Διαδικτυακὴ …ἀνάπαυλα!!!

Γιὰ λόγους …ἀποτοξινώσεως…
Γιὰ λόγους …ἐπανά-(καὶ ὅσο ἀπαιτεῖται)-ἀναδομήσεως…
Ἀλλά, ἐπίσης, γιὰ λόγους ἐπαναπροσδιορισμοῦ… Συνέχεια

Γερμανὸς καπετάνιος καὶ ἄλλα …ἀνέκδοτα!

Ἐπτώχευσε μία ἀπὸ τὶς «βασίλισσες» τῆς γερμανικῆς ναυτιλίας!

Συνέχεια

Διαδικτυακὸς «ἰός» πίσω ἀπὸ video γιὰ τὸν Σουμάχερ!

Μὲ εἰδοποιοῦν ἀπὸ τὴν Ὁλλανδία πως κυκλοφορεῖ ἕνα ταινιάκι γιὰ τὸν Σουμάχερ (Michael Schumacher), τὸ ὁποῖον ὅμως περιέρχει ἐπικίνδυνο ἰὸ καὶ δὲν πρέπει νὰ ἀνοιχθῇ!!!

Συνέχεια

Φορτηγὸ σκορπᾶ θάνατο στὴν Γαλλία

Συνέβη στὴν Γαλλία λίγο μετὰ τὰ μεσάνυκτα.
Δολοφονικὴ ἐπίθεσις μὲ πολλοὺς νεκρούς!

Φορτηγὸ σκορπᾶ θάνατο στὴν Γαλλία1 Συνέχεια

Ὁ Πάκης, ἡ Σίσσυ καὶ οἱ Ὁλλανδοὶ βασιλεῖς

Ὁ Πάκης, ἡ Σίσσυ καὶ οἱ Ὁλλανδοὶ βασιλεῖς

Ἀποκλειστικὸ video ἀπὸ τὴν Ὁλλανδία μὲ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ ζεύγους Παυλοπούλου ἀπὸ τοὺς «φιλέλληνες» Ὁλλανδοὺς βασιλεῖς καὶ ἡ προσφώνησις ποὺ τοὺς ἔγινε! Συνέχεια

Μείωσις τῶν ποσοστῶν ἀναπηρίας γιὰ τὶς συντάξεις ἀπὸ τὸν ΟΑΕΕ

Μείωσις τῶν ποσοστῶν ἀναπηρίας γιὰ τὶς συντάξεις ἀπὸ τὸν ΟΑΕΕ«…Το κρίσιμο σημείο είναι η εξέταση συνταξιοδοτικού αιτήματος λόγω αναπηρίας σε νέους ασφαλισμένους. Εκεί θα πρέπει να διαπιστώνονται τα εξής: εάν πρόκειται για περίπτωση βαρειάς αναπηρίας, θα απαιτείται ποσοστό επιδεινώσεως μεγαλύτερο ή ίσο του 32%. Αντίστοιχα, για αναπηρία έως 67% απαιτείται ποσοστό επιδεινώσεως μεγαλύτερο ή ίσο του 27% και για μερική αναπηρία 50%, απαιτείται ποσοστό επιδεινώσεως μεγαλύτερο ή ίσο του 20%. Εξαίρεση αποτελούν οι παθήσεις που οφείλονται κατά κύριο λόγο σε ψυχιατρικά αίτια, για τις οποίες δεν εξετάζεται η προϋπάρχουσα αναπηρία…» Συνέχεια