Ἡ ἀνεργία μειώνεται μόνον μὲ μείωσιν τοῦ ΦΠΑ.

«…Αλλά υπάρχει έντονη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή, οπότε το Φ πρακτικά είναι μικρότερο από 23%.
Αυτό είναι το δεύτερο λάθος πολιτικής που γίνεται.

Η φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή δεν καταπολεμούνται με αύξηση του συντελεστή φορολογήσεως Φ.
Αυτοί που δεν σκοπεύουν να πληρώσουν ΦΠΑ δεν γίνονται τιμιότεροι όταν αυξάνονται οι συντελεστές φορολογήσεως.
Απλά αυξάνουν το ποσοστό κέρδους τους και γίνονται ανταγωνιστικότεροι από τους συνεπείς ανταγωνιστές τους.
Η παραοικονομία αυξάνεται σε βάρος της επίσημης και νόμιμης οικονομίας.
Μην απορείτε που το ΑΕΠ της Ελλάδος πέφτει συνεχώς με την εφαρμογή του μνημονίου.
Τα μαθηματικά είναι αμείλικτα γι’ αυτούς που τα αγνοούν, όπως η κυβέρνηση….»
Συνέχεια

Σέ ποιόν ἀνήκει τό ἑλληνικό χρέος καί πότε λήγει;

Πέρα από τις μεγάλες επικεφαλίδες των άρθρων και τις εκφράσεις προκαταλήψεων για τις εμφανίσεις του κου Βαρουφάκη,  το μόνο σημαντικό πράγμα είναι τα ακόλουθα δύο  δύο διαγράμματα, που αποκαλύπτουν τα ποσά και το χρονοδιάγραμμα των δόσεων:

 

Όπως η  Goldman προειδοποίησε από παλιά,

Θα είναι η πολιτική και όχι η οικονομία, που θα οδηγήσει  τις  πιο βραχυπρόθεσμες προοπτικές της Ελλάδας.

Η βασική  μας υπόθεση  παραμένει ότι, τελικά, κάποια ρύθμιση  θα συμφωνηθεί  ανάμεσα στην  νέα ελληνική κυβέρνηση και στους επίσημους πιστωτές της Ελλάδας.

Η άποψή μας οδήγησε, μέχρι στιγμής, να αναμένουμε μέτριες δευτερογενείς επιδράσεις από τις εντάσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές της Ελλάδας και στις άλλες αγορές της ζώνης του ευρώ.

Συνέχεια

Σχέδιο «Σοφοκλῆς». Τό σχέδιο ὑποδουλώσεως τοῦ ἔθνους μας

 

Σχέδιο «Σοφοκλῆς». Τό σχέδιο ὑποδουλώσεως τοῦ ἔθνους μαςΚαταγγέλλει ο Στέφανος Τσίπας

Εδώ, ίσως, ξεκίνησαν και τελείωσαν όλα…

Υπό της Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε. προσελήφθην την 14ην Μαΐου 1980, με σύμβαση αορίστου χρόνου, κατόπιν δημοσίου διαγωνισμού γλωσσομαθών. Έκτοτε εργάσθηκα στις πλέον εξειδικευμένες υπηρεσίες της Εμπορικής Τραπέζης του προσωπικού, μεταξύ των ετών 1980-1998. Το 1984 ανέλαβα την πλέον εξειδικευμένη Διεύθυνση Διαχειρίσεως Διαθεσίμων της Εμπορικής Τραπέζης στην Αθήνα. Συνέχεια

Λέτε νά χρεωκοπήσῃ, πρῶτα, ἡ Ἰταλία;

Ποιός ἀσχολεῖται, πλέον, μέ τήν Ἑλλάδα; Οἰ εἰδήμονες τῆς Εὐρώπης καί Ἀμερικῆς ἔχουν βάλει πλώρη γιά τήν Ἰταλία. Ὁπωσδήποτε μία κατάρρευσι τῆς γείτονος θά ἔχῃ μεγαλύτερες ἀρνητικές συνέπειες ἀπό αὐτές μίας μικρῆς χώρας σάν τήν Ἑλλάδα. Λέτε νά χρεωκοπήσει, πρῶτα, ἡ Ἰταλία; Διόλου ἀπίθανο…. Συνέχεια

Ἡ 7η δόσις 80 δισεκατομμύρια!

Ὁ πιό ἀποτυχημέμος ὑπουργός οἰκονομικῶν – ἀκόμα καί ἀπό τόν Παπακωνσταντίνου. Εἰκοστός, τελευταῖος δηλαδή, εὑρίσκεται ἀνάμεσα σέ 20 ὑπουργούς οἰκονομικῶν τῆς Ε.Ε. –  – δήλωσε ὅτι Συνέχεια

Ἡ Γερμανία μᾶς ὀφείλει, δὲν τῆς ὀφείλουμε!

ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γράφει ο Αμφικτύων 

(Η παρούσα μελέτη δεν συσχετίζεται με τη δημοσιονομική χρεοκοπία του Ελληνικού κράτους, ούτε προσπαθεί να βρει αποδιοπομπαίους τράγους για τη σπατάλη , κλοπή και κακοδιαχείριση του Συνέχεια