Ὥρα γιὰ …τρολιές!!!

Ὥρα γιὰ τρολιά…

Αὐτὴ ἡ φωτογραφία, «παρελαύνει» ἀπὸ ἀντὶ-προχθὲς στὸ διαδίκτυον.
Ἐχθές, μοῦ ἐζητήθη νὰ τὴν σχολιάσω. Συνέχεια

Χαμένα ἑκατομμύρια καὶ …δημοσιεύσεις!!!

Swap 500.000.000,00 Ευρώ Αναζητούν Τσακαλώτο

Γάλλοι περιμένουν να πληρωθούν το Swap των 500.000.000,00 ΕΥΡΩ την Τρίτη 4 Απριλίου 2017 από αυτούς που θα έσκιζαν τα Μνημόνια, που τελικά ξέσκισαν τα καλτσόν τους. Συνέχεια

Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευσις ΜΟΝΟΝ μὲ ἐνεργὸ σύνδεσμο καὶ δίχως παρεμβάσεις στὸν τονισμό!!!

  • cropped-33Τὰ κείμενα εἶναι πολυτονισμένα.
    Ἐὰν κάποιος δὲν βολεύεται, δὲν πειράζει, καλὸν δρόμο νὰ ἔχῃ…
    Ὁποιαδήποτε παρέμβασις σὲ κείμενον δηλώνει ἀσέβεια πρὸς τὸν γράφοντα καὶ δική του καφρίλα.
  • Ἐὰν δὲν τοῦ ἀρέσουν αὐτὰ ποὺ γράφουμε, δὲν μᾶς ἐνοχλεῖ. Ὑπάρχουν πολλὲς πορτοκαλιὲς σὲ πολλὰ χωράφια. Ἀπὸ τὸ δικό μας τρεφόμαστε ἐμεῖς!!!
  • Τὰ κείμενά μου δὲν τὰ γράφω γιὰ αὐτοὺς ποὺ θέλουν νὰ κάνουν νούμερα στὰ ἱστολόγιά τους, ἀλλὰ γιὰ αὐτοὺς ποὺ ἀντιλαμβάνονται κάποια πράγματα καὶ θέλουν νὰ συνταξειδεύσουμε. Ὅταν κάποιος δὲν βάζει ἐνεργὸ σύνδεσμο ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ σὲ κάποιον ἄλλον, ποὺ πράγματι θέλει νὰ πάρῃ περισσότερες πληροφορίες, ἤ νὰ μοιραστῇ, ἤ νὰ δώσῃ, τὸ δικαίωμα νὰ πράξῃ τὰ αὐτονόητα.
    Αὐτὸς εἶναι ὁ ἕνας λόγος, ποὺ θεωρῶ πὼς εἶναι καὶ ὁ πλέον σοβαρός. Καὶ δυστυχῶς, ἀπὸ ἀλῆτες πήξαμε.

Συνέχεια

Γύπας «χαφιές»!

Ὁμάς πρώτη!!! Καὶ ἀπὸ τοὺς πρώτους πρώτους! 

Παράδειγμα:

  Συνέχεια

Γύπας «κεντρὶ Ποτίδαιας»!

Ὑπάρχουν κάποιοι ποὺ εἶναι πολὺ «προσεκτικοὶ» καὶ κάποιοι ποὺ δὲν εἶναι. Στὸ συγκεκριμένο ἱστολόγιον, ὅλως τυχαίως ἀνεκάλυψα ἕνα δικό μου κείμενον, τὸ ὁποῖον διόλου …δικό μου δὲν φαίνεται πλέον.

(Τὸ κείμενον μου μὲ τίτλο Ἔνοχοι ἐσχάτης προδοσίας δημοσιεύθηκε στὶς 19 Ἰουνίου 2011. )

Ἡ εἰκόνα τοῦ κειμένου, δίχως συνδέσμους φυσικά, ἀλλὰ καὶ δίχως τὴν ὑπογραφή μου, (δῆλα δή ἀλλοιωμένον!!!) εἶναι αὐτή:

Συνέχεια

Γύπας «Ξυπνῆστε Ῥέ!!!»

Αὐτὸ ὁ γύπας εἶναι «σπάνιος». Ὅταν πρωτοέγραψα τὸ κείμενον γιὰ τοὺς γῦπες, αὐτὸν ἀκριβῶς εἶχα στὸ μυαλό μου. Τοῦ ἔστειλα τὸ κείμενον ζητώντας του νὰ βάλῃ σύνδεσμο. 

Δὲν ἔβαλε ἐνεργὸ σύνδεσμο.  (Γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἔβαλε αὐτό: http://filonohpontou.wordpress.com/, ποὺ ὅσο κι ἐὰν τὸ πατᾶς, δὲν ἀνταποκρίνεται. Οὔτε κἂν τὸν σωστό σύνδεσμο.) Ἔγινε ἕνας διάλογος στὴν σελίδα του, ἀλλὰ μᾶλλον, σκέφθηκα, δὲν ἀντιλαμβάνεται.  (Ὁ διάλογος ἐδῶ

Καὶ ἰδοῦ ἡ εἰκόνα ποὺ παρουσιάζεται:

Συνέχεια