Γιὰ νὰ ἀλλάξω …ἰδέες!

Ἐχθὲς εἶχα μίαν ἐπαφὴ μὲ ἔνα project στον χῶρο τῶν νέων πηγῶν ἐνεργείας καὶ τῆς ἐφαρμογῆς τους στὴν αὐτοκινητοβιομηχανία. Ἔχω δῆ πολλὰ ἀνάλογα ἔργα, ἀπὸ πανεπιστήμια, ἰνστιτούτα ἐρευνῶν κλπ, γιὰ αὐτὸ σπάνια κάτι ἀπ’ αὐτὰ μοῦ φαίνεται πλέον καινούργιο. Αὐτὸ ὅμως μὲ ἐντυπωσίασε· ἰδιωτικὴ ἑταιρεία μὲ 27.000 (εἴκοσι ἑπτὰ χιλιάδες) ἄτομα νὰ δουλεύουν στὸν τομέα τοῦ decarbonisation. Συνέχεια

Ὑφίσταται κάποια (μερική) ἀνάκαμψις στήν ἑλληνική ἀγορά;

Ἐφέτος εἶναι ἡ πρώτη χρονιά, ἀπὸ τὸ 2011, ποὺ εἶδα στὶς Κυκλάδες ἀρκετὸ Ἑλληνικὸ τουρισμό.
Ἴσως νὰ εἶναι καὶ σύμπτωσις.

Συνέχεια

Χορταίνουμε ὅμως ἀπὸ …ἀνάπτυξιν!!!

Λοιπόν…
Ἔχουμε καὶ λέμε:

  • Τὸ λιμάνι τοῦ Πειραιῶς, στοὺς Κινέζους.
  • Τὰ ἀεροδρόμια, στοὺς Γερμανούς. Συνέχεια
Τί νά μᾶς ἑτοιμάζῃ τό Κ.Κ.Ε. σέ περίπτωσιν πολέμου;

Τί νά μᾶς ἑτοιμάζῃ τό Κ.Κ.Ε. σέ περίπτωσιν πολέμου;1

Τί ἐννοεῖ ὁ ποιητής ὠέο;;;;

«…Δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν οι παράγοντες που θα οδηγήσουν στην επαναστατική κατάσταση. Το βάθεμα της οικονομικής κρίσεως, η όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων, που φθάνουν έως τις πολεμικές αναμετρήσεις, είναι δυνατό να δημιουργήσουν τέτοιες συνθήκες στην Ελλάδα. Συνέχεια

Γιατί ἡ Ἐλλάς εἶναι χαμένη ἀπό χέρι;

Γιατί ἡ Ἐλλάς εἶναι χαμένη ἀπό χέρι;Ἡ ἰσχύς, ἡ οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ εὐρωστία, ἡ αἰσιοδοξία, ἡ εὐημερία καὶ τὸ κοινωνικὸ κράτος κρέμονται ἀπὸ μία μαγικὴ λέξη: ἀνάπτυξις.

Τί εἶναι «ἀνάπτυξις» καί πῶς ὁρίζεται;
Πρὶν ἑκατὸ χρόνια ἡ ἀνάπτυξις καθῳρίζετο σὲ σχέση μὲ τὶς βιομηχανικὲς καμινάδες. Ἀνεπτυγμένη ἦταν ἡ χώρα μὲ πολλὲς καμινάδες, δηλαδὴ μία βιομηχανικὴ χώρα καὶ πολιτισμένη ἦταν ἡ χώρα τῆς ὁποίας ἡ ἀτομικὴ οἰκονομία ἦταν ἀστική. Αὐτὸ ἔδινε πλοῦτο καὶ ἰσχύ.
Συνέχεια

Λύσεις …Βενεζουέλας!!!

Αύτὴ  εἶναι ἡ διαφορὰ φίλοι μου.

Ἡ διαφορὰ τοῦ νὰ πιστεύῃς
ὅτι θὰ βγῆς ἀπὸ τὸ οἰκονομικὸ τέλμα μὲ
ἐλάφρυνση τῆς φορολογίας,
κίνητρα γιὰ ἐπιχειρήσεις, Συνέχεια