Ὑποχρεωτικὰ ζητούμενα γιὰ ἐπαναφορὰ στοιχειώδους οἰκονομικῆς ἐλευθερίας

Για εμένα το ζητούμενο πάντα είναι η εξασφάλιση του μεγαλυτέρου δυνατού βαθμού οικονομικής (και όχι μόνο) ελευθερίας ως απαραιτήτου συστατικού δημιουργίας πλούτου και προόδου σε μια οικονομία-κοινωνία.

Γι αυτό το έγχείρημα της εξόδου του Η.Β. από την Ε.Ε έχει τεράστια σημασία, τόσον όσον αφορά στις οικονομικές του παραμέτρους αλλά και όσον αφορά στις αντιδράσεις-αλλαγές-αποτελέσματα που θα έχει αυτό στην οικονομική πολιτική της υπόλοιπης Ευρώπης. Συνέχεια

Χάνει συνειδητῶς τὸ κράτος πραγματικὰ ἔσοδα

Μετὰ ἀπὸ 14 μῆνες ποὺ ἔκλεισα τὰ βιβλία μου, τὸ Κράτος καὶ τὸ Ἀσφαλιστικό μου Ταμεῖο ἔχει χάσῃ ἀπὸ ἐμέναν σὲ Φόρους (Ἀμέσους καὶ Ἐμμέσους / Φόρους Τρίτων) καὶ Εἰσφορὲς περισσότερα ἀπὸ 10.000 Εὐρώπουλα… Συνέχεια

Θὰ πληρώνῃς ἀλλὰ δὲν θὰ ἔχης …ἔξοδα!!!

Ασφαλιστικό κλινικά νεκρό.

Οριστικά από 01.01.2018 εκτός των βιβλίων (έξοδα) οι εισφορές ΕΦΚΑ. Για το 2018 θα μας δώσουν μια έκπτωση 15% επί των καταβεβλημένων εισφορών (βάσει υπολογισμού το 85% των εισφορών).
Απλά, θα πληρώνεις αλλά δε θα υπολογίζονται στα έξοδα.

Συνέχεια

Ὡρίμασαν οἱ συνθῆκες γιὰ τὸ …restart!!!

Ἂν κάποιοι πιστεύουν ὅτι ἡ πλειονότης τῶν πολιτῶν κοιμᾶται ὕπνον ἐλαφρύ, ἀπατῶνται.

Ἡ ὥρα ποὺ θὰ ξεσπάσουν πρὸς ὄλες τὶς κατευθύνσεις καὶ θὰ ἀνταμείψουν καταλλήλως ὅλους ὅσους τοὺς ἐξηπάτησαν μὲ παχειὰ λόγια, γιὰ μίαν καραμπινάτη χρεωκοπία, ποὺ τὴν ἐγυψάρισαν στὰ μνημόνια «ἐλπίδος» καὶ στὸ PSI, γιὰ νὰ σώσουν μόνον τοὺς ἑαυτούς τους, ἐνῶ παραλλήλως μετέτρεπαν τὸ δημόσιον χρέος σὲ ἰδιωτικό, σὲ βάρος τοῦ κόπου τῶν πολιτῶν, φορτώνοντάς τους μὲ νέα δάνεια, δὲν θὰ ἀργήση. Συνέχεια

Χρυσοπληρωμένα χαλάσματα…

Αὐτὴ εἶναι ἡ σημερινὴ εἰκόνα.

Συνέχεια

Θλίψις, ἐγκατάλειψις καὶ ἀδιαφορία…

Κυριακὴ πρωΐ στὸν Ἐθνικὸ Κῆπο!!!

Εἰκόνες ἐγκαταλείψεως καὶ θλίψεως…

Τὸ γραφικὸ καφενεῖο τῆς Ἡρῴδου Ἀττικοῦ κλειστὸ ἑρμητικά!!! Συνέχεια