Ἕνας ἀγῶνας ποὺ (ἐπὶ τέλους) δικαιώνεται!!!

Ἕνας ἀγῶνας ποὺ (ἐπὶ τέλους) δικαιώνεται!!!

Πρὶν ἀπὸ τέσσερα χρόνια ξεκίνησα ἕναν ἀγῶνα μὲ δημοσιεύσεις, γιὰ νὰ σωθῇ τὸ Βοσυνιώτειο Κληροδότημα ἀπὸ τὰ ἁρπακτικὰ ποὺ τὸ εἶχαν πτωχεύση καὶ ἤθελαν νὰ τὸ ὁδηγήσουν στὸ κλείσιμο γιὰ νὰ κουκουλωθῇ ἡ ἁρπακτὴ τῆς περιουσίας του.
Τὸ τὶ τράβηξα ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα, δὲν περιγράφεται ἐδῶ….
Ἀπὸ ἠλίθια καὶ κακεντρεχῆ σχόλια, ἀνώνυμα πάντα (τότε ἔγραφα σὲ κάποιο ἀπὸ τὰ ….πόρταλς τῆς πόλεως!!!) μέχρι ἔμμεσες ἀπειλές, μέσῳ φίλων καὶ κοινῶν γνωστῶν τῶν ἁρπακτικῶν…..
Συνέχεια

Εἶναι μόνον ἔνας τυφώνας;

Εἶναι μόνον ἔνας τυφώνας;7Σήμερα ἀν τὶ νὰ σᾶς καλημερίσω μὲ κάτι εὐχάριστο θὰ σᾶς καλημερίσω μὲ μερικὰ ἐρωτήματα.
Στὴν Βόρειο Εὐρώπη, ὅπως φαντάζομαι θὰ ἀκούσατε, συμβαίνει τῆς ἀπολύτου καταστροφῆς.
Τόσο ἀπολύτου, πού, βάσει προσομοιώσεων, ἀναμένουν θαλάσσια κύματα, ποὺ θὰ πεπερνοῦν σὲ ὕψος τὰ 6,1 μέτρα. Συνέχεια