Γονυπετεῖς παρακαλώντας τοὺς ἀφέντες τους…

Τὸ ἔχω ξαναγράψει καὶ θὰ τὸ γράφω ὄσο ἀκόμη μπορῶ νὰ σκέπτομαι:

Στὸ «emancipation declaration» τοῦ Λίνκολν, πολλοὶ μαῦροι τοῦ Νότου δὲν ἀντέδρασαν, ὅπως οἱ περισσότεροι θὰ ἀνέμεναν.
Τουναντίνον,  γονυπετεῖς παρακαλοῦσαν τοὺς ἀφέντες τους νὰ τοὺς κρατήσουν σὲ καθεστὼς δουλείας.
Συνέχεια

Ἰδιοκτησίας κατάργησις!!!

Ἔ, δὲν εἴμαστε καλά!!!

Ἰδιοκτησίας κατάργησις!!!

Ἰταλία. Οἱ τοπικὲς ἀρχὲς ἐγκαθιστοῦν μὲ τὸ ζόρι «πρόσφυγες» ἀπὸ τὴν Ἀφρικὴ στὸ ξενοδοχεῖο ἡλικιωμένου ἀνδρός.
Τὸ ὅ,τι αὐτὸς δὲν συναινεῖ στὴν κατάληψη τῆς ἰδιοκτησίας του ἀπὸ Ἀφρικανοὺς εἰσβολεῖς, δὲν φαίνεται νὰ ἔχῃ κάποιαν σημασία. Συνέχεια

Διαπραγματεύονται κάτι οἱ …«κυβερνῶντες» μας;

Μισθωτὴ φτώχεια!!!

Διαπραγματεύονται κάτι οἱ ...«κυβερνῶντες» μας; Συνέχεια

Ποινικοποίησις …«ῥατσισμοῦ» καὶ μέσῳ διαδικτύου!!!

Ποινικοποίησις ...«ῥατσισμοῦ» καὶ μέσῳ διαδικτύου!!!

Τὸ θέμα δὲν εἶναι ὁ ῥατσισμός, ὁ φασισμός, ὁ ναζισμός, ἀλλὰ καὶ κάθε …«ἰδεολόγημα» ποὺ συνιστᾶ (ἐν δυνάμει) ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος, ἀλλὰ τὸ τὸ ἐννοοῦν αὐτοὶ ποὺ νομομαγειρεύουν μὲ τὶς παραπάνω ἔννοιες.
Μία ματιὰ στὸν Νόμο 4411/2016 θὰ μᾶς πείσῃ!!!
Καὶ σίγουρα μποροῦμε ὅλοι μας πλέον, ἀκόμη καὶ αὐτοὶ ποὺ προσέφεραν, μὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους, ὑπηρεσίες στὴν διάσωσιν καὶ προστασία τῶν πραγματικῶν προσφύγων, νὰ θεωρηθοῦν «ῥατσιστές», ἐὰν ἔτσι βολεύῃ τοὺς κρατοῦντες.
Γιὰ αὐτὸ καὶ στὸ Ὡραιόκαστρον, στὴν Μυτιλήνη, στὴν Χῖο, στὴν Λέρο ξέχασαν πολὺ γρήγορα τὶς ἐξαγγελίες τους γιὰ τοὺς καλοὺς Ἕλληνες κι ἔπιασαν τὸ σχετικὸ παραμῦθι. Συνέχεια

Μνημονιακὴ γενοκτονία…

Back to reality….

Μνημονιακὴ γενοκτονία... Συνέχεια

Ἡ ἀνάπτυξις ΔΕΝ θὰ ἔλθη γιὰ τοὺς Ἕλληνες…

Αυτοί που θέλουν να μας κάνουν μαθήματα ανταγωνιστικότητας, αναπτύξεως και προσελκύσεως ξένων επενδυτών, ανεβάζουν υπέρογκα τα κοστολόγια παραγωγής και διανομής των προϊόντων, Συνέχεια