Λίγο μεγαλύτερος κύκλος δὲν εἶναι πρόβλημα…

Ὡραῖος ὁ Ἰταλὸς Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν μὲ τὴν Γερμανικὴ ΜΚΟ lifeline……

Συνέχεια

Γερμανική ἀλληλεγγύη;

Ἄκουγα πρὶν λίγες ἡμέρες στὸ γερμανικὸ ῥαδιόφωνο τὴν ἀνακοίνωση τῆς Ἑνώσεως Βιομηχάνων. Θέμα; Πόσοι κατηρτισμένοι, ἀνωτέρας μορφώσεως, λείπουν ἀπὸ τὴν γερμανικὴ οἰκονομία καὶ σὲ ποίους τομεῖς.

Ἡ ἀνακοίνωσις ἔλεγε ὅτι ἡ Ἕνωσις προσδοκᾷ ὅτι τὰ κενὰ θὰ καλυφθοῦν ἀπὸ προσέλευση νέων ἐργαζομένων ἀπὸ τὶς γειτονικὲς χῶρες τῆς Ἑνώσεως. Καί, ὡς κερασάκι, ὅτι τὸ πρόβλημα θὰ ἀντιμετωπισθῆ καὶ ἀπὸ τὴν συμμετοχὴ τῶν προσφύγων στὴν ἀγορὰ ἐργασίας. Συνέχεια

Ἔρχεται μεγάλη οἰκονομικὴ κρίσις!!!

JPMorgan: Ἔρχεται μεγάλη Οἰκονομικὴ Κρίσις

Πηγή: βελγικὴ «De Tijd»

Ἡ παγκόσμιος οἰκονομία ἀναπτύσσεται ἐδῶ καὶ χρόνια, ἀλλὰ αὐτὸ σύντομα θὰ ἀλλάξη, λέει ὁ κορυφαῖος τραπεζίτης Anton Pil τῆς μεγάλης ἀμερικανικῆς τραπέζης JPMorgan. Συνέχεια

Θύελλα ἀπό τήν Ἰταλία ἀπειλεῖ τήν Εὐρώπη;

Ἐὰν παρατηρήσουμε προσεκτικὰ τὴν μνημονιακὴ πορεία τῆς Ἰταλίας, τὰ τελευταία χρόνια, θὰ διαπιστώσουμε εὔκολα πὼς ἦταν ταχυτάτη καί, κρίνοντας ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος (ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν προσφάτων ἀνακοινώσεων) πολὺ περισσότερο ἐπικίνδυνος γιὰ τὴν Ἡνωμένη μας Εὐρώπη, ἀπὸ αὐτὴν τῆς χώρας μας. Ἐπὶ πλέον μποροῦμε εὔκολα νὰ διαπιστώσουμε πὼς ναὶ μὲν ἡ Ἰταλία μποροῦσε νὰ …«κρατήσῃ», ἀλλὰ ἡ ἐπίθεσις ποὺ ἐδέχθη ἐπετάχυνε τὶς διαδικασίες ποὺ ὁδηγοῦν (βεβαιωμένα πλέον) στὴν χρεωκοπία της. Μία εὔρωστος χώρα, μὲ βαρειὰ βιομηχανία, μὲ ἀνοίγματα ὑγειῆ στὴν διεθνῆ ἀγορά, πολὺ πιὸ γρήγορα ἀπὸ ἐμᾶς, κατέληξε νὰ ἀποσυντεθῇ σχεδὸν πλήρως, ἂν καί, πάντα ἐπισήμως, ἐμεῖς εἴχαμε καὶ τὸ …ὄνομα καὶ τὴν χάριν! Συνέχεια

Νεοναζὶ τῶν Βρυξελλῶν καὶ ἐντόπιοι «κουΐσλινγκς»!

Ζοῦμε πραγματικὰ ἱστορικὲς στιγμές!

Στιγμὲς ποὺ ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ Τζῶρζ Ὄργουελ, ἦταν ἔνας προφήτης ἐφάμιλλος τοῦ προφήτου-Ἠλία καὶ μάντης ἐφάμιλλος τοῦ Κάλχα καὶ τοῦ Τειρεσία… Συνέχεια

Ἰταλικὴ (οἰκονομική) …πυρηνικὴ βόμβα ἀπειλεῖ τὴν Εὐρώπη!!!

 

Ἡ ἀπαίτησις τῆς νέας Ἰταλικῆς Κυβερνήσεως γιὰ κούρεμα χρέους ξυπνᾶ τὸν παραδοσιακὸ φόβο τῶν Γερμανῶν -καὶ ὄχι μόνον- γιὰ διαμοιρασμὸ καὶ κοινοτικοποίηση στὴν εὐρωζώνη. Συνέχεια