Ἡ …φαγοκυττάρωσις τῶν Ἀθηνῶν!!!

Ἡ ...φαγοκυττάρωσις τῶν Ἀθηνῶν!!!1 Ἡ φαγοκυττάρωσις εἶναι μία διαδικασία κατὰ τὴν ὁποία τὰ κύτταρα ποὺ ἐπιβαῤῥύνουν ἕναν ὀργανισμὸ κατασπαράσσονται ἀπὸ τὰ διπλανά τους ἤ ἀπὸ ἄλλα, ἀπολύτως ἐξειδικευμένα γιὰ αὐτὴν τὴν διαδικασία.
Γιὰ παράδειγμα, εἰς τὴν περίπτωσιν ποὺ κάποιο βακτήριο  ἤ ἰὸς εἰσέλθῃ στὸ ἀνθρώπινον σῶμα, τότε τὰ φαγοκύτταρα, ποὺ καλῶνται μακροφάγα,  ἀναλαμβάνουν 
νὰ ἐξοντώσουν τὸν εἰσβολέα καὶ τελικῶς νὰ τὸν κατασπαράξουν.

Μετὰ βέβαια, συνηθίζουν νὰ …αὐτοκαταστρέφονται, τρώγοντας τὸν ἑαυτόν τους.
Συνέχεια