Βασιλεύουν τὰ βασίλεια ἀλλὰ σβήνουν ἀπὸ τοὺς χάρτες

Τὸ γήρασμα τοῦ σώματος καὶ τῆς μορφῆς μου εἶναι πληγὴ ἀπὸ φρικτὸ μαχαίρι…
δὲν ἔχω ἐγκαρτέρηση καμμιά…
Σὲ σὲ προστρέχω τέχνη τῆς ποιήσεως …

Μελαγχολία τοῦ Ἰάσονος Κλεάνδρου, ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ, 595 μ.Χ. (τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ}.

Τὸ ἀναφέρει καὶ σὲ ἄλλο ποιῆμα του τὸ μέρος ὁ Ποιητής, στὸ «Τέμεθος, Ἀντιοχεύς, 400 μ.Χ.», ὅπου μιλᾷ γιὰ τὸν περικαλλῆ νέο ἐκ Σαμοσάτων, ὅπου Σαμόσατα ἡ πρωτεύουσα τοῦ βραχυβίου αὐτοῦ Βασιλείου τῆς Κομμαγηνῆς, τῆς Ἑλληνιστικῆς Περιόδου. Συνέχεια

Τὸ ταχύτερον πλάσμα τοῦ πλανήτου μας…

Πετρίτης
(Falco peregrinus)Τὸ ταχύτερον πλάσμα τοῦ πλανήτου μας...

Συνέχεια

Στὴν λίμνη Chiemsee…

Εἰδυλλιακὸ τοπίο στὴν λίμνη Chiemsee, στὴν Νότιο Γερμανία, μὲ τὸ νησάκι Herreninsel στὸ βάθος.Στὴν λίμνη Chiemsee...

Συνέχεια

Ἡ θυγατέρα τοῦ Ὑπερίωνος…

Μακρυνὴ κόρη του Ὑπερίωνος, γιὰ λίγο κοντά μου νὰ σὲ ἔφερναἩ θυγατέρα τοῦ Ὑπερίωνος...2 Συνέχεια

Συγκλονιστικὲς ἀερομαχίες!!!

Ὄχι, δὲν ἔχω γυρίσει τὶς φωτογραφίες ἀνάποδα.
Εἶναι οἱ καθημερινὲς ἀερομαχίες ποὺ δίνουν δύο ἄσπονδοι ἐχθροί, οἱ Κουροῦνες καὶ τὰ Γεράκια.
Ἀερομαχίες ποὺ θὰ τὶς ζήλευαν καὶ οἱ καλλίτεροι πιλότοι τῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας.Συγκλονιστικὲς ἀερομαχίες!!!3 Συγκλονιστικὲς ἀερομαχίες!!!4 Συγκλονιστικὲς ἀερομαχίες!!!1 Συγκλονιστικὲς ἀερομαχίες!!!2

 Κάθε φορὰ ποὺ συναντῶνται οἱ Κουροῦνες προκαλοῦν καὶ παρενοχλοῦν ὅσο περισσότερο μποροῦν τὰ γεράκια.
Εἶναι πιὸ μικρὲς καὶ εὐέλικτες καὶ γιὰ αὐτὸ δύσκολα μπορεῖ νὰ τὶς πιάσῃ τὸ στιβαρὸ γεράκι, ἀλλὰ ἐὰν ποτὲ πέσουν στὰ νύχια του….

Τὸ σκηνικὸ ποὺ χαρίζουν πάντως εἶναι μοναδικό!!!

Καπουργᾶς Κωνσταντῖνος