυχίας, ἔως ὅτου τοὺς ἐνημέρωσαν πὼς πρέπει νὰ ἐκκενώσουν τὰ σπίτια τους γιὰ νὰ μὴν …πνιγοῦν!!!

Μηχανικοὶ εἶχαν προειδοποιήση γιὰ τὶς ἀναγκαῖες ἐπισκευές, ποὺ ἀπαιτοῦντο στὸ φράγμα, ἐδῶ καὶ …δώδεκα (12) χρόνια, ἀλλὰ λόγῳ περικοπῶν, ἀπὸ ὅ,τι καταλαβαίνω, μᾶλλον ἠγνοήθησαν.
Συνέχεια