Οἱ γῦπες!

Τί εἶναι οἱ γῦπες; Δὲν τὸ ἔχουμε πεῖ;

Γῦπες εἶναι ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ζοῦν εἰς βᾶρος τῶν ἄλλων. Εἶτε αὐτὸ συμβαίνῃ στὴν δουλειά τους, εἶτε στὸ σπίτι τους, εἶτε στὶς παρέες τους. 

Συνέχεια