Τὸ μέγιστον στοίχημα

Τό μέγιστον στοίχημα!Codex alimentarius! Ὁ μέγιστος τρόπος ἐλέγχου!

Τό μέγιστον στοίχημα  ἐπιβιώσεως τῆς ἀνθρωπότητος!

Τό θέμα ἒχει ξαναθιγεῖ. Ὃμως, πόσο ἓτοιμα εἶναι ὃλα νά συμβοῦν δίχως νά ἐρωτηθοῦμε, γιά πολλοστή φορά φυσικά. Συνέχεια