Σκοτώνοντας τήν ἀλήθεια…;;;

Ξεκίνησε ἀπὸ τοὺς πολιτικάντηδες…
Ἐξηκολούθησε ἀπὸ τοὺς δημοσιοκάφρους…
Μετεκινήθη στὰ σχολεῖα, στὰ πανεπιστήμια, στὰ βιβλία μας, στὴν ἱστορία μας, στὴν καθημερινότητά μας, στὴν δικαιοσύνη, στὸ μυαλό μας τὸ ἴδιο…
Ἐπέστρεψε στοὺς κουδουνισμένους γιὰ …ἀνταλλάγματα καὶ τώρα….
Τώρα…
…τώρα πιὰ εἶναι ὅλη ἡ φαινομενική της ὕπαρξις ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον στὰ χέρια τῶν δημοσιοκάφρων, ποὺ ἔλαβαν τὰ ὑψηλά τους ἀνταλλάγματα καὶ …παίζουν μὲ τὶς λέξεις, ἔτσι, γιὰ πλάκα.
Αἰσθάνονται δυνατοί… Ἀνίκητοι… Θριαμβευτές… Συνέχεια

Ἡ Νέμεσις δὲν ἄργησε

Ἡ Νέμεσις δὲν ἄργησεἈντάρτες τοῦ Ἰρὰκ συνέλαβαν τὸν δικαστὴ συνεργάτη τῶν Ἀμερικανῶν, ὁ ὁποῖος κατεδίκασε εἰς θάνατο τὸν Σαντὰμ Χουσεΐν.

Κατηγορούμενος τώρα ὡς προδότης τοῦ λαοῦ του, ἀντιμετωπίζει τὴν θανατικὴ ποινὴ. Συνέχεια

Λέτε νά μᾶς πάρουν τά σπίτια;

Λέτε νά μᾶς πάρουν τά σπίτια;3Γιατί λοιπόν τόσος πόνος μέ τούς πλειστηριασμούς; Ἔ; Καί γιατί τώρα;
Δῆλα δή τό μόνον πού λείπει ἀπό τό δημόσιον ταμεῖον κι ἀπό τίς τράπεζες εἶναι τά σπίτια μας;
Οἱ τράπεζες, θὰ μοῦ πεῖτε…
Ἔμ, ναί, κι αὐτές… Ἀλλά τί θά κάνουν τόσα ἀκίνητα πιά αὐτές οἱ τράπεζες;
Ἰδίως μάλλιστα ὅταν τὰ περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ ἔχουν μείνῃ στά χέρια τους τόσον καιρόν, δίχως νά ἀποδίδουν κάτι, πρό κειμένου νά καλύπτουν τά ἔξοδά τους;

Τὶς ἀπαντήσεις θὰ μᾶς τὶς δόσουν, ἀρχικῶς, αὐτοὶ οἱ μεγαλοεπιχειρηματίες τοῦ τόπου μας, ποὺ τσακίστηκαν νὰ ἐνασχοληθοῦν, πρὶν ἀκόμη ξεκινήσῃ ἡ μεγάλη βουτιὰ τῶν τραπεζῶν, μὲ τὸ real estate. Συνέχεια

Δὲν μπορεῖς βρὲ «φίλε» νὰ νικήσῃς τὴν Φύσι. Δὲν γίνεται!

Δὲν μπορεῖς βρὲ «φίλε» νὰ νικήσῃς τὴν Φύσι. Δὲν γίνεται!Ἡ φωτογραφία ἐκπληκτική! Μάρτυρας τῆς περιφρονήσεως ποὺ δείχνει ἡ Φύσις στὰ ἀνθρώπινα ἔργα.
Μάρτυρας τῆς δικῆς μας κατάντιας καὶ τῆς ἀνοησίας μας…
Ἀν τὶ νὰ μάθουμε νὰ ζοῦμε μὲ τὴν Φύσι, μέσα στὴν Φύσι, ἐμεῖς πασχίζουμε νὰ τὴν φυλακίσουμε σὲ …ζαρτιέρες, ὅπως ἔλεγε ἡ γιαγιά μου, καταστρατηγῶντας τὴν κοινὴ λογικὴ ποὺ ἄλλα ὑπαγορεύει… Συνέχεια

Κι ὅμως, οἱ πλημμῦρες ἦλθαν γιὰ νὰ μείνουν!

Κι ὅμως, οἱ πλημμῦρες ἦλθαν γιὰ νὰ μείνουν!Οἱ πλημμῦρες, σύμφωνα μὲ τὶς ἐκθέσεις τῶν ἐπιστημόνων, ἦλθαν γιὰ νὰ μείνουν καὶ θὰ μείνουν.
Κι ὄχι μόνον ἦλθαν γιὰ νὰ μείνουν, ἀλλὰ θὰ αὐξάνονται καὶ θὰ μεγαλώνουν τὰ προβλήματα τῆς Εὐρώπης, στέλνοντας ὅλο καὶ περισσοτέρους πολῖτες της στὴν φτώχεια, στὴν πείνα καὶ στὸν θάνατο.

Καί τί πρέπει νά κάνουν λοιπόν οἱ ἡγέτες; Νά τίς ἀντιμετωπίσουν μέ ἀντιπλημμυρικά ἤ νά τίς ἀφήσουν ἔτσι κι ὅποιον πάρει ὁ …Χάρος…
Ἔ, ἐφ΄ ὅσον θὰ μείνουν κι ἐφ΄ ὅσον  θὰ αὐξάνονται, τί νά πιάσουν τώρα νά καταπιάνονται μέ αὐτές; Πλάκα κάνουμε; Ἔχουμε συνειδητοποιήσῃ πόσο βαρύ καί δύσκολο καί πολυέξοδο εἶναι νά τά βάζουμε μέ τήν φύσι;
Συνέχεια

Μά ποῦ …χάθηκε ἡ Γερμανία καλέ;

Μά ποῦ ...χάθηκε ἡ Γερμανία καλέ;1Τί νά σᾶς πῶ;
Ἐδῶ καὶ λίγες ἡμέρες μὲ τὴν εἰδησεογραφία δὲν τὰ πάω πάρα πολὺ καλά. Προσπαθῶ νὰ τὴν …ἀποφύγω, ἀλλὰ ὅλο …πέφτω ἐπάνω της.
Ἐχθὲς τὸ βράδυ λοιπόν, μοῦ τηλεφώνησε φίλος γιὰ νὰ μὲ ἐνημερώσῃ γιὰ τὴν Γερμανία καὶ τὰ νέα καλούδια ποὺ τῆς …ἔτυχαν.
Πάει ἡ Γερμανία, λέει ὁ φίλος. Πνίγηκε. Χάθηκε κάτω ἀπὸ τὰ νερὰ καὶ τὰ νερὰ καὶ τὰ νερά…

Ἄσχετὴ ἐγώ, διότι εἴπαμε, μὲ τὴν εἰδησεογραφία …μαλώσαμε, τώρα τελευταῖα, κάνω τὴν μικρή μου ἔρευνα καὶ  μένω ἄναυδη!!!
Πῶς; Ποῦ; Γιατί;
Συνέχεια