Περὶ βίας

Περί βίας….

  • Δεν συνιστά βίαιη ενέργεια, η απόλυση κάποιων που δεν ήταν αρεστοί στο νέο γκοβέρνο, η εξώθησή τους στην ένδεια και ενδεχομένως στην ακραία φτώχεια και στην έξωση από το σπίτι που έμεναν με το νοίκι;

Συνέχεια

Γνωρίζουμε τό κόστος διαχειρίσεως τῶν Δημοσίων ταμείων;

Προσπαθῶ, ἐδῶ καὶ χρόνια, νὰ πληροφορηθῶ τὸ πόσο στοιχίζει στὸν Ἕλληνα φορολογούμενο ἡ «διαχείρησις» τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων.

Συνέχεια

Ῥαγιάδες οἱ γονεῖς μας, ῥαγιάδες κι ἐμεῖς…

Οὐδέποτε πρέπει νὰ ξεχνᾶμε πὼς εἴμαστε (ἀκόμη) ῥαγιάδες.
Οὐδέποτε.
Καί, πάντα κατὰ νοῦ μας πρέπει νὰ ἔχουμε πὼς τοὐλάχιστον τὰ παιδιά μας, ἢ ἔστᾦ τὰ παιδιὰ τῶν παιδιῶν μας, θὰ πρέπη νὰ παύσουν νὰ εἶναι ῥαγιάδες…
Κι αὐτὸς ὁ ἱερὸς ἀγὼν εἶναι τὸ χρέος μας…
Συνέχεια

Φασιστοποίησις κοινωνίας μέ γεωμετρική πρόοδο ἤ…

…εἶναι πολλά τά λεφτά Ἄρη; Συνέχεια

Ξε-φωλιάζοντας τὴν οἰκογένεια διαλύουν τὴν Πατρίδα μας

Ὅσοι ἔχουν παιδιά, ποὺ τὰ ἔκαναν ὑπεύθυνα, θέλοντας νὰ δημιουργήσουν οἰκογένεια καὶ ὄχι σπέρνοντάς τα ἀπὸ ἐδῶ κι ἀπὸ ἐκεῖ, χωρὶς νὰ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ὑπάρξή τους, δηλαδή, ὅσοι δὲν εἶναι ῥεμάλια, εἶναι ἀδύνατον νὰ φέρουν τὰ μυαλὰ αὐτῶν τῶν ἀκροαριστερῶν τρομοκρατῶν, ποὺ βάλου κατὰ τῆς οἰκογενείας.
Καὶ εἶναι ἀδύνατον να μὴ νοοῦν τὴν ἔννοια τῆς ὀργανώσεως τοῦ Ἔθνους ποὺ συνιστᾶ τὴν μεγάλη οἰκογένεια, ποὺ τὸ σπίτι της εἶναι ἡ Πατρίς!
Συνέχεια

Δομὲς «φιλοξενίας» καὶ πολλὰ ἀκόμη …ἑκατομμύρια γιὰ τὶς «φιλάνθρωπες» Μ.Κ.Ο.!!!

Ἐπιχορήγησις Μ.Κ.Ο. «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ» γιὰ τὴν ὑλοποίηση τοῦ ἔργου: Λειτουργία Δομῶν Φιλοξενίας Ἀσυνοδεύτων Ἀνηλίκων στῇν Λέσβο γιὰ τὸ 2018, ποσὸ 3.815.160 € !!!!!!!!!!

Παραδοτέα δράσεως: Λειτουργία 9 δομῶν φιλοξενίας ἀσυνοδεύτων ἀνηλίκων (ὀκτὼ στὴν Μυτιλήνη καὶ μία στὰ Λουτρά) μὲ συνολικὴ δυναμικότητα, 158 θέσεων (134 γιὰ ἀγόρια σὲ 7 ξενῶνες καὶ 24 γιὰ κορίτσια σὲ 2 ξενῶνες).

Γιὰ τὴν ἐπαλήθευση τῆς ὑλοποιήσεως τῆς δράσεως δὲν ἀπαιτεῖται ἡ προσκόμισις παραστατικῶν δαπανῶν (συμβάσεις, τιμολόγια, δικαιολογητικὰ πληρωμῆς, κλπ.)!!!!!!

Συνέχεια