Θερινὸ Ἡλιοστάσιον. Οἱ φωτιὲς τοῦ Θέρους στὶς Εὐρωπαϊκὲς παραδόσεις.

Ἡ ἑορτὴ τοῦ θερινοῦ ἡλιοστασίου εἶναι πανάρχαια Παράδοση καὶ τελεῖται παντοῦ στὴν Εὐρώπη μὲ διάφορους τρόπους καὶ ἔθιμα. Ἂς κάνουμε μία περιήγηση στὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες νὰ δοῦμε πῶς…

Τὸ θερινὸ ἡλιοστάσιο ἑορτάζεται παντοῦ στὴν Ἑλλάδα μὲ τὰ ἔθιμα τοῦ Κλήδονα. Κατὰ παράδοση ἀνάβονται φωτιὲς καὶ ρίχνονται σὲ αὐτὲς στεφάνια ἀπὸ φυτὰ καὶ ἄνθη, ἐνῶ κατόπιν ὁ κόσμος διασκεδάζει πηδώντας ἀπὸ πάνω τους, συνήθως μὲ τὴν συνοδεία μουσικῆς. Τὸ ἄλμα πάνω ἀπ’ τὴν φωτιὰ τρεῖς φορὲς θεωρεῖται ὅτι θὰ φέρει καλοτυχία γιὰ τὸν ἐπόμενο χρόνο. Καὶ πιθανῶς κι ἐρωτικὲς περιπέτειες, ἀφοῦ γιὰ τοὺς ἀνύπαντρους ἄντρες ἦταν ἀνέκαθεν μία καλὴ εὐκαιρία νὰ τραβήξουν τὴν προσοχὴ τῶν κοριτσιῶν ποὺ τοὺς ἀρέσουν, φτιάχνοντας ψηλὲς φωτιὲς καὶ πηδώντας μὲ τόλμη πάνω ἀπ’ αὐτές. Ἄλλο ἕνα τοπικὸ ἐρωτικὸ ἔθιμο ἦταν ἡ συνήθεια τῶν κοριτσιῶν νὰ βάζουν σπόρους κάτω ἀπ’ τὸ μαξιλάρι τους τὸ βράδυ γιὰ νὰ ὀνειρευτοῦν τὸν μελλοντικὸ τους ἄντρα. Συνέχεια

Τὸ πολὺ ἀνθυγιεινὸν ἐπάγγελμα τοῦ …τραπεζίτου!

Πολὺ ἀνθυγιεινὸ ἐπάγγελμα… ἀναρωτιέμαι ἐὰν ἔχουν ἀνέβει τὰ ἀσφάλιστρα ζωῆς γιὰ τὸν κλάδο. Τὸ πολὺ ἀνθυγιεινὸν ἐπάγγελμα τοῦ ...τραπεζίτου!

——————————————

Κατάλογος θανάτων μεγαλοστελεχῶν στὸν χρηματο-οικονομικό/τραπεζικό τομέα, τὴν τελευταία διετία. Συνέχεια

Ὁ Σιγισμούνδος

Ὁ ΣιγισμούνδοςὉ Σιγισμούνδος, βασιλεὺς τῆς Οὐγγαρίας (1387-1437) καὶ μετέπειτα Αὐτοκράτωρ τῆς Ὁσίας Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας (1433-1437), ἐκστράτευσε κατὰ τῶν Κροατῶν καὶ Βοσνίων, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν μάχη τοῦ Ντόμπορ (1408) γιὰ τὴν κυριαρχία τῆς Βοσνίας.
Εἶναι ἡ περίφημη μάχη ὅπου ἐξοντώθηκαν σχεδὸν τελείως οἱ Βογομίλοι, καὶ ὅπου εἰκάζεται ὅτι ἐσφάγιάσθησαν σχεδὸν 150 βόσνιοι εὐγενεῖς. Συνέχεια

Κάτι τρέχει μὲ τὸν «νόμο».

Κάτι τρέχει μὲ τὸν  «νόμο».1. Ἐπιβεβαιώθη αὐτὲς τὶς ἡμέρες ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Φινλανδίας Stubb (ὁ Στοῦμπος, ὅπως τὸν λέμε) ὑπέγραψε Μνημόνιο (Memoranda of Understanding, ΜΟU) μὲ τὸ ΝΑΤΟ δίχως νὰ περάσῃ αὐτὸ ἀπὸ τὴν Βουλὴ γιὰ ἐξέταση καὶ ἐπικύρωση ἢ ἀπόρριψη.

Εἶναι ἀκόμη χειρότερο ἀπὸ τὸ νὰ γινόταν ἐπίσημα μέλος ἡ Φινλανδία, διότι σὲ μία τέτοια περίπτωση θὰ εἶχε καὶ τὸ ΝΑΤΟ ὑποχρεώσεις πρὸς τὴν χώρα, ἐνῶ τώρα δὲν ἔχει καμμία – παίρνει ἐν λευκῷ ἐξουσιοδότηση νὰ κάνῃ ὅ,τι γουστάρῃ. Περαιτέρω βλέπουμε ὅτι τέτοιες «συμφωνίες» παρὰ τὸ παράνομο τῆς διαδικασίας ἐκλαμβάνονται ὄχι μόνον ὡς «νόμιμες» ἀλλὰ καὶ ὡς δεσμευτικές. Γιατί ἄραγε; Περιττὸ νὰ προσθέσω ὅτι τὸ Σύνταγμα τῆς χώρας παραβιάσθη. Συνέχεια

«Ἀνεξιθρησκεία», «πολιτισμός» κι ἄλλα …μπαρμπούτσαλα!!!

«Ἀνεξιθρησκεία», «πολιτισμός» κι ἄλλα ...μπαρμπούτσαλα!!!Στὸ ὄνομα τῆς δῆθεν ἀνεξιθρησκείας ἐμποδίζουν λυσσαλέα τὴν ἀνέγερση Ναῶν τῆς Ἑλληνικῆς θρησκείας καὶ ὄχι μόνον.
Ἕνα πρόσφατο παράδειγμα: ζητήθη διὰ ἐπιστολῆς ἀπὸ τὸν Καμίνη, χῶρος στὸν Δῆμο Ἀθηναίων γιὰ μία ἀνέγερση ἀπλῆς προτομῆς στὸν Πλήθωνα Γεμιστ, μὲ ἰδία ἔξοδα (ὄχι δημόσιο χρῆμα δηλαδή).
Ὁ Καμίνης χώθηκε στὴν τρύπα του καὶ δὲν ἀπήντησε κἂν…
Αὐτὰ νὰ τὰ βλέπετε ὅσοι ψηφίσατε ἐκεῖνο τὸ ψοφίμι.
Συνέχεια

Τὰ …«ἐμπόδια» τῆς …«προόδου»!!!

Τὰ ...«ἐμπόδια» τῆς ...«προόδου»!!!Εἶναι «ἐμπόδιο» στὴν «πρόοδο» νὰ μὴν ἀνοίγουν λέει τὰ μαγαζιὰ 7 ἡμέρες / ἑβδομάδα.
Διότι «πρόοδος» εἶναι ἡ πουριτανικὴ ἐμμονὴ τῆς μονίμου καὶ ἀσταμάτητης δουλείας – ὄχι ἡ βασικὴ αὐτοσυντήρηση ἀλλὰ ἡ δουλεία ὡς αὐτοσκοπός.

Συνέχεια