Ἡ …φαγοκυττάρωσις τῶν Ἀθηνῶν!!!

Ἡ ...φαγοκυττάρωσις τῶν Ἀθηνῶν!!!1Ἡ φαγοκυττάρωσις εἶναι μία διαδικασία κατὰ τὴν ὁποία τὰ κύτταρα ποὺ ἐπιβαρύνουν ἕναν ὀργανισμὸ κατασπαράσσονται ἀπὸ τὰ διπλανά τους ἤ ἀπὸ ἄλλα, ἀπολύτως ἐξειδικευμένα γιὰ αὐτὴν τὴν διαδικασία.
Γιὰ παράδειγμα, στὴν περίπτωσι ποὺ κάποιο βακτήριο  ἤ ἰὸς εἰσέλθῃ στὸ ἀνθρώπινον σῶμα, τότε τὰ φαγοκύτταρα, ποὺ καλοῦνται μακροφάγα,  ἀναλαμβάνουν νὰ τὸν κατασπαράξουν καὶ τελικῶς νὰ τὸν ἐξοντώσουν.
Μετὰ βέβαια, συνηθίζουν νὰ …αὐτοκαταστρέφονται, τρώγοντας τὸν ἑαυτόν τους.
Συνέχεια

Ἱστορίες μὲ …ζῶα!

Ἱστορίες μὲ ...ζῶα!

 Ἐπεὶ δὴ ἡ Ὕβρις περίσσεψε, κι ἐπεὶ δὴ ἐμεῖς πλέον δὲν πρέπει νὰ λογιζόμαστε γιὰ ἄνθρωποι, διότι ἔχουμε χάσῃ κάθε συναίσθησι καὶ κάθε συνείδησι, σήμερα θὰ σᾶς παρουσιάσω μίαν ἀπολύτως ὑπάνθρωπο συμπεριφορά, ποὺ ὅμως, καὶ πάλι, τὰ ζῶα ἀποδεικνύονται ἀνώτερα τῶν περιστάσεων. Δῆλα δὴ ἀνώτερα τῆς ἀνωμαλίας ποὺ μᾶς δέρνει.
Καὶ μὴν βιαστῇ κάποιος νὰ πῇ πὼς αὐτὰ συμβαίνουν στὴν Κίνα. Διότι κι ἐδῶ, σὲ αὐτὴν τὴν χώρα, ποὺ γέννησε τὸν πολιτισμό, τὴν σκέψι, τὴν ἐπιστήμη, ἀκόμη τὰ ἴδια συμβαίνουν.
Συνέχεια

Ἡ τρίτη Γερμανικὴ εἰσβολή.

 

Ἡ τρίτη Γερμανικὴ εἰσβολή.2

Ἐχθὲς 6 καὶ σήμερα 7 Ἀπριλίου, ξεκίνησε ἐπισήμως ἡ δευτέρα γερμανικὴ εἰσβολὴ στὴν χώρα μας, πρὸ 72 ἐτῶν.
Ἡ πρώτη ἦταν λίγο μετὰ τὴν ἐπανάστασι, μὲ τὴν ἔλευσι τοῦ Ὄθωνος καὶ τὴν Ἀντιβασιλεία καὶ συνέβῃ, ἐπισήμως τοὐλάχιστον, ἀναίμακτα. Ἀλλὰ δὲν ἦταν ἔτσι…
Ἡ δευτέρα αὐτὴ ποὺ ὁλοκληρώθηκε τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1941, συνέβῃ διὰ τῆς βίας καὶ συνοδεύθηκε ἀπὸ ποταμοὺς αἵματος.
Ἡ τρίτη, αὐτὴ ποὺ βιώνουμε τώρα, ἔχει ἐπίσης ξεκινήσῃ. Τὸ αἷμα ἀκόμη δὲν ῥέει στοὺς δρόμους, ἀλλὰ ἐπεὶ δὴ οἱ Γερμανοὶ εἶναι Μπαρμπάρους Μπαρμπάρους (κατὰ Ἰούλιον Καίσαρα) ἄς μὴν ἀνησυχοῦμε… Θὰ φροντίσουν….

Συνέχεια

Ἡ Φύσις οὐδέποτε ξεχνᾶ…

Ἡ Φύσις οὐδέποτε ξεχνᾶ...Τίποτα δὲν ξεχνιέται.
Τίποτα δὲν χάνεται.
Τίποτα δὲν ἀπέχει τοῦ δικαιώματος τῆς μνήμης….
Ἡ Φύσις πάντα θυμᾶται καὶ πάντα ἐπανέρχεται, ὅταν ἀπαιτεῖται, γιὰ νὰ ἐπισύρῃ τὴν Νέμεσι… Ἤ τὴν ἐπιβράβευσι… Ἀναλόγως τῆς Ἀνάγκης…
Συνέχεια

Νὰ κι ἕνας …ἄντρας!

 

Νὰ κι ἕνας ...ἄντρας! Καὶ πολὺ ἄντρας βασικὰ νὰ οὖμε…
Τόσο ποὺ ἀν τὶ νὰ σταθῇ προσοχὴ ἐμπρός στὸ κορίτσι, τὸ σημαδεύει γιὰ νὰ τοῦ ἀποδείξῃ τὴν ἰσχὺ τῶν ὅπλων του! 
Διότι αὐτὸ τὸ γομάρι ἀπὸ ὄρχεια πάσχει… Καὶ σὰν αὐτὸν χιλιάδες… Ἐκατομμύρια…
Εἶναι βλέπετε πιστὰ ἀντίγραφα ἑνὸς ἀνθρωποειδοῦς εἴδους ποὺ χρησιμεύει μόνον γιὰ νὰ ἐξαφανίζῃ τὰ καθαρὰ βλέμματα ἀπὸ τὸν πλανήτη…
Διότι αὐτὸ τὸ κορίτσι τὸν περιφρονεῖ ἀπολύτως… Ξέρει αὐτό…
Συνέχεια

Ἡ Ἂτις ἀνέλαβε ἤδη …ἀκολουθεῖ ἡ Νέμεσις καὶ ἡ Τίσις…

 

Ἡ Ἂτις ἀνέλαβε ἤδη ...ἀκολουθεῖ ἡ Νέμεσις καὶ ἡ Τίσις...Υπήρξαν για πάρα πολύ καιρό υβριστές λόγω της υπέρμετρης αλαζονείας τους..
Αγνοούν όμως έναν βασικό συμπαντικό νόμο..

Ύβρις …Άτις ..Νέμεσις ..Τίσις..

Τώρα βλέπουμε τα επακόλουθα της ύβρεως και τα ερπετά θολωμένα από την άτη κάνουν το ένα λάθος πίσω από το άλλο….
Θαρρούν πως 6.5 δις κόσμου κι ένα σύμπαν ολόκληρο τους ανήκει.
Άρα με μαθηματική ακρίβεια θα ακολουθήσει η Νέμεσις και η Τίσις.

Συνέχεια