Γιὰ νὰ κατανοοῦμε καλλίτερα κάποιες ἀνερμήνευτες …εἰδήσεις!!!

Γνωρίζετε τί εἶναι τά «Doomsday planes»;

Δὲν ἐρωτῶ γιὰ πλάκα!
Δὲν χρειάζονται ἀρέσκειες… Ἀπαντήσεις θέλω… Συνέχεια

Διεθνιστικὰ προπαγανδιστικὰ ἀτοπήματα

Ἕνα κτυπητὸ παράδειγμα ἀποτυχημένης-ξεβρακωμένης προπαγάνδας.

Λάθος 1ον: Χρησιμοποιεῖ ὡς νοηματικὴ βάση της μίαν φράση ποὺ δὲν τὴν πιστεύει, ἀφοῦ, οὔτε τὸν «ἐθνικιστή» Σολωμό ποὺ τὴν ἔγραψε γουστάρει.
Λέξεις ὅπως «Ἔθνος», «ἐθνικό» καὶ «ἀληθές», εἶναι σχήματα ὀξύμωρα γιὰ δεδηλωμένους ἐθνομηδενιστὲς καὶ ψεῦτες. Εἶναι σὰν νὰ βλέπῃς τὸν διάβολο νὰ ξεκινᾷ τὴν ἐξαπάτησή του μὲ τὸ «Πάτερ ἡμῶν»!!!
Γελοῦν καὶ τὰ παρδαλὰ κατσίκια!
Συνέχεια

Ψυχολογικὴ τρομοκρατία διὰ μέσου τοῦ συμπεριφορικοῦ ἐλέγχου

Ἕνα παράδειγμα, πρόσφατο, γιὰ νὰ δεῖτε τὶ παράνοιες ἀντιγράφουν ἀπὸ τὰ ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα κοινωνικῆς καταστολῆς (συγκεκριμένα τὸ σουηδιστάν) οἱ ἐδῶ βλάκες ὑπουργοί:

«Ἀφαίρεσις ἀδείας καὶ πινακίδων γιὰ κινητό, ζώνη, κράνος καὶ ῥίψη τσιγάρου.

Ὅπως ἐτόνισε ὁ ὑπουργὸς Μεταφορῶν Χρῆστος Σπίρτζης, κατὰ τὴν παρουσίασητοῦ σχεδίου νόμου: «οἱ ἀλλαγές, στὰ πρόστιμα τοῦ Κ.Ο.Κ., ἔχουν ἐκπαιδευτικὸ περιεχόμενον κι ὄχι εἰσπρακτικὸ χαρακτῆρα.»

Συνέχεια

Δραστικὴ μείωσις τῆς εὐφυΐας ὡς ἀποτέλεσμα φοβικῶν συναισθημάτων

«Ὁ φόβος ἐνεργοποιεῖ τὴν λάθος ἀνάπτυξη τοῦ ἐγκεφάλου»

Τὰ προτεσταντικῆς ῥοπῆς ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα ἐπλήρωσαν ἕνα βαρύτατον τίμημα γιὰ τὴν συμπεριφορικὴ καταστολὴ τῶν ἐγκληματικὰ ἀσυνειδήτων ἐπιστημόνων τους: τὴν δραστικὴ μείωση τῆς εὐφυΐας καὶ τῆς δημιουργικότητος (σὲ τέχνες καὶ ἐπιστῆμες, στὴν πολιτική, στὴν οἰκονομία – παντοῦ).
Κι αὐτὸ συνέβη σὲ ὅλους τους, ὄχι μόνον δηλαδὴ στοὺς ὑπηκόους τους ἀλλὰ καὶ στοὺς τυράννους τους. Μιά γενεὰ μετὰ ἡ καταστροφὴ ἦταν πραγματικὰ ἀσύλληπτος.

Συνέχεια

Φοροδιαφυγὴ καὶ διαφθορὰ

Σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιστημονικὴ βιβλιογραφία ποὺ ἀσχολείται μὲ τὴν παραικονομία/φοροδιαφυγὴ (Τάτσος, Σνάιντερ, Βάβουρας) ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν οἰκονομία (Mankiw, Krugman, Samuelson), ἔχει διαπιστωθῆ ὅτι ὄσο χαμηλότερο εἶναι τὸ μορφωτικὸ καὶ τὸ πολιτιστικὸ ἐπίπεδο τοῦ πληθυσμοῦ, τόσο μεγαλυτέρα εἶναι ἡ τάσις γιὰ φοροδιαφυγή. Συνέχεια

Χρῆσις ὅπλων ψυχολογικοῦ καταναγκασμοῦ

Προσφάτως στὶς ἀγγλοσαξωνικὲς χῶρες (ἀποικίες) ἔγινε παραδεκτὸ ἀνοικτὰ ὅτι ἡ καπνοαπαγόρευσις ἐπεβλήθη ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον γιὰ ἕναν λόγο, κι αὐτὸς δὲν ἦταν βεβαίως τὸ ἀνύπαρκτο «παθητικὸ κάπνισμα», ἀλλὰ ἡ ἀλλαγὴ τῆς συμπεριφορᾶς τῶν ἐνηλίκων. Μὲ ἄλλα λόγα ἡ ἐπιβολὴ κοινωνικοῦ προγραμματισμοῦ μὲ τεχνικὲς μπηχεβιορισμοῦ κ.ἄ..

Συνέχεια