Ἡ ἀποσύνθεσις, ὡς νόμος τῆς Φύσεως.

«Άνθρωποι» αδειάζουν ένα τρακαρισμένο φορτηγό, ενώ ο νεκρός οδηγός του βρίσκεται ακόμα μέσα στην καμπίνα.Ἡ ἀποσύνθεσις, ὡς νόμος τῆς Φύσεως.1 Συνέχεια