Νεο-«σωτῆρες» ὑπὸ τὴν σκέπη τοῦ …ΕΛΙΑΜΕΠ!!!

Δῆλα δή… Μία ἀπὸ τὰ ἴδια….

Ἀλλὰ γιὰ νὰ μὴν προτρέχω…  Καὶ νὰ μὴν γίνομαι κακούλα… Καὶ γιὰ νὰ μὴν σᾶς ἀπογοητεύω, ὅπως συμβαίνει μὲ κάθε τὶ στὶς ἡμέρες μας…
…ἂς πάρουμε τὰ πράγματα ἀπὸ τὴν ἀρχή. Συνέχεια

Λιάκος, ΕΛΙΑΜΕΠ, Μπαμπινιώτης καὶ τὸ σύστημα (ἀ)παιδείας τους.

Σήμερα σκέφθηκα νὰ σᾶς θυμήσω κάποια γεγονότα ποὺ εἶτε οἱ περισσότεροι τὰ ἀγνοοῦν, εἶτε, ἐντέχνως, ἔχουν περάσει στὰ …ψιλά. Βλέπετε ἔπεσε πολὺ …λάδωμα, φούσκωσαν πολλοὶ λογαριασμοί, βούλωσαν πολλὰ στόματα γιὰ νὰ φθάσουμε σήμερα στὸ νὰ συζητᾶμε γιὰ κράτος τρομοκράτη καὶ ἀνθελληνικό.Λιάκος, ΕΛΙΑΜΕΠ, Μπαμπινιώτης καὶ τὸ σύστημα (ἀ)παιδείας τους.2 Συνέχεια

Τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ καὶ ἡ Νέα (καὶ παλαιά) Τάξις Πραγμάτων.

Ἔχουμε ἀπὸ αὐτὴν τὴν σελίδα ἀρκετὲς φορὲς καταπιαστεῖ μὲ τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ.
«Παιδί» τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ εἶναι ὁ γνωστός μας γιὰ τὴν ἀνιστόριτο «ἱστορική» σειρὰ τοῦ ΣΚΑΙ «1821, ἡ γέννησις ἑνὸς ἔθνους».

Ὅταν ὁ ΣΚΑΙ καταρρίπτεται ἀπὸ τὴν ἱστορία…..

Συνέχεια

Τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ καὶ ὁ πραγματικός του ῥόλος. [2]

Τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ καὶ ὁ πραγματικός του ῥόλος. [2]1

Γιὰ νὰ ξαναθυμηθοῦμε λίγο τὰ περὶ ΕΛΙΑΜΕΠ, μήπως καὶ καταλάβουμε τὸ πόσο σοβαρὸ ῥόλο ἔχει παίξῃ στὰ ἐθνικά, πολιτικὰ καὶ πεπαιδευτικὰ δρώμενα στὴν χώρα μας…
Παραμένει δῆλα δή, δίχως κάποιος νὰ τὸ ἀγγίζῃ, βασικὸς πυλὼν στηρίξεως τοῦ συστήματος ποὺ ὑποτιθεται, ἀντιμαχόμεθα.
Μελετῆστε τὰ πολὺ καλὰ καὶ ἀναζητῆστε ἐπίσης ὅλους αὐτούς, ὀργανισμούς, ὑπηρεσίες, χρηματοδότες, ὑπαλλήλους, ἰδιῶτες, ἐντολεῖς, ποὺ σχείζονται μαζύ του. Τὸ τὶ θὰ ἀνακαλύψετε δὲν περιγράφεται!!! Συνέχεια

Τώρα ἡ ἐκκλησία ἐπιβραβεύει τόν Μπαμπινιώτη γιά τήν καταστροφή τῆς γλώσσης μας;

Τώρα ἡ ἐκκλησία ἐπιβραβεύει τόν Μπαμπινιώτη γιά τήν καταστροφή τῆς γλώσσης μας;1Καὶ νὰ μοῦ τὸ ἔλεγαν κάποτε, δὲν θὰ τὸ πίστευα…
Ἀλλὰ τόσες γονυκλισίες ἔχει κάνει ὁ Μπαμπινιώτης.
Δέν θά ἀμειφθῇ γιά αὐτό; Δέν πρέπει νά τίς ἐξαργυρώσῃ; 
Δέν πρέπει νά λάβῃ τό ἀντίκρυσμα τῶν καταθέσεῶν του σέ εἶδος;

Προσοχή!
Ὁ Μπαμπινιώτης εἶναι αὐτὸς ποὺ ἀνέλαβε ἐργολαβικῶς νὰ ἀποδομήσῃ τὴν γλῶσσα μας, εἶτε μέσα στὰ Πανεπιστήμια, εἶτε μέσα στὰ σχολεῖα μας. Εἶναι αὐτὸς ποὺ ξεκίνησε ἐπισήμως τὴν καταστροφὴ τῆς ἱστορικῆς ὀρθογραφίας. Εἶναι αὐτὸς ποὺ ἔκανε τὴν βρώμα βρόμα, τὸ χρῶμα χρόμα, τὸ αὐγό ἀβγό, τὸ αὐτὶ ἀφτί, τὸ χατήρι χατίρι, τὸ τραῖνο τρένο, καθῶς ἐπίσης καὶ δεκάδες ἄλλες λέξεις μας, τὶς μετέτρεψε σὲ ἀκουστικὰ γραφήματα, ἀκυρώνοντας τὴν ἱστορική τους ὀρθογραφία, ποὺ Συνέχεια

Οἱ χορηγοί τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ. Θά σᾶς φύγει ἡ οὔγια πόσοι τοῦ τά ἀκουμπᾶνε

Τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ καὶ ὁ πραγματικός του ῥόλος! [4]

Γράφει η Σοφία

Το θυμάστε το ΕΛΙΑΜΕΠ του Βερέμη; αυτό που ετοίμασε το γνωστό ντοκυμαντέρ του Σκαι 1821 (το οποίο χρησιμοποιούν τώρα οι Αλβανοί για να μας πουν ότι οι ήρωες του 1821 ήταν Αλβανοί);

Στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται το ΕΛΙΑΜΕΠ, ένα think tank, το οποίο, όπως διάβαζουμε στην επίσημη ιστοσελίδα του (http://www.eliamep.gr/about-us/)λέει για τον εαυτό του ότι :

Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ένας χώρος έρευνας και επιμόρφωσης για θέματα ευρωπαϊκής και εξωτερικής πολιτικής. Είναι επίσης ένα ανοικτό βήμα διαλόγου και προβληματισμού για έναν κόσμο που αλλάζει γύρω μας με ολοένα και γρηγορότερους ρυθμούς.

Συνέχεια