Βιαία ἀπαξίωσις λαϊκῆς θελήσεως σημαίνει …κατάῤῥευσις

Καλὸ θὰ ἦταν νὰ μὴν μιλήσουμε πλέον γιὰ τὸ πῶς θὰ ἀποδοθῆ ἡ τιμωρία, ἀπὸ τὴν μεγάλη, «σιωπηρή» πλειοψηφία, τοὺ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
Ἀπὸ τὰ «ἐθνίκια» καὶ τοὺς «πατριδοκαπήλους», ὅπως ἀδιάντροπα ἀποκαλοῦν τὸν ἁπλὸ κόσμο οἱ κυβερνῶντες. Συνέχεια

Νταβατζὴς

Νταβατζὴς (ὁ).
Τουρκικὴ λέξις γιὰ τὸν δικηγόρο (davaci). Συνέχεια

Τέμενος μέ 206 «Ναί»;

Ψηφίσθηκε στὴν Βουλὴ μὲ πλειοψηφία 206 βουλευτῶν ἡ ἀνέγερσις Ἰσλαμικοῦ Τεμένους στὴν Ἀθῆνα.

Τέμενος μέ 206 «Ναί»; Συνέχεια

Ἤδη τὰ ἐλικόπτερα ζεσταίνουν τὶς μηχανές τους…

Καί πῶς νά μήν τίς ζεσταίνουν δῆλα δή;
Ὁ πολὺς soroπροσκυνημενοκαμμένος γιὰ καμμένος οὔτε ποὺ τόλμησε νὰ προσγειωθῇ στὴν Κῶ…
(Κατὰ ἄλλους τὰ κατάφερε μέν, κρυφίως δέ…!!!)
Κι ἀπὸ κοντά, ἡ ἐμπροσθοφυλακὴ τῶν ΜΑΤ γιὰ νὰ προστατεύσουν τὴν κουδουνίστρα…

Ἤδη τὰ ἐλικόπτερα ζεσταίνουν τὶς μηχανές τους...1 Συνέχεια

Τὰ ἰσοδύναμα…

Ποὺ διαρκῶς ἐμφανίζονται ἐμπρός μας γιὰ νὰ μᾶς περιπαίξουν λίγο ἀκόμη τὰ κουδουνισμένα…

Τὰ ἰσοδύναμα...1
Ἰσοδύναμα ἀναζητοῦσε καὶ τὸ μπιμπίκιον… Ἰσοδύναμα καὶ τὸ ἀντωνάκιον…
Ἰσοδύναμα καὶ τὸ ἀλεξέι… καὶ ὁ παπαδημούλ-μαν… Συνέχεια

Ζητώντας συγγνώμη ἀπὸ τοὺς …ἐβραίους!!!

Ὁ Γεωργιάδης ζητᾶ συγγνώμη ἀπὸ τοὺς ἑβραίους, διότι, κατὰ πῶς κατάλαβαν αὐτοί, κι ὄχι διότι ἔτσι ἠσθάνετο ὁ ἴδιος, ἔδωσε τὴν ἐντύπωσιν πὼς τοὺς  …ἀντιπαθοῦσε ἤ πὼς ἦταν …ἀντισιωνιστής!!!
Πιπέρι λέμε…
Διότι τὸ βιβλίο τοῦ Πλεύρη αὐτὸς τὸ διεφήμιζε…
Και τὸ βιβλίο τοῦ Πλεύρη, γιὰ ὅσους τὸ ἔχουν διαβάσει, πολλὰ λέει…
Τὸ ἐὰν τὸ μπουμπούκιον τὸ εἶχε, ἤ ὄχι, διαβάσει, εἶναι ἄλλο ζήτημα. Τὸ ἐὰν συμφωνοῦσε ἐπί
Συνέχεια