Ἔλα νὰ παίξουμε …ἀλλάζοντας τὸ …DNA σου!!!

Εἶχα μίαν πολὺ ἐνδιαφέρουσα διαδικτυακὴ συζήτησιν μὲ φίλους καὶ χρειάστηκε νὰ ἀναζητήσω κάποια μικρὰ ἀποσπάσματα, ποὺ κυκλοφοροῦν ἐλεύθερα στὸ διαδίκτυον, ἀναφορικῶς μὲ τὴν ἀντιγραφὴ καὶ τὴν μεταγραφὴ τοῦ DNA μας.
Καί τί βρῆκα, ἀντί αὐτῶν πού ἐγώ χρειαζόμουν;
Χμμμμ…
Βρῆκα τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον ἔχουν καταφέρῃ νὰ περάσουν μέσα στὴν (;;;) λογικὴ τῶν παιδιῶν μας (κι ὄχι μόνον) πὼς τὸ νὰ παίζῃ κάποιος παιχνίδια συνδυασμῶν, μὲ τὸ DNA, εἶναι πολὺ φυσικό!!! Μὰ πάρα πάρα πάρα πολὺ φυσικόν!!!

Ἔλα νὰ παίξουμε ...ἀλλάζοντας τὸ ...DNA σου!!!1 Συνέχεια

Μία μεγάλη νίκη κατὰ τῶν κοσμοεξουσιαστῶν!!!

Μία μεγάλη νίκη κατὰ τῶν κοσμοεξουσιαστῶν!!!Τὸ νὰ μᾶς σέρνουν πίσω ἀπὸ μίαν «Ἀτζέντα 21», ἡ ὁποία θὰ μᾶς ὁδηγήσῃ βεβαιωμένα στὴν ἐξαθλίωσιν λόγῳ ἀσιτίας, εἶναι γνωστό.
Ὁ ἔλεγχος τῶν σπόρων εἶναι τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὠμέγα, γιὰ μίαν ἐξουσία ποὺ θέλει νὰ ἔχῃ τὸν πρῶτο καὶ τὸν τελευταῖον λόγο, σὲ ὅσα ἀφοροῦν στὴν ἐπιβίωσίν μας. Ἀπὸ ἐκεῖ ξεκινᾷ ὁ ἀπόλυτος ἀποπληθυσμός, ἀλλὰ ὑπὸ τρομακτικὲς συνθῆκες διαβιώσεως, γιὰ ὅλους αὐτοὺς ποὺ θὰ ἐπιβιώσουν, ἐφ΄ ὅσον ἐλεγχομένη τροφὴ σημαίνει αὐτομάτως καὶ ἐλεγχομένη ὑγεία. Συνέχεια

Πόλεμος ἐναντίον τῶν μικρῶν ἰδιοκτήτων κήπων.

Πόλεμος ἐναντίον τῶν μικρῶν ἰδιοκτήτων κήπων.

Ένας ανοιχτός πόλεμος εναντίον των μικρών ιδιόκτητων κήπων έχει ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Με διάφορες αφορμές, δημοτικές αρχές σε διάφορα σημεία της χώρας εξαναγκάζουν τους πολίτες να διαλύσουν τους μικρούς ιδιόκτητους κήπους των σπιτιών τους.
Αν και καμία επίσημη αρχή δεν αναφέρει ανώτερες κυβερνητικές διαταγές για το «ξήλωμα», αυξάνονται και πληθύνονται οι αντιδράσεις απέναντι στους νέους διατροφικούς νόμους, τους οποίους όλοι πλέον υποπτεύονται Συνέχεια

Ἀπαγόρευσις διακινήσεως σπόρων σημαίνει γενοκτονία!

Ἐπανέρχομαι στὸ θέμα, διότι θεωρῶ πὼς εἶναι ἀπὸ τὰ σοβαρότερα ποὺ ἔχουμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε. Ἡ ἀπαγόρευσις διακινήσεως σπόρων, μὲ τοὺς παραδοσιακοὺς τρόπους, ἐπιτρέπει στοὺς μεταλλαγμένους, στοὺς γενετικῶς τροποποιημένους καὶ στοὺς «κλειδωμένους» σπόρους νὰ εἰσβάλουν στὴν γεωργική μας παραγωγή, καθιστῶντας τοὺς ἀγρότες ἀφ΄ ἑνὸς ἐξαρτημένους ἀπὸ τὸν κάθε ἐπιτήδειο κι ἀφ΄ ἑτέρου ὅλες τὶς κοινωνίες, παγκοσμίως, ἐξαρτημένες ἀπὸ τὶς καλὲς ἤ κακὲς διαθέσεις τῆς κάθε MONSANTO ἤ NOVARTIS ἤ ὅπως ἐσεῖς θέλετε.
Γιὰ νὰ καταλάβουμε τὸ πόσο σημαντικὸ εἶναι νὰ μὴν καταναλώνουμε τροφὲς ποὺ προέρχονται ἀπὸ καλλιέργεια μεταλλαγμένων, ἄς ῥίξουμε μίαν ματιὰ στὶς παρακάτω εἰκόνες, ἀποτέλεσμα ἐκτροφῆς τρωκτικῶν ἀποκλειστικῶς μὲ μεταλλαγμένα.
Ξέρετε τί σημαίνει αὐτό;
Ἄν καὶ συζητᾶμε γιὰ τὴν μοναδικὴ παγκοσμίως ἔρευνα, ποὺ εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος, οὐδὲ ἕνας ἀντίλογος ὑπάρχει γιὰ νὰ τὴν καταῤῥίψῃ.Ὅταν λέμε πὼς τὰ μεταλλαγμένα δολοφονοῦν...3

Συνέχεια

Ἐπίσημη εἴσοδος τῶν μεταλλαγμένων στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωσι.

Ἐπίσημη εἴσοδος τῶν μεταλλαγμένων στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωσι.Τὸ πράσινο φῶς ἐδόθῃ. Τελείωσε τὸ ἔργο… Ὁδεύουμε πλέον γιὰ τὸν ἀπόλυτον ἔλεγχο τῆς τροφῆς ἀπὸ συγκεκριμένες ὁμάδες, μὲ συγκεκριμένη στόχευσι ποὺ ἀφορᾶ στὸν ἀποπληθυσμό μας.
Γιὰ νὰ μποροῦμε ὅμως νὰ ἔχουμ συναίσθησι τοῦ τὶ λέμε καὶ τοῦ τὶ γράφουμε, τὸ καλαμπόκι, ὁ σόγια, καθὼς κι ἄλλα προϊόντα, εἶτε μεταλλαγμένα εἶτε γενετικῶς τροποποιημένα, ἔχουν πρὸ πολλοῦ εἰσέλθῃ στὴν διατροφή μας ἀπὸ τὴν πίσω πόρτα.
Ἀπὸ κανένα εἶδος διατροφῆς, μὲ συντηρητικά, δὲν ἀπουσιάζει τὸ καλαμπόκι. Τὸ ὁποῖον καλαμπόκι ὅμως εἶναι ἤδη εἰσαγώμενον, κυρίως ἀπὸ τὶς ΗΠΑ, ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια. Τὸ ἴδιο καὶ ἡ σόγια. Ἄρα τὸ καλαμπόκι τὸ γενετικῶς τροποποιημένο τὸ τρῶμε ἤδη…
Ἁπλῶς ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα θὰ τὸ καλλιεργοῦμε ἐπισήμως, πρὸ κειμένου νὰ μὴν διατηρηθῇ κάπου καθαρότητα στὴν τροφή. Συνέχεια

Παγκόσμιο βραβεῖο γιὰ τὶς μαζικὲς δηλητηριάσεις πληθυσμῶν.

Παγκόσμιο βραβεῖο γιὰ τὶς μαζικὲς δηλητηριάσεις πληθυσμῶν.Παγκόσμιο Ἐπισιτιστικὸ Βραβεῖο ἀπονέμεται γιὰ ἀνακαλύψεις μαζικῆς δηλητηριάσεως πληθυσμοῦ!
Monsanto καὶ  ἡ Sygenta ἀπέσπασαν τὸ διεθνοῦς κύρους, ἀνεγνωρισμένο Βραβεῖο Παγκοσμίου Ἐπισιστιμοῦ.
Προφανῶς ἡ ἀλλοίωσις τῆς γενετικῆς πληροφορίας τῶν τροφίμων καὶ ἡ μετατροπή τους ἀπὸ κάτι ὑγιεινὸ σὲ δηλητήριο, μὲ τὴν ταὐτόχρονη καταστροφὴ τοῦ ἐδάφους καὶ τοῦ ἀέρα,  λόγῳ τῆς χημικῆς διασπορᾶς τῶν φυτοφαρμάκων, ὅπως τὸ
Roundup, καθὼς καὶ ἡ θανάτωσις τῶν πληθυσμῶν τῶν μελισσῶν, ὅλων τῶν ἠπείρων, ὅπως καὶ τὸ νὰ ὁδηγοῦν τοὺς μικροὺς καλλιεργητές, μέσα ἀπὸ ἀνήθικες πρακτικές, καὶ δικαστικὲς ἀγωγές, στὴν ἀνεργία κι ἔξω ἀπὸ τὶς καλλιέργειες, ἀνταμείβεται μὲ μεγάλα μερίδια δημοσίων σχέσεων. Τὸ Παγκόσμιο Βραβεῖο Ἐπισιτισμοῦ λέγεται πὼς εἶναι ἰσοδύναμο τοῦ βραβείου  ΝΟΜΠΕΛ γιὰ τὴν γεωργία. Συνέχεια