Λίγα …ἐντόσθια, μπόλικη προπαγάνδα καί…

Ποιὸς θὰ τὸ φανταζόταν πὼς μὲ λίγα ἐντόσθια προβάτου μπορεῖς νὰ «ἀγοράσῃς» 30.000 διαμερίσματα…

Συνέχεια

Τουριστικὰ «κανόνια» ποὺ προμηνύουν «σεισμοὺς»

Ἔσκασε Δευτέρα πρωὶ τὸ κανόνι τοῦ ἀρχαιοτέρου τουριστικοῦ γραφείου Τhomas Cook καὶ προκαλεῖ ζημιὲς καὶ στὸν Ἑλληνικὸ τουρισμὸ ποὺ εἶναι ἡ μοναδικὴ πλέον βαρειά μσς βιομηχανία.
Συνέχεια

Λαμβάνουν τὴν (πολὺ) ἀνιούσα τὰ καύσιμα

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπίθεση στὶς πετρελαιοπηγὲς τῆς AMCO στὴν Σαουδικὴ Ἀραβία καὶ ἐπειδὴ διαπιστώνω πὼς στὸν ἑλληνικὸ τύπο δὲν ὑπάρχει ἡ ἀνάλογος πληροφόρησις, ἐνῶ στὸν ξένο τύπο οἱ ἀναφορὲς στὶς ἐπιπτώσεις εἶναι πιὸ ἀναλυτικές, ἂς σᾶς μεταφέρω μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἤδη ἀναφερονται.
Συνέχεια

Θά χορτάσουμε …«ἀναπτυξιακὲς» ἐπενδύσεις

Μετὰ τὶς ἐξαγγελίες τοῦ Πωθυπουργοῦ στὴν ΔΕΘ, καὶ ἐνῶ ἀσφαλῶς δὲν ἔχουμε νὰ περιμένουμε ὁτιδήποτε ἄλλο ἐνδιαφέρον ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς ἀντιπολιτεύσεως, θεωρῶ ὅτι ἡ κοινωνία εἰσέρχεται σὲ μία πολὺ ἐπικίνδυνο ἀτραπό. Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἀσχολοῦμαι μὲ αὐτὸ τὸ ζήτημα καὶ δὲν νομίζω ὅτι θὰ εἶναι καὶ ἡ τελευταία.
Συνέχεια

Δανειολῆπτες συνεργάσιμοι

Ἡ τράπεζα σὲ θέλει συνεργάσιμο δανειολήπτη. Νὰ πᾷς στὸ κατάστημα καὶ νὰ ὑπογράψῃς ὅ,τι θὰ σοῦ δώση κι ἐσύ, μὲ τὸ πιστόλι στὸν κρόταφο, ὑπογράφεις κάτι τέτοιο…

Συνέχεια

Χρεωκοπημένη ΔΕΗ; (α)

Εἴπατε κάτι γιά τό «κανόνι» τῆς ΔΕΗ;;;

Συνέχεια