Ἀπὸ τὸν Μάιον ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ τὰ μωρά μας θὰ φέρουν μικροτσίπ!!!

Ἀπὸ τὸν Μάιον ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ τὰ μωρά μας θὰ φέρουν μικροτσίπ!!!4

Ἐπεὶ δὴ ἡ εἰδησις ἦταν ψευδής, μπορεῖτε νὰ διαβάσετε τὴν ἀληθινὴ εἴδησιν ἐδῶ:

Ὑποχρεωτικό τσιπάρισμα γιά τά βρέφη ἀπό τόν Μάιο; Μᾶλλον ὄχι!

Ζητῶ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ποὺ συνέβαλα στὴν παραπληροφόρησιν.

Κι ἐπεὶ δὴ ἔως τώρα ἀγανακτήσαμε μὲ τὴν ἀντίδρασιν τῶν «ἀντισυνωμοσιολόγων», ποὺ ἰσχυρίζονταν πὼς ναί…!!! σιγά…!!!
Ἄς διαβάσουν τὴν ἀπόφασιν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως γιὰ νὰ καταλάβουν πὼς τέλος στὰ παιχνίδια!!!
Ἥ συναινοῦμε ἤ ἀντιδροῦμε…
Κι ὅταν λέω ἀντιδροῦμε, δὲν ἐννοῶ νὰ βγοῦμε στοὺς δρόμους μὲ μαῦρες σημαῖες καὶ κόκκινες φόρμες… Σιγὰ μὴν ἐνοχληθοῦν κάποιοι ἀπὸ τοὺς ἀποκλεισμοὺς τῶν δρόμων… Συνέχεια

Παραμένουμε πάντα πρόθυμοι νὰ γίνουμε ἀντικείμενον ἐλέγχου τοῦ Big Brother.

Παραμένουμε πάντα πρόθυμοι νὰ γίνουμε ἀντικείμενον ἐρεύνης καὶ παρατηρήσεως τοῦ Big Brother.Τὰ συστήματα εἶναι πανέτοιμα γιὰ νὰ μποροῦν νὰ ἐλέγχουν ἀκόμη καὶ τὸ …κατούρημά μας.
Τὸ πρόβλημα ἦταν μόνον στὸ πῶς θὰ ὁδηγοῦσαν τὰ δισεκατομμύρια τῶν κατοίκων τῆς Γῆς νὰ συνεναίσουν σὲ αὐτὴν τὴν παρακολούθησι καὶ τὸν ἔλεγχο…
Ἐν τάξει… Τοὺς δορυφόρους δὲν τοὺς βλέπουμε κι ἄς μᾶς βλέπουν…
Τὰ εἰκονοσκόπια δὲν τὰ βλέπουμε πάντα, κι ἄς εἶναι ἀκόμη καὶ μέσα στὸ …βρακί μας!!!
Τὰ συστήματα καταγραφῆς τῶν κινήσεῶν μας ἐπίσης δὲν τὰ βλέπουμε, ἀλλὰ νὰ ἀντιλαμβανόμαστε ὅταν δεχόμαστε κάτι περίεργα μηνύματα στὰ κινητά μας τοῦ τύπου «καλῶς ἤλθατε» ἤ «εὐχαριστοῦμε» καὶ «καλό σας δρόμο»… Συνέχεια

Θές νά εἶσαι ὑγιής; Βᾶλε τσιπάκι!

Η μικροσκοπική συσκευή τοποθετείται κάτω από το δέρμα (Δείτε και το σχετικό βίντεο στο οποίο περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας της (Πηγή: Ecole Polytechnique Federale de Lausanne)

Η μικροσκοπική συσκευή τοποθετείται κάτω από το δέρμα (Δείτε και το σχετικό βίντεο στο οποίο περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας της (Πηγή: Ecole Polytechnique Federale de Lausanne)

Διότι ἐὰν δὲν τὸ βάλῃς, τότε οὔτε περίθαλψις θὰ ὑπάρχῃ, οὔτε θὰ μποροῦν νὰ σὲ παρακολουθοῦν ἐξ ἀποστάσεως οἱ ἰατροί, οὔτε νὰ σοῦ ἀλλάζουν τὸν ἀδόξαστο στὶς ὅποιες ἀνωμαλίες ἀποφασίσουν νὰ ἐφαρμόσουν πειραματικῶς ἐπάνω σου… 

Θές νά ἔχῃς ἀσφάλεια; Θές νά ἔχῃς μισθοδοσία; 
Θές νά ἔχῃς τέλος πάντων δικαίωμα διαβιώσεως;  

Συνέχεια

Γιατί θέλουν νά καταργήσουν τό ΚΡΑΤΟΣ; Γιατί ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ στήν ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ;

Γιατί θέλουν νά καταργήσουν τό ΚΡΑΤΟΣ; Γιατί ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ στήν ΚΑΡΤΑ τοῦ ΠΟΛΙΤΟΥ;

Και ποιεί τους πάντας, μικρούς και μεγάλους, πλουσίους και πτωχούς, ελευθέρους και δούλους, ίνα δώσωσιν χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς η επί των μετώπων αυτών, και ίνα μη τις δύναται αγοράσαι η πωλείσαι η μη ο έχων το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή τον αριθμόν του ονόματος αυτού…
Ιωάννης, Αποκάλυψη , ΙΓ,16, 96 μ.Χ.

Γράφει ο Αναστάσιος Ηλιάδης Συνέχεια