Ψιλὰ γράμματα ἡ Ἱστορική μας κληρονομία

Πῶς καταντήσαμε ἔτσι Πατριώτ;
Τί δὲν καταλαβαίνουμε;

Συνέχεια

Χαρίζουν ἀκόμη καὶ τὰ …μάρμαρα!!!

Ἀδίστακτοι, ξεπωλοῦν ἀκόμη καὶ τὴν πολιτιστική μας κληρονομία.

Συνέχεια

Φροντίζουμε ἰδιαιτέρως τὰ …«ἀσυνόδευτα»!!!

Ἀσυνόδευτα προσφυγόπουλα…..

Οἱ …μαντράχαλοι ποὺ ἐὰν δούλευαν στὰ βαρέα θὰ κόντευαν νὰ βγοῦν στὴν σύνταξη…. Συνέχεια

Βασίλειον τῶν ἀνευθύνων καὶ τῶν πλιατσικολόγων

Εἴμαστε μίαν ὡραία ἀτμόσφαιρα σὲ αὐτὴν τὴν χώρα…
Ὁ ἕνας πετᾶ τὴν μπάλα στὸν ἄλλον.
Οὐδεὶς ἔχει τὴν εὐθύνη καὶ ὁ πολίτης στὴν μέση παρακολουθεῖ τὸ πλιάτσικο ποὺ τοῦ κάνουν.

Δεῖτε κι ἀπολαῦστε ἀπάντηση τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, σὲ ἐπώνυμο καταγγελία καταθέτου πού, ἡ ἐν λόγῳ τράπεζα τοῦ πῆρε χρήματα ἀπὸ ἀκατάσχετο λογαριασμό.

Συνέχεια

Δανειολῆπτες (γιὰ ἀκόμη μίαν φορά) στὸ στόχαστρον τῶν τραπεζῶν!!!

Τὸ νέο κόλπο ποὺ ἐφαρμόζουν οἱ Τράπεζες καὶ ἡ Altamira Asset Management (Cyprus) Ltd, ὡς πρὸς τὶς ἐκτιμήσεις τῆς ἀξίας τῶν ἀκινήτων τῶν κόκκινων δανειοληπτῶν ποὺ πρόκειται νὰ ἐκποιηθοῦν: Συνέχεια

Χρωστᾶς, θὲς δὲν θές…

Σοῦ πούλησαν τὸ παραμῦθι πὼς χρωστᾶς…
Πὼς μαζὺ τὰ φάγατε καὶ πὼς τώρα ἦλθε ἡ ὥρα νὰ πληρώσῃς καὶ νὰ ἐφαρμόσῃς μνημόνια…

Ὅμως δὲν σοῦ εἶπε κάποιος γιὰ τὸ πόσα αὐτὸ  τὸ κράτος χρωστοῦσε στὶς ἑλληνικὲς τράπεζες…
Καί ποῦ ἀκριβῶς εὐρῆκαν αὐτές οἱ τράπεζες τό χρῆμα…
Μά, προφανῶς, ἐψώνισαν ἀπὸ τὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀγόραζαν ὁμόλογα καὶ ΕΓΕΔ…

Συνέχεια