Δοξάζονται οἱ λέσχες καὶ οἱ στοές τώρα τελευταία…!!!

Πολλὲς ἐπιτυχίες τελευταίως ἔχουν οἱ λέσχες καὶ οἱ στοές!

Συνέχεια

Ξεφτυλίσου κι ἄλλο, μπορεῖς…!!!

Ὅταν εἶσαι σκουλῆκι ἕρπῃς ἀναγκαστικά…

Δεῖτε ποῦ μπορεῖ νὰ φθάσῃ ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὴν καρέκλα.

Συνέχεια

Γνήσιος εὐπατρίδης λοιπόν;

Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης (ὁ ἀπέθαντος)  εἶπε:

«Ὁ Κωστὴς Στεφανόπουλος ὑπῆρξε ἕνας γνήσιος εὐπατρίδης»!!!

Συνέχεια

Νὰ εἴχαμε κι ἕναν Ἕλληνα πολιτικό…

Τὶ καλὰ ποὺ θὰ ἦταν…

Νὰ εἴχαμε καὶ ἕναν, μόνον ἕναν, ποὺ θὰ ὑπηρετοῦσε τὴν Ἑλλάδα…
…κι ὄχι τὸ Ἰσραήλ…
…πόσο διαφορετικὰ θὰ ἦσαν ὅλα!!!

Συναγωγὴ Ἀθηνῶν Μπὲθ Σαλὸμ

Συναγωγὴ Ἀθηνῶν Μπὲθ Σαλὸμ

Συνέχεια

Ὁ φιλήκοος τῶν ξένων εἶναι προδότης…

Ὁ φιλήκοος τῶν ξένων εἶναι προδότης...

Ἡ νίκη θὰ εἶναι δική μας,
ἂν βασιλεύσῃ εἰς τὴν καρδίαν μας
μόνον τὸ αἴσθημα τὸ ἑλληνικό. Συνέχεια

Μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Ἰσραῆλ…

Μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Ἰσραῆλ ὁ νέος διάδοχος τοῦ Ἱερωνύμου…

 Ὁ μέγας διδάσκαλος τῆς μεταπατερικῆς Θεολογίας (ἄλλος ἔνας ἐκ τῶν πολλῶν) Ἰγνάτιος ὁ Δημητριάδος ἔχει γίνει πρώτη φίρμα σὲ ὅλα τὰ γκαλὰ τῶν Ἑβραίων, ὄχι μόνον τὰ ἐγχώρια ἀλλὰ καὶ τὰ διεθνῆ.

Μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Ἰσραῆλ... Συνέχεια