Ἕνας θρησκευτικὸς ἡγέτης ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ νὰ εἶναι συνεργάσιμος καὶ …ἄθεος!

Ἕνας θρησκευτικὸς ἡγέτης ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ νὰ εἶναι συνεργάσιμος καὶ ...ἄθεος!1Ἡ φωτογραφία, ἐνὸς προσευχομένου Ἰμάμη, τραβήχτηκε σ’ ἕνα τζαμὶ (πρῴην ὀρθόδοξη ἐκκλησία) στὴν περιοχὴ τῆς Ἀμάσειας, στὸν τροῦλο τῆς ὁποίας διατηρήθηκε ἠθελημένα ἡ τοιχογραφία τοῦ Χριστοῦ, ἀπὸ τοὺς ντόπιους μουσουλμάνους.
(Πηγή: Olympia.gr)
Βέβαια ἡ λήψη τῆς φωτογραφίας δὲν ἔγινε ἐν ὤρᾳ προσευχῆς, ὅπως θέλουν νὰ μᾶς πείσουν, ἀλλὰ στήθηκε κανονικὰ γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ Τούρκου ἀρθρογράφου. Συνέχεια

Ἅγιος Βασίλειος καὶ ὄχι Σάντα Κλάους.

Ἅγιος Βασίλειος καὶ ὄχι Σάντα Κλάους.

Ὁ Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας, ὁ εἷς ἐκ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, πατέρας καὶ διδάσκαλος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, γεννήθηκε γύρω στὸ 330 μ.Χ. στὴ Νεοκαισάρεια τοῦ Πόντου. Προερχόταν ἀπὸ πλούσιο χριστιανικὸ οἶκο εὐγενῶν. Ἀπὸ νεαρῆς ἡλικίας σπούδασε στὰ σημαντικότερα ἐπιστημονικὰ πνευματικὰ κέντρα τῆς ἐποχῆς τουˑ στὴν Καισαρεία, στὸ Βυζάντιο, στὴν Ἀθήνα. Καταρτήστηκε σὲ ἐπιστήμες ὅπως φιλοσοφία, ρητορική, γραμματική, ἀστρονομία, ἰατρική. Ὁ ἴδιος δίδασκε ρητορικὴ τέχνη. Οἱ ἀρετὲς του τὸν Συνέχεια

Ὁ χριστιανισμὸς σὲ καθεστὼς ἀφανισμοῦ στὴν Μέση Ἀνατολή.

Ὁ χριστιανισμὸς σὲ καθεστὼς ἀφανισμοῦ στὴν Μέση Ἀνατολή.4Ἡ δική μου τοποθέτησις, σὲ κάθε ζήτημα θρησκείας, παραμένει πάντα ἀποστασιοποιημένη.
Δὲν μοῦ ἀρέσουν οἱ θρησκεῖες ποὺ θεωροῦν τὸν ἄνθρωπο δοῦλο θεοῦ.
Ἡ δική μου ὅμως θεώρησις εἶναι αὐτή.
Δισεκατομμύρια ἄνθρωποι, σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, ἀσπάζονται κάποιαν μικρὴ ἤ μεγάλη θρησκεία.
Κι ἐπεὶ δὴ ἐγὼ προσωπικῶς θεωρῶ ΑΠΟΛΥΤΟ δικαίωμα τοῦ κάθε ἑνός, εἶτε μοῦ ἀρέσει, εἶτε δὲν μοῦ ἀρέσει, στὸ πῶς θὰ διαθέσῃ τὸν ἑαυτόν του, ἄρα καὶ στὸ πῶς θὰ θρησκεύεται, ἐξοργίζομαι ὅταν διαβάζω ἤ μαθαίνω γιὰ διωγμούς, διώξεις, γενοκτονίες, μὲ κριτήριο τὴν θρησκευτικὴ θεώρησι.
Ἐὰν συζητᾶμε γιὰ ἐλεύθερες κοινωνίες κι ἐλευθέρους ἀνθρώπους, τὸ πρῶτο καὶ σημαντικότερον εἶναι νὰ ἀποδεχόμαστε τὸ ὁτιδήποτε πρεσβεύει ὁ Συνέχεια