Ὑπάρχουν καὶ …«ἱερὰ» αὐτοκίνητα!!!

Τὴν φωτογραφία «ἔκλεψα» ἀπὸ τὴν φίλη μου τὴν Ἑλένη… Συνέχεια

Χείρα βοηθείας ἀπὸ τὸ παπαδαριὸ …δὲν θὰ ἔλθη!!!

Ὅσοι καὶ ὅσες περιμένετε χείρα βοήθειας ἀπὸ τὸ παπαδαριό, στὶς δύσκολες ἡμέρες τοῦ Ἑλληνικοῦ ἀφανισμοῦ, τὴν …ἤπιατε τὴν πορτοκαλαδίτσα σας, ξυνή-ξυνή! Συνέχεια

Κάθε εὐρῶ σου καὶ μία σφαίρα τους…

…ποὺ θὰ σημαδεύη τὸ κεφάλι τοῦ παιδιοῦ σου!!!
Κάθε εὐρῶ σου καὶ μία σφαίρα  τους ποὺ θὰ σημαδεύη τὴν καρδιά σου…
Κάθε εὐρῶ σου καὶ μία σφαίρα τους ποὺ θὰ κτυπήση στὸ κέντρο τοῦ στόχου τους… Ἐμᾶς…

Ἀφορμὴ γιὰ αὐτὲς τὶς σκέψεις μία φωτογραφία, μαζὺ μὲ τὰ σχετικὰ σχόλια τοῦ φίλου Κωσταντίνου Δημητριάδου:

Ἔβγαλα τὸν σκύλο μου, πρὸ δύο ἡμερῶν, πρωϊνὴ βόλτα….
Καὶ εἶδα αὐτό:
Συνέχεια

Φθήνια στὰ κατεχόμενα…

Ἔβγαλα τὸν σκύλο μου, πρὸ δύο ἡμερῶν, πρωϊνὴ βόλτα….
Καὶ εἶδα αὐτό:

Δὲν σᾶς λέω μέχρι ποὺ ἔφθανε ἡ οὐρὰ τῶν αὐτοκινήτων πρὸς τὸ ὁδόφραγμα ποὺ ὁδηγεῖ στὰ Κατεχόμενα…
Συνέχεια

Φοβοῦνται οἱ ἐκτρωσάκηδες…

Οἱ σπασμωδικὲς ἀντιδράσεις τῶν φιλελέφτ καὶ τῶν ἐκτρωσάκηδων στὶς pro life ἀφίσες ποὺ ἀνηρτήθησαν σὲ χώρους τοῦ μετρὸ -χῶρο δημόσιο καὶ διαθέσιμο σὲ κάθε διαφημιζόμενο ποὺ πληροῖ τὶς προϋποθέσεις τοῦ νόμου- δείχνουν ὅτι φοβοῦνται. Φοβοῦνται διότι γνωρίζουν πὼς οἱ ἰδέες τους δὲν ἔχουν τὴν ἀποδοχὴ ποὺ θὰ ἤθελαν. Ἂν αἰσθάνονταν σίγουροι γιὰ τὸ αὐτονόητο τῶν ἰδεῶν τους, δὲν θὰ φοβοῦντο μερικὲς ἀφίσσες. Συνέχεια

Ὑπερηφανευόμεθα γιὰ τὴν Ἱστορία μας ὅταν μποροῦμε νὰ τὴν …ἐπαναλάβουμε!!!

Αὐτὲς τὶς ἡμέρες, ποὺ δολοφονοῦνται (ἀνάνδρως) στρατηγοὶ καὶ ἀθῷοι πολῖτες, μᾶς προέκυψε καὶ μία τεραστία ἔπαρσις ἀρκετῶν, ποὺ ἀνατρέχοντες στοὺς Περσικοὺς Πολέμους, λίγο ἔως πολύ, παπαγαλίζουν τὸ ἐξῆς σκεπτικό: «Ὅταν ἐμεῖς πολεμούσαμε (καὶ νικούσαμε) τὴν Περσία (σημερινὸ Ἰράν), οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν ὑπῆρχαν ἀκόμη καὶ ὡς …ὑποψία»!!! Συνέχεια