Χώρα τῶν …«ἐθνοσωτήρων»!!!

Εἶδαν ὅλοι …φῶς καὶ σπεύδουν νὰ εἰσέλθουν σὲ μίαν χώρα διαλυμένη, πρὸ κειμένου νὰ ἀποτελειώσουν ἕναν τσαλακωμένο λαό. Τώρα τὸ βαρουφάκειον, ἐχθὲς τὸ λαφαζάνειον, προχθὲς τὸ κωνσταντοπούλειον, παρὰ προχθὲς οἱ ψωρολαμπράκηδες καὶ οἱ οὐρές τους, παρά-παρὰ προχθὲς ὁ ἤδη ἐντὸς τῆς βο(υ)λῆς τους κομματικὸς ἐσμός, πλάι-πλάι μὲ λεβεντο-ἀνταρCIAις καὶ λοιπὰ σκουπιδομαζώματα. Τί πόνος καί κόψιμο εἶναι αὐτός; Πόσο πολύ σκοτίζονται νά μᾶς …«ἀποσώσουν» ἀπό τά …ἀδέλφια τους, πού μᾶς «σώζουν», δύο σχεδόν αἰῶνες τώρα, διά τῆς γνωστῆς μεθόδου τῆς λεηλασίας καί τῆς καθυποτάξεώς μας; Γιατί πίσω ἀπό κάθε …«ἐθνοσωτηρία» στέκεται καί μία μασωνική στοά ἤ ἕνας …«περιούσιος» «στρατηγικός ἐπενδυτής» ἤ μερικές, ἀγνώστου ταὐτότητος καί ἤθους, Μ.Κ.Ο.; Καί, τελικῶς, γιατί οὐδείς ἐξ αὐτῶν ἐτιμωρήθη οὐσιαστικῶς καί παραδειγματικῶς στό παρελθόν; Μήπως τελικῶς ἄπαντα τά ἐγχώρια σαπρόφυτα παρέμεναν καί παραμένουν ἀπολύτως ὑποταγμένα στά παγκόσμια σαπρόφυτα;
Συνέχεια

Χαμένοι στὸ νὰ μεγιστοποιήσουμε τὴν …αὐτοκαταστροφή μας!!!

Κατὰ τὴν πεπατημένη, ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια στὴν Ἑλλάδα, δὲ κυττάζει ὁ κάθε ἕνας τὸ «σπίτι» του. Δὲν κυττᾶ τὸ πῶς θὰ τὸ βελτιώση, καλλιτερεύση, ὀμορφύνη, ἀναβαθμίση, διακοσμήση κοκ, ἀλλὰ ἡ μόνη τοῦ ἔννοια εἶναι τὸ τὶ κάνουν οἱ γείτονες καὶ πῶς θὰ φρενάρη καὶ θὰ διακόψη, ἢ καὶ θὰ καταστρέψη τελικά, κάθε τους προσπάθεια.
Κι ὅλα αὐτὰ κατηγορώντας, καταγγέλλοντας, καρφώνοντας, συκοφαντώντας χρησιμοποιώντας κάθε θεμιτὸ κι ἀθέμιτο τρόπο, μέσον καὶ ἐπιχείρημα καί, κυρίως ἀδιαφορώντας καὶ μὴ λογαριαζοντας διόλου τὸ κόστος καὶ τὴν χλεύη τῆς αὐτογελοιοποιήσεώς του…
Συνέχεια

Διαφορετικοὶ (καὶ μὴ …συμβατοί) Δημόσιοι Ὑπάλληλοι

Τὸ Δημόσιο, ἀπὸ συστάσεως ἑλληνικοῦ κράτους, εἶναι δομημένο γιὰ νὰ λειτουργῇ μὲ προσωπικὸ μέσης καὶ κυρίως κατωτέρας εὐφυΐας. Ἀπὸ τὸν κανόνα δὲν ἑξαιροῦνται φυσικὰ οἱ Ενοπλες Δυνάμεις. Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο ὑπάρχουν ἐγχειρίδια, κανονισμοὶ καὶ ὁδηγίες ἀπὸ τὸ πῶς νὰ χαιρετίσῃς μέχρι καὶ τὸ πῶς να γαμήσῃς (γυναῖκα, ἄνδρα ἢ κατώτερο), ἀπὸ τὸ νὰ χειρισθῇς στυλό, κουτάλα μάγειρα καὶ σκουπόξυλο μέχρι τουφέκι, τὰνκς καὶ πύραυλο, ἀπὸ τὸ πῶς γράφεις μὲ στυλό, σὲ γραφομηχανή, σὲ τηλέτυπο μέχρι καὶ Η/Ὗ. κοκ.
Τὸ Δημόσιο καὶ οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις δὲν χρειάζονται ἐξύπνους, εὐστρόφους, καλλιεργημένους, πτυχιούχους, πολυπράγμονες, ἀνήσυχα πνεύματα καὶ ἀνθρώπους ποὺ ὄχι μόνον ἀμφιβάλλουν γιὰ σκοπιμότητες, ἀλλαγὲς καὶ διαταγές, ἀλλὰ ἔχουν καὶ τὸ «θράσος» 11νὰ διατυπώσουν ἀμφιβολίες, ἐρωτηματικὰ καὶ ἀπορίες ἢ νὰ σταθοῦν ἀπέναντι σὲ ὅ,τι δὲν τοὺς ἐκφράζει. Συνέχεια

Ἱκανοποίησις «ἀντιεξουσιαστικῶν» αἰτημάτων παραμένουν οἱ προτεραιότητες τοῦ κράτους

Εἶναι τραγικὰ αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν.

Τὴν ἰδίαν ἡμέρα τῆς ἀνάνδρου ἀπαγωγῆς τῶν δύο στρατιωτικῶν καὶ ἐνῶ ἐξ αἰτίας τοῦ λανθασμένου χειρισμοῦ τῆς ὑποθέσεως ὁδηγοῦνται, ὑπὸ συθῆκες ἐξευτελισμοῦ, στὰ τουρκικὰ δικαστήρια… Συνέχεια

Δέν ὑπάρχει χρῆμα στό «Mega μας»;

Ἡ προβοκάτσια καὶ ἡ χειραγώγησις τοῦ πλήθους, ἀπὸ πλευρᾶς «Mega channel», συνεχίζεται ἀκάθεκτος…

Συνέχεια

Δὲν ἦταν μόνον τὸ ἐνοίκιον τῆς Ἀντωνοπούλου…

Δὲν εἶναι μόνο ἡ «σύντροφος» Ἀντωνοπούλου ποὺ τῆς πληρώνουμε τὸ ἐνοίκιο, ἐνῶ εἶναι ζάμπλουτη καὶ μόνιμος κάτοικος ΗΠΑ.
Εἶναι καὶ ὁ …Βίτσας.
Αὐτὴ ἡ φυσιογνωμία ἀναπληρωτὴς τοῦ Καμμένου. Συνέχεια