Θυσιασμένη χώρα στὸ εὐρωπαϊκό της …«ὄνειρο»!!!

Ἡ Ἑλλὰς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἐπέλεξε τὴν πολιτικὴ τῶν ποσοστώσεων σὲ ὁ,τιδήποτε παρήγαγε (λάδι, ἐσπεριδοειδῆ κλπ), καθιστώντας τὸν ἀγροτικό της τομέα, οὐσιαστικά, ἀνενεργὸ καὶ ἀπολύτως ἐξαρτώμενο ἀπὸ ἐπιδοτήσεις καταστροφῆς τῆς παραγωγῆς. Συνέχεια

Γίνε Ἐλβετὸς γιὰ νὰ εἶσαι …ἐλεύθερος Εὐρωπαῖος!

Εἶσαι Εὐρωπαῖος καί θέλεις νά ἔχῃς ὅπλο;
Γίνε Ἐλβετός!

Συνέχεια

Χειρότερα ἀπό τήν Ἑλλάδα ὑπάρχουν;

Ἐὰν γελᾶτε μὲ τὸ ὅτι παρεπέμφθη καὶ ὁ Ἕλλην ποὺ πυροβόλησε ληστή, καθὼς καὶ μὲ τὸ ὅτι ἡ ἀστυνομία εἶπε πὼς εἶναι καλλίτερα νὰ κάνετε τὸ κορόιδο, θεωρώντας πὼς αὐτὰ τὰ συμβάντα εἶναι καὶ πρωτοφανῆ καὶ μοναδικά, θὰ σᾶς ἀπογοητεύσω… Συνέχεια

Ἰσλαμικό, πολυπολιτισμικό, εὐρωπαϊκὸ …«μέλλον» (;;;)!!!

Λαθρο-πίθηκοι…

Στὸ κέντρο τῆς πρῴην «αἰωνίας πόλεως», τῆς Ῥώμης…
…«ποιοτικοί» «ἐπισκέπτες»…
Συνέχεια

Ὑπὲρ Τουρκίας εὐρωπαϊκὸς πολεμικὸς ἀναβρασμὸς

Αὐτὴ τὴν στιγμὴ στὴν κεντρικὴ Εὐρώπη ἐπικρατεῖ ἀναβρασμός.
Τυφεκιοφόροι ἀπὸ τὸ Λουξεμβοῦργο, πολεμικὰ ἅρματα ἀπὸ τὴν Προβιγγεία, γερμανικὰ πάντσερ βαρέος ὁπλισμοῦ, κόορτεις ἀπὸ Βρυξελλιῶτες πυροβολητὲς καὶ δύο μισθοφορικὰ τάγματα, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τοὺς Σούλτς καὶ Γιουνκέρ, ἑτοιμάζονται πυρετωδῶς να ἐπιχειρήσουν στὰ νοτιονατολικὰ εὐρωπαϊκὰ σύνορα. Συνέχεια

Διαφορὲς εὐρωπαϊκῆς Ὁλλανδίας καὶ …τριτοκοσμικῆς Ἑλλάδος!

Ἀποζημιώνουν τὰ νοικοκυριὰ γιὰ διακοπὴ ἠλεκτρικοῦ στὴν Ὁλλανδία!!!

Οἱ «μικρές» διαφορὲς μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Ὁλλανδίας!

Τὸ ἀναφέρω μόνον γιὰ νὰ δεῖτε πῶς λειτουργεῖ τὸ σύστημα στὴν Εὐρώπη καὶ τὶ πρέπει νὰ ἀπαιτεῖται καὶ ἀπὸ τοὺς δικούς σσς! Συνέχεια