Οἱ Ἰσλανδοί δείχνουν τὸν δρόμο. Ἐμεῖς ἀκόμη ἀντέχουμε;

Οἱ Ἰσλανδοί δείχνουν τὸν δρόμο. Ἐμεῖς ἀκόμη ἀντέχουμε;Νετάκιας σήμερα.

ρχικός τίτλος:

«Ο σλανδο μ 58% δειξαν τος Γεννετησίους δένες τους στος Δανειστές! Κι μες περιμένουμε κόμη.»

μοναδικός λόγος πο δν μπκε λος τίτλος το Νετάκια στν τίτλο τς σημειώσεως, κτασις πο καταλαμβάνει! Μισή σελίς!!!

Μο ρέσει τρόπος πο γράφει Νετάκιας γιατί εναι λιτς κι ντιμος. Ἐγώ συνήθως πλατιάζω…. Βέβαια, ς μν περιμένουμε κατανόησι π τος πολλούς! ρθότερα, ς μν περιμένουμε κατανόησι κα σύμπραξι π λους ατούς, πο μ μμέσους μέσους τρόπους, χουν συμβάλλει στν σημεριν κατάντια.

Συνέχεια

Οἱ ναυτικοί καταστρέφουν τήν Ἑλλάδα;

Οἱ ναυτικοί καταστρέφουν τήν Ἑλλάδα;Νετάκιας σήμερα. 
Κάτι χει ν π φίλος μας, διαιτέρως σοβαρόν, ναφορικς μ τς κομπίνες ποχουν κατ καιρος γίνει, κατ τν ταμείων.
Οσιαστικς ο κομπίνες γίνονται ες γίειαν τν κορόϊδων, δλα δή μν…
λλ ατ εναι λλο θέμα. 
Προσωρινς διαβστε τν καταγγελία!  Συνέχεια

Ἠχῆστε οἱ σάλπιγγες… Καμπᾶνες βροντερές…..

Σήμερα ὁ Νετάκιας θὰ μᾶς κάνῃ λίγο νὰ θυμηθοῦμε τὰ παλιά. 

Μίαν ἄλλην Κατοχή, ἕναν Θάνατο καὶ ἕναν Ὕμνο.

Ἔχει δίκαιον. 

Πολλὰ τὰ κοινά σημεῖα… 

Μόνον ποὺ ἀκόμη δὲν ἔχουμε τὸν ποιητή. Στὴν θέσι του κάποιοι πασχίζουν νὰ κηδέψουν τὴν Ἑλλάδα.

Θρῆνος τότε… Θρῆνος βαρύς… Θρῆνος ἀπέραντος…

Καὶ μετὰ μία Ἀνάστασις… Ποὺ ὅμως ἢθελε κι αὐτὴ τὸν χρόνο της γιὰ νὰ φθάσῃ!

Ἠχῆστε οἱ σάλπιγγες λοιπόν! Καμπᾶνες βροντερές! Ἔτσι πρέπει! Ὁ Πόλεμος ἔφθασε! Καὶ θὰ νικήσουμε! 

Συνέχεια

Πρέπει νὰ παραιτηθῇς! Τώρα!

Πρέπει νὰ παραιτηθῇς! Τώρα!Σιγά  μὴν παραιτηθῇ… Ἐδῶ δὲν παρῃτήθη μὲ τὸ Σάμινα… Μὲ τὴν πρὸ χθεσινὴ δολοφονία… Τώρα θὰ τὸν πιάσῃ ὁ πόνος καὶ τό φιλότιμο; 

Μεταφέρω ἀρχικῶς ἀπὸ τὸν Νετάκια:

κ.Πάγκαλε ζητήστε την Παραίτηση του κ.Παπουτσή αλλιώς θα είστε ασυνεπείς με αυτά που λέγατε!