Καῖν τὴν Πατρίδα μας καὶ οἱ ἠθικοὶ αὐτουργοὶ εἶναι ἐδῶ!!!

Ὕποπτες οἱ πυρκαϊές, σύμφωνα μὲ τὶς δηλώσεις Τόσκα.
Προβληματισμένος ὁ Ἀλέξης Τσίπρας, γιὰ τὶς παράλληλες ἑστίες.

Ὅμως…
Ὅταν ἔκαναν τὴν χώρα ξέφραγο ἀμπέλι δὲν φάνηκαν νὰ προβληματίζονται γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν πολιτῶν αὐτῆς τῆς χώρας. Ἀντιθέτως μάλιστα!!! Συνέχεια

Γιὰ νὰ ἀπό-διαλυθοῦμε εἶναι περιττοὶ οἱ …Τοῦρκοι!!!

Δὲν χρειάζεται βομβαρδισμὸς τῆς Τουρκικῆς ἀεροπορίας γιὰ νὰ διαλυθῇ στὰ ἐξ ᾦν συνετέθη αὐτὸ τὸ κράτος τῶν λαμογιῶν….

Οἱ καινούργιες γέφυρες γκρεμίζονται μόνες τους, ἐπειδὴ ὁ μηχανικός, ὁ ἐργολάβος, ὁ ὑπεύθυνος ἐπιθεωρητὴς τοῦ ἔργου ἔβαλαν στὴν τσέπη τὸ κατιτίς τους…

Συνέχεια

Ἱκανοποίησις «ἀντιεξουσιαστικῶν» αἰτημάτων παραμένουν οἱ προτεραιότητες τοῦ κράτους

Εἶναι τραγικὰ αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν.

Τὴν ἰδίαν ἡμέρα τῆς ἀνάνδρου ἀπαγωγῆς τῶν δύο στρατιωτικῶν καὶ ἐνῶ ἐξ αἰτίας τοῦ λανθασμένου χειρισμοῦ τῆς ὑποθέσεως ὁδηγοῦνται, ὑπὸ συθῆκες ἐξευτελισμοῦ, στὰ τουρκικὰ δικαστήρια… Συνέχεια

Χρεωκοπία καὶ μνημόνια ἀποκρύπτουν πὼς στόχος ἦταν ἡ παραγωγικότης!!!

Γιὰ ὅσους ἀναρωτῶνται ποῦ ἀκριβῶς εὑρισκόμεθα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς ὑπολοίπους ποὺ γνωρίζουμε, ἐδῶ, ἁπλὰ καὶ ξεκάθαρα.

Γιατὶ καὶ τὸ μεθοδευμένο ἔγκλημα τῆς χρεωκοπίας μας ἦταν μεγάλο καὶ ἡ ἔνταξίς μας στὸ εὑρῶ σκόπιμο «λάθος».
Τὸ τελικὸ ἀποτέλεσμα, ἀργὰ ἤ γρήγορα, θὰ σκάση, ὅπως ἔσκασε καὶ ἡ χρεωκοπία μας.: Συνέχεια

Ὑποχρεωτικὰ ζητούμενα γιὰ ἐπαναφορὰ στοιχειώδους οἰκονομικῆς ἐλευθερίας

Για εμένα το ζητούμενο πάντα είναι η εξασφάλιση του μεγαλυτέρου δυνατού βαθμού οικονομικής (και όχι μόνο) ελευθερίας ως απαραιτήτου συστατικού δημιουργίας πλούτου και προόδου σε μια οικονομία-κοινωνία.

Γι αυτό το έγχείρημα της εξόδου του Η.Β. από την Ε.Ε έχει τεράστια σημασία, τόσον όσον αφορά στις οικονομικές του παραμέτρους αλλά και όσον αφορά στις αντιδράσεις-αλλαγές-αποτελέσματα που θα έχει αυτό στην οικονομική πολιτική της υπόλοιπης Ευρώπης. Συνέχεια

Χάνει συνειδητῶς τὸ κράτος πραγματικὰ ἔσοδα

Μετὰ ἀπὸ 14 μῆνες ποὺ ἔκλεισα τὰ βιβλία μου, τὸ Κράτος καὶ τὸ Ἀσφαλιστικό μου Ταμεῖο ἔχει χάσῃ ἀπὸ ἐμέναν σὲ Φόρους (Ἀμέσους καὶ Ἐμμέσους / Φόρους Τρίτων) καὶ Εἰσφορὲς περισσότερα ἀπὸ 10.000 Εὐρώπουλα… Συνέχεια