Πόσο μπουρδέλο εἶναι αὐτό τό κράτος;

Ἐδαπανήθησαν ἀναρίθμητα ἑκατομμύρια γιὰ νὰ φτιαχθῇ ἀρχικῶς ἕνα ἀναποτελεσματικὸ μέσο μαζικῆς μεταφορᾶς ὀνόματι τρὰμ ἐνάντια στὴν θέληση τῶν τοπικῶν Δήμων καὶ Κοινοτήτων, ποὺ θὰ ἐξυπηρετοῦντο ἀπὸ αὐτό, οἱ ὁποῖοι διεδήλωσαν καὶ ἐξέθεσαν γραπτῶς καὶ μὲ κάθε τρόπο μέσῳ τῶν Δημοτικῶν Ἀρχῶν τὴν ἀντίθεσή τους πρὸς αὐτὸ τὸ καταστροφικὸ γιὰ τὸν συγκοινωνιακὸ ἱστὸ ἔργο.

Ἐν τέλει τὸ τρὰμ κατεσκευάσθη καὶ φυσικὰ ἔφερε τὰ ἀναμενόμενα ἀποτελέσματα: μιάμιση ὥρα ἀπὸ τὴν ἀφετηρία στὸ τέρμα τῆς γραμμῆς εἶναι ἕνας χρόνος ποὺ ἀπευθύνεται μόνο σὲ τουρίστες. Ὁ δὲ συγκοινωνιακὸς φόρτος ποὺ ἔχει προστεθεῖ στοὺς ὑπάρχοντες ὁδικοὺς ἄξονες εἶναι καταστροφικός. Οὐαὶ κι ἀλίμονο ἐὰν χρειασθῇ νὰ περάσῃ ἀσθενοφόρο μὲ ἑτοιμοθάνατό τους ἄξονες τῆς Μάχης Ἀναλάτου, τῆς Ἠλία Ἡλιοῦ, τῆς Βενιζέλου τῆς Ἀχιλλέως, τῆς Μεταξᾶ…
Συνέχεια

Δὲν ἔχουμε ἐνόχους ἐμεῖς… (δ)

Γράφαμε πρὸ μηνῶν κάτι γιὰ τὴν ἀνυπαρξία ἐνόχων… Συνέχεια

Ὑποχρεωτικὰ ζητούμενα γιὰ ἐπαναφορὰ στοιχειώδους οἰκονομικῆς ἐλευθερίας

Γιὰ ἐμένα τὸ ζητούμενο πάντα εἶναι ἡ ἐξασφάλιση τοῦ μεγαλυτέρου δυνατοῦ βαθμοῦ οἰκονομικῆς (καὶ ὄχι μόνο) ἐλευθερίας ὡς ἀπαραιτήτου συστατικοῦ δημιουργίας πλούτου καὶ προόδου σὲ μίαν οἰκονομία-κοινωνία.
Συνέχεια

Χάνει συνειδητῶς τὸ κράτος πραγματικὰ ἔσοδα

Μετὰ ἀπὸ 14 μῆνες ποὺ ἔκλεισα τὰ βιβλία μου, τὸ Κράτος καὶ τὸ Ἀσφαλιστικό μου Ταμεῖο ἔχει χάσῃ ἀπὸ ἐμέναν σὲ Φόρους (Ἀμέσους καὶ Ἐμμέσους / Φόρους Τρίτων) καὶ Εἰσφορὲς περισσότερα ἀπὸ 10.000 Εὐρώπουλα… Συνέχεια

Θὰ πληρώνῃς ἀλλὰ δὲν θὰ ἔχης …ἔξοδα!!!

 

Ἀφαλιστικὸν κλινικῶς νεκρόν!

Ὁριστικῶς, ἀπὸ 01.01.2018, ἐκτὸς τῶν βιβλίων (ἔξοδα) οἱ εἰσφορὲς ΕΦΚΑ. Γιὰ τὸ 2018 θὰ μᾶς δώσουν μίαν ἔκπτωση 15% ἐπὶ τῶν καταβεβληθέντων εἰσφορῶν (βάσεις ὑπολογισμοῦ τὸ 85% τῶν εἰσφορῶν).
Ἁπλᾶ θὰ πληρώνης ἀλλὰ δὲν θὰ ὑπολογίζεται στὰ ἔξοδα!

Συνέχεια

Στόχος ἐξ ἀρχῆς ἦταν ἡ καταστροφὴ τῆς ἑλληνικῆς ἐπιχειρηματικότητος

Όταν μία Ελληνική βιομηχανία έχει να ανταγωνισθεί άλλες που χρησιμοποιούν εισαγόμενο γάλα …«φρέσκο» 14 ημερών, το λουκέτο δεν είναι απλά αναπόφευκτο, αλλά πολύ καλά προσχεδιασμένο.

Στόχος ἐξ ἀρχῆς ἦταν ἡ καταστροφὴ τῆς ἑλληνικῆς ἐπιχειρηματικότητος Συνέχεια