Μεταναστευτικό, ἡ «μπίζνα» τοῦ αἰῶνος

Μετὰ τὸ κέντρο καὶ συνεχίζοντας νὰ ὑπηρετῶ τὴν στρατιωτική μου θητεία γιὰ 13 μῆνες στὸ Καρλόβασι τῆς Σάμου ἔρχεται σὲ ἐμένα καὶ ἄλλους 15 μετάθεσις σὲ τάγμα μὲ ἕδρα τὴν Καστοριά, ὅπου καὶ δύο ἡμέρες μετὰ φθάνουμε ἐκεῖ τὴν νύκτα. Τὸ πρωὶ βγαίνουμε στὴν ἀναφορά, παρουσιαζόμεθα καὶ μετὰ αὐτῆς μας ἐνημερώνουν ὅτι τὴν ἄλλη ἡμέρα τὸ πρωὶ θὰ μᾶς μεταφέρουν σὲ κάποιο συγκεκριμένο σημεῖο τῶν ἑλληνο-ἀλβανικῶν συνόρων στὸν νομὸ Φλωρίνης, ὥστε νὰ στήσουμε ὑπαίθριο φυλάκιο.
Συνέχεια

Λύνουν τὸ λαθρομεταναστευτικὸ …καταργώντας το!!!

Μὲ τὸ νὰ ἀπαγορεύουν τὴν χρήση τῆς λέξεως λαθρομετανάστευσις καὶ λαθρομετανάστης, στὴν πραγματικότητα καταργοῦν τὸ ἴδιο τὸ πρόβλημα!!!

Ἀπὸ τὴν 1η Αὐγούστου 2018 ἡ Ἑλληνικὴ γλώσσα γίνεται πιὸ φτωχὴ χάριν τῆς εὐγενικῆς προσφορᾶς τῶν νεοταξικῶν ὑπηρετῶν ΣΥΡΙΖΑ, ποὺ μὲ νεολογισμοὺς προσπαθοῦν νὰ λύσουν τὸ πρόβλημα ποὺ μαστίζει καὶ ἀπειλεῖ τὴν κοινωνία μας!!!

Συνέχεια

Βόμβες γιατί;

Δηλώνω ἀρέσκεια γιὰ τὴν παρακάτω συναισθηματικὴ γραφὴ (-ίδα)….:

«…Προσφέρεις τσιγάρο.
Τὸ ἀρνεῖται.
Ὄχι σοῦ λέει, τώρα ῥαμαζάνι. Συνέχεια

Μετανάστες καὶ νομιμότης

Ἡ μετανάστευσις εἶναι ἔνα γεγονὸς ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 18ου αἱῶνος, τοὐλάχιστον διηπειρωτικῶν.

Στείλαμε κι ἐμεὶς πολλοὺς μετανάστες παντοῦ σὲ ὅλα τὰ σημεῖα τοῦ ὁρίζοντος.

Μεγάλες οἱ παροικίες τῶν Ἑλλαδιτῶν καὶ Κυπρίων σὲ ὅλον τὸν κόσμο. Μεγάλες οἱ ὀργανώσεις Μακεδόνων, Κρητῶν, Κυπρίων, Πελοπονησίων σὲ χῶρες ὅπως οἱ ΗΠΑ, ἡ Γερμανία, ἡ Αὐστραλία, ἡ Σουηδία, ἡ Ὀλλανδία, τὸ Βέλγιο, ὁ Καναδᾶς, ἡ Ἀγγλία…
Ὅπου καὶ νὰ πᾷς θὰ εὕρης Ἕλληνες. Ὅπως λέγεται στὰ ἁπλᾶ ἑλληνικά: «ὅποια πέτρα κι ἐὰν σηκώσῃς, θὰ εὕρης ἕναν Ἕλληνα τὸ γένος».
Καὶ σήμερα ἔχουμε παιδιὰ Ἑλλήνων μεταναστῶν 3ης, 4ης ἀλλὰ καὶ 5ης γενεᾶς παντοῦ… Κυριολεκτικὰ παντοῦ…
Ἀπὸ τὴν Ἰαπωνία καὶ τὴν Νέα Ζηλανδία ἕως τὴν Βενεζουέλα, τὴν Ἀργεντινὴ καὶ τὸ Βανκοῦβερ τοῦ Καναδᾶ…
Ὁπότε οἱ Ἕλληνες δὲν μποροῦμε νὰ μιλᾶμε ἐναντίον τῆς μεταναστεύσεως. Εἴμαστε ἀπὸ τοὺς πρώτους διδάξαντες.
Ὅμως τότε ὅλα γίνονταν συντεταγμένα, ὄχι «μπᾶτε σκύλοι ἁλέστε…»

Συνέχεια

Ἰδιοκτῆτες (καί) «πολυπολιτισμικῶν» Μ.Κ.Ο. οἱ Τοῦρκοι;

Διαβᾶστε τὸ τὶ μοῦ ἔγραψε ὁ φίλος Κ.Μ. ἀπὸ τὴν Μυτιλήνη: Συνέχεια

Θὰ πᾶνε πολλοὶ φυλακὴ στὴν Μυτιλήνη

Ὅταν θὰ ἔλθη ἡ ὥρα, πολλοὶ στὴν Μυτιλήνη θὰ πᾶν φυλακή…

Τί;;;
Εἶπα πολλά πάλι κυρία διοικητά τοῦ κλιμακίου ΠΜΥ τῆς ΕΥΠ στήν Λέσβο;;;

~*~*~*~*~

Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπὸ τὸ Κ.Υ. Μυτιλήνης ὅπου μετεφέρθη ἡ «Ἐλπίς» ποὺ ἔφερε ὁ Σύριζας!
Ἀλληλομαχαιρώθηκαν μετὰ ἀπὸ διένεξη Πακιστανοὶ καὶ Ἀφγανοὶ στὸ χωριὸ Πάμφυλα. Παρὰ τοῦ ὅ,τι ζοῦσαν σὲ σπίτια φαίνεται ὅτι τὸ ἐθνοφυλετικὸ μῖσος παραμένει ἄσβεστο ἀκόμη καὶ χιλιάδες μίλια μακρυὰ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολή!

Συνέχεια