«Γυπῶν» δράσεις!

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν ἔκανα μίαν ἀνάρτησι μὲ θέμα τοὺς «γῦπες». Ξεκίνησα μὲ τὸν exciter καὶ εἶχα (δὲν παύω νὰ ἔχω) σκοπὸ νὰ συνεχίσω. Ὑπάρχει μία μεγάλη λίστα «γυπῶν» ποὺ συγκεντρώνεται ἐδῶ καὶ μῆνες. 

Συνέχεια

Γύπας «exciter»!!!

Ἐδῶ μιλᾶμε γιὰ μεγάλον γύπα! Ἐδῶ μιλᾶμε γιὰ τὸν γύπα! 

Αὐτὸς διαθέτει πρόσβασι σὲ ἕνα σωρὸ ἱστολόγια…. Βγᾶλτε συμπεράσματα λοιπόν!

Ξεκινᾶμε μὲ τὴν εἰκόνα ποὺ λαμβάνουμε ἀπὸ τὶς πληροφορίες του! (Ὅλα ὅσα μᾶς ἀφοροῦν ἔχουν «φωτογραφηθεῖ» καὶ τὰ στοιχεῖα εἴπαμε, σὲ δικηγόρο!), τὴν ὁποίαν βλέπετε ἐδῶ

Γύπας «exciter»!!!2
Τί διαβάζουμε; 

Συνέχεια

Οἱ γῦπες!

Τί εἶναι οἱ γῦπες; Δὲν τὸ ἔχουμε πεῖ;

Γῦπες εἶναι ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ζοῦν εἰς βᾶρος τῶν ἄλλων. Εἶτε αὐτὸ συμβαίνῃ στὴν δουλειά τους, εἶτε στὸ σπίτι τους, εἶτε στὶς παρέες τους. 

Συνέχεια