Πολὺς Δίας μᾶς ἔζωσε….

Ἐπεὶ δὴ πρόκειται γιὰ ἀπολύτως προσωπικὲς ἀπόψεις, σκέψεις καὶ συμπεράσματα,
ἀπαγορεύεται πλήρως κάθε ἀναδημοσίευσις ἀπὸ διάφορες ἱστοσελίδες καὶ …«γυπαετούς»!!!

Πολὺς Δίας μᾶς ἔζωσε....33

Κι ἀρχίζω νὰ ἀνησυχῶ…

Δίας ἐδῶ, Δίας ἐκεῖ, Δίας καὶ παρὰ πέρα…

Δίας στὸ πορτοφόλι μας, Δίας καὶ μὲ παντιέρα….

Δίας μὲς στὰ σχολεῖα μας ἀλλὰ καὶ στὰ …βιβλία μας!

Δίας στὸν νόμο ἀλλὰ καὶ στὸν ἀστυνόμο…

Ἀλλὰ ἄς σταματήσω καλλίτερα τὰ ἀστεῖα.

Εἶναι πράγματι παράξενο αὐτὸ ποὺ συμβαίνει.

Ἄν κι ὅλο τὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν διαλύεται, τὰ μόνα ποὺ ἐξακολουθοῦν ἀκόμη νὰ λειτουργοῦν θαυμάσια, εἶναι τὰ προγράμματα Δίας.
Συνέχεια