Ὥρα νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ ποῦ μᾶς ὁδηγοῦν!!!

Ἀπαγορεύεται νὰ ἔχῃς κοττοῦλες στὸ σπίτι σου…
Ἀπαγορεύεται νὰ φυτέψῃς ντοματοῦλες, πιπεριὲς στὸν κῆπο σου…
Ἀπαγορεύεται νὰ φτιάχνῃς τσίπουρο στὸ ὑπόγειό σου…
Ἀπαγορεύεται νὰ παίρνῃς γάλα ἀπὸ κατσίκες ποὺ ἔχεις στὸ κτῆμα σου…
Ἀπαγορεύεται νά… νά… νά… νά… Συνέχεια

Ὑποχρεωτικὴ διάδοσις ὁμοφυλοφιλίας ἀπὸ τοὺς …«φορεῖς»!!!

Οἱ λεγόμενοι «φορεῖς» ὅσον ἀφορᾶ στὸ πρόγραμμα περὶ τῆς «ἐμφύλου ταὐτότητος» τοῦ ὑπουργείου Παιδείας – αὐτὰ τὰ γκλομπαλιστικὰ ἀπόβλητα τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων, οἱ καριερίστες πατριδομηδενιστὲς τοῦ ΣΥ ΡΙΖ Α εἶτε εἶναι θύύματα τῆς λιμπεραλιστικῆς προπαγάνδας, ἀφελεῖς ξερόλες, εἶτε σὲ διατεταγμένη ὑπηρεσία ποὺ ἔχει στόχο τὴν ἀλλοίωση τῆς κοινωνίας καὶ ἰδίως τῆς νεολαίας, ὀφείλουν νὰ γνωρίζουν πὼς αὐτὸ ποὺ ἐνοχλεῖ τὴν κοινωνία εἶναι ἡ προπαγάνδα τῶν λιμπεραλιστῶν τῆς Δύσεως, γιὰ τὴν διάδοση τῆς ὁμοφυλοφιλίας στὴν χώρα μας.
Συνέχεια

Ἰσλαμοποιημένη πόλις…

Δὲν εἶναι εἰκόνα ἀπὸ Σαουδικὴ Ἀραβία ἢ ἀπὸ τὸ Ἰρὰν ἢ ἀπὸ ὁποιανδήποτε χώρα τοῦ φασιστοϊσλαμισμοῦ….

Ἐκεῖ, ἂν τολμοῦσαν, μὲ ὁποιανδήποτε θρησκοληπτικὴ πρόφαση, νὰ παρεμποδίσουν τὴν λειτουργικότητα τῶν…. ἰσλαμικῶν καθεστώτων, θὰ τοὺς ἔπαιρναν τὸ κεφάλι!!!!!!!!! Συνέχεια

Βαθμιαῖες ἤ στιγμιαῖες αὐτοκτονίες;

Παντοῦ ὅλοι βολεύονται νὰ θεωροῦν τὴν αὐτοκτονία ὡς κάτι στιγμιαῖο, ποὺ ὀφείλεται στὴν «κακιὰ στιγμή». Συνέχεια

Γιά 40 χρόνια ἡ Johnson & Johnson μοιράζει καρκίνους;

Ἀποκάλυψις!!!
Ναί, εἶναι μαζικὴ δολοφονία!!!!

For 40 Years Johnson & Johnson Hid Baby Powder Ovarian Cancer Connection

Γιὰ σαράντα (40) χρόνια, ἡ γνωστὴ «Τζόνσον καὶ Τζόνσον»  (Johnson & Johnson), ἔκρυβε ἔρευνες ποὺ ἀπεκάλυπταν τὴν σύνδεση τῆς γνωστῆς «πούδρας γιὰ μωρά» (γιὰ τὴν κατασκευὴ τῆς ὁποίας μαθαίνουμε ὅτι χρησιμοποιοῦνται 13.000 διαφορετικὰ συστατικά!) μὲ τὸν …καρκίνο τῶν ὠοθηκῶν στὶς γυναῖκες!!!

Ὄχι, δὲν εἶναι «ἀπροσεξία»!!!!
Ναί, εἶναι μαζικὴ δολοφονία!!!

Τριάρχης Χρῆστος

 

Ψόφος στοὺς ἀστέγους…

Ἐκκλησία καλεῖται νὰ πληρώσῃ πρόστιμο 12.000 δολλάρια, διότι προσέφερε καταφύγιο σὲ ἀστέγους…

Ψόφος στοὺς ἀστέγους...1 Συνέχεια