Ὑπάρχουν καὶ στήν Κέρκυρα …«ῥατσιστές»!!!

Συμβαίνει και στην Κέρκυρα: Όταν αμυνόμενος Έλληνας πυροβολεί για εκφοβισμό μέσα από το σπίτι του, κατά γύφτων… μπαίνει προφυλακιστέος σε χρόνο μηδέν και χωρίς πολλά λόγια. Βρέ δε μπα’να’χει μάρτυρες, όλο το χωριό και το μικρό σπίτι στο λιβάδι παρέα…

Συνέχεια

Ὕμνος τοῦ ῥαγιᾶ

Ὁ Ὕμνος τοῦ Ῥαγιᾶ!

«Ὁ Τουρκαντένα τῶν προσκυνημένων θεατῶν»
Δεῖγμα Ἕλληνος Ῥαγιᾶ, εἶναι αὐτός,
ποῦ εἴν΄στὸν σουλτάνο του πιστός,
τοῦ ὀθωμανικοὺ δικαίου, εἶναι φίλος
καὶ τοῦ Νοστραδὶν Χότζα ὁπαδός. Συνέχεια

Ὑπερβολές, λάθη καὶ φιλο-ἐμφυλιοπολεμικὰ προπαγανδιστικὰ ἐγκλήματα

Οἱ ὑπερβολὲς καὶ τὰ λάθη τῶν δεξιῶν ἀπέναντι στοὺς ἀριστερούς.

Τὸ σημερινὸ μῖσος ποὺ καλλιεργεῖται, συστηματικῶς καὶ συνειδητῶς, μεταξὺ τῶν ἀριστερῶν γιὰ τοὺς δεξιοὺς καὶ παραπέρα γιὰ ὀ,τιδήποτε «ἐθνικό» καὶ «πατριωτικό».

Ἡ αἰτία ὀλῶν τῶν κακῶν γιὰ τὴν συχγρονη Ἑλλάδα καὶ ἡ θανάσιμος παγίδα γιὰ τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος!
Συνέχεια

Θυσιάζονται καί στρατιωτικοί τώρα;

Ἀλητεία χωρὶς προηγούμενο τῶν Τούρκων νὰ συλλαμβάνουν καὶ νὰ ἐξευτελίζουν δύο στρατευσίμους ποὺ ἐκτελοῦν περιπολία ῥουτίνας, παραβιάζοντας κάθε ἄγραφο κανόνα καὶ δεοντολογία.

Ἀλλὰ ἀλητεία φανερώνουν καὶ οἱ πρῶτες ἀντιδράσεις τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως. Συνέχεια

Σύμμαχοι, πάτρονες καὶ λακέδες

«Οὔτε ὑπάρχει πιὸ σίγουρος θάνατος γιὰ ἕνα ἔθνος, πλὴν νὰ παραδώσῃς τὴν πολιτικὴ στοὺς συμμάχους σου»
(Πολιορκία, 1953).

Αὐτὰ ἔγραφε χρόνια πρὶν ὁ ΥΠΕΞ κ. Κοτζιάς, ἀλλὰ φαίνεται πὼς τώρα ποὺ εὑρίσκεται στὴν ἐξουσία τὰ ἔχει ξεχάση.
Μιᾶς καὶ μὲ τὰ τελευταία γεγονότα, ἀπὸ τὸ «Μακεδονικό» μέχρι τὴν κρίση στὰ Ἰμια, ὅλα δείχνουν πὼς τὴν ἐξουσία δὲν τὴν ἀσκεῖ ἡ κυβέρνησις ἀλλὰ ἄλλοι «σύμμαχοι». Συνέχεια

Χάσαμε καὶ τὸ «ἔξω πᾶμε καλά»…

«Εὐτυχῶς, ἔξω πᾶμε καλά» λέγαμε κάποτε, ἀναφερόμενοι κυρίως στὴν ἐπιτυχημένη ἑλληνικὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ καὶ διπλωματία, ἡ ὁποία ἐβασίζετο βεβαίως στὴν στρατηγικὴ συναίνεση καὶ ὁμοψυχία τῶν μεγάλων κομμάτων, κάτι ποὺ σίγουρα δὲν ἰσχύει πιά.
Κι αὐτὸ εἶναι εὔκολο νὰ τὸ διαπιστώσῃ κάποιος, παρατηρώντας τὴν τραγικὴ θέση τῆς χώρας στὴν παγκόσμιο σκακιέρα.
Καὶ μάλιστα σὲ μίαν χρονικὴ περίοδο ποὺ στὴν κυριολεξία ὁ ἑλληνισμὸς εὑρίσκεται σὲ κίνδυνο. Συνέχεια