Νά φοβόμαστε τήν βιοτρομοκρατία;

Νά φοβόμαστε τήν βιοτρομοκρατία;Ἤ μήπως νά ἀναρωτιόμαστε γιά τό ἐάν γιά ἀκόμη μίαν φορά μᾶς δουλεύουν;
Νέες ἀνακοινώσεις τῶν βιοερευνητῶν, γιὰ τὰ νέα τους ἐπιτεύγματα, γύρω ἀπὸ τὶς μεταλλάξεις τοῦ Η1Ν1.
Πειράματα ποὺ ἔγιναν σὲ κουνάβια, σὲ σκύλους, σὲ ποντίκια, σὲ ἀνθρώπους…
Ναί, σὲ ἀνθρώπους… Διότι ἕνα ἀπὸ τὰ καλλίτερα πειράματά τους συνέβῃ στὴν Γερμανία, μὲ τὰ ἀγγουράκια.
Τό θυμᾶστε;
Βιολογικὸν ὅπλον, δῆλα δὴ βακτήριον ποὺ ἐσυμπεριφέρετο ὥς ἰός, καὶ μάλλιστα μέσα στὴν καρδιὰ τῆς Εὐρώπης!
Συνέχεια

Μοῦσι οἱ ἐξωγήινοι τῆς ΝΑΣΑ!!!

Λέτε νά τό ἔκαναν ἐπιτηδες;
Λέτε νά προσπαθοῦσαν νά μᾶς παραπλανήσουν;
Ἄν τὲ καλέ…
Τέτοια πράγματα δὲν κάνουν οἱ παρατρεχάμενοι τῆς (παλαιᾶς καὶ) νέας τάξεως πραγμάτων. 
Αὐτοὶ μόνον ἀλήθειες μᾶς πουλοῦν. 
Ἐμεῖς δὲν τὸ ἀντιλαμβανόμεθα.
Ὁ e.coli εἶναι ἐργαλεῖον θανάτου.

Εἶναι ἀποτέλεσμα έργαστηριακῶν παρασκευῶν ποὺ στόχο ἔχουν τὴν δημιουργία νόσων τέτοιων ποὺ κανένα ὑπαρκτό φάρμακο νὰ μὴν ἀντιμετωπίζῃ. Ἀκόμη και τὸ ἄλλο τους δημιούργημα, ποὺ προορίζεται γιὰ τὴν ἀποθεραπεία ἀπὸ τὴν προσβολή τοῦ e.coli, εἶναι «ὅλως τυχαίως» τὸ ἀκριβότερο φάρμακο στὸν πλανήτη. Καὶ φυσικὰ προορίζεται μόνον γιὰ αὐτοὺς ποὺ μποροῦν νὰ τὸ πληρώσουν.

Συνέχεια

Βιολογικὰ ὅπλα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος;

Βιολογικὰ ὅπλα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος;1Ἕνα σενάριο «ἐπιστημονικῆς» φαντασίας, ποὺ ἔχει «παίξει» πολλὲς φορὲς σὲ διάφορες ἐκδοχές. 

Ὁ ἰὸς τῆς πανούκλας, ὁ ἰός τῆς χολέρας, ὁ ἰός Escherichia coli…. Ἰός; Μὰ αὐτὸ ἦταν βακτηρίδιο. Συγκεκριμένα ἦταν κολοβακτηρίδιο. Τί ἄλλαξε στὸ μεταξύ; Μήπως κάποια μικρὴ «ἐπέμβασις» τὸ δυναμοποίησε μὲ τέτοιον τρόπο ποὺ πλέον καθίσταται κανονικότατος ἰός; 

Συνέχεια

Φθάνουμε καὶ στὴν ἀπαγόρευσι τῶν καλλιεργειῶν!

Γιατί νὰ μὴν φθάσουμε; Τόσους μῆνες περιμέναμε τὴν ὁδηγία νὰ ἐφαρμοστῇ. Codex alimentarius  εἶναι αὐτό… (Ἀλήθεια, πόσοι ἔχουν ὑπογράψει; Γιὰ περᾶστε ἀπὸ ἐδῶ μήπως καὶ κάτι καταφέρουμε;)

Πῶς ὅμως θὰ τὸ «περάσουν» στὸν κόσμο; Ὡς ἀπαγόρευσι; Δύσκολο….

Βρῆκαν ἄλλον τρόπο λοιπόν!!! Ἀποδοτικότερον!

(ἀπό ἐπανελληνισμός)

Κατασκευάζουν αφορμές για την απαγόρευση της καλλιέργειας φρούτων και λαχανικών, το βακτηρίδιο “Ε” στα ισπανικά αγγουράκια είναι τεχνητό βακτηρίδιο όπως και τα Η1Ν1 στα οικόσιτα.
Συνέχεια