Ἰσλαμοποίησις τῆς Ἑλλάδος (ἀλλὰ οὐδέποτε τοῦ …Ἰσραήλ)!!!

Δανιὴλ Ἐσδρᾶς, Πρόεδρος Διεθνοῦς Ὀργανισμοῦ Μεταναστεύσεως στὴν Ἑλλάδα:

Συνέχεια

Ἰσλαμοκανίβαλοι βιάζουν παιδιὰ στὴν Γερμανία!!!

Ζῷα, κτήνη, πιθηκοειδῆ, ἰσλαμοκανίβαλοι! Συνέχεια

Προστασία ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἀπό …«προοδευτικούς»;

Αὐτὴ ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπὸ τὸ μουσουλμανικὸ Μαρόκο.

Προστασία ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἀπό ...«προοδευτικούς»;

Ὅπως βλέπετε, ἀπαγορεύεται μὲ πινακίδα μάλιστα τὸ μπάνιο μὲ τὰ ῥοῦχα ἢ μὲ τὰ ἐπονομαζόμενα, χάριν ἐξωραϊσμοῦ, «μπουρκ-ίνια,», ἐνῶ πρόκειται γιὰ …..καραμπουργκάρες! Συνέχεια

Γερμανικὴ κυβέρνησις κατὰ …Γερμανῶν!!!

Γερμανικὴ κυβέρνησις κατὰ ...Γερμανῶν!!!Ἡ Γερμανία κτίζει νέα σπίτια γιὰ τοὺς Μουσουλμάνους «εἰσβολεῖς», ὅπου μποροῦν νὰ μείνουν δωρεὰν γιὰ ὅσο διάστημα θέλουν!

Τὸ κόστος εἶναι περίπου 15.000 εὐρῶ τὸν χρόνο γιὰ κάθε πρόσφυγα, μόνον γιὰ διαμονή, τὸ ὁποῖο φθάνει τὶς 50.000 εὐρῶ τὸν χρόνο γιὰ κάθε πρόσφυγα, ἂν ὑπολογίσῃς τὰ ἐφόδια, τὴν ἰατρικὴ περίθαλψη, τὴν διαχείρηση, καθὼς καὶ τὰ ἐπιδόματα τοῦ ἀνέργου. Συνέχεια

Γ@μουν καὶ δέρνουν στὴν Γερμανία τὰ …«προσφυγόπουλα»!!!

…Ῥυπαροὶ στὴν Γερμανία

Γ@μουν καὶ δέρνουν στὴν Γερμανία τὰ ...«προσφυγόπουλα»!!!

Σὲ ἔξαλλη κατάσταση, ἐπειδὴ δὲν ἱκανοποιοῦντο τὰ αἰτήματά τους, λὲς καὶ ἡ χώρα εἶναι ὑπὸ τὴν ὑπηρεσία τους, εἰσέβαλαν μέσα σὲ γραφεῖα καὶ τὰ ἔκαναν …γῆς μαδιᾶμ. Συνέχεια

Τὸ Ἰσλὰμ πρὸ τῶν πυλῶν

Τὸ Ἰσλὰμ πρὸ τῶν πυλῶν

Ἔγραφα στὸ προηγούμενο ἄρθρο μου ὅτι ἐπὶ 10ετίες ὅλη ἡ ἐξωτερικὴ καὶ ἀμυντική μας πολιτικὴ στηρίζεται σ’ ἕνα σύστημα κακομελετημένων καὶ ἐσφαλμένων ἐκτιμήσεων. Ἔλεγε μὲ ἐμβρίθεια πιγκουΐνου ὁ Κων/νος Καραμανλῆς ὅτι ἡ ἔνταξίς μας στὴν ΕΟΚ ἀρχικά, καὶ μετὰ στὴν Ε.Ε., διασφαλίζει τὰ σύνορά μας πρὸς Ἀνατολάς. «Τύφλες καὶ μαῦρα φάσκελα», ποὺ λέγαμε στὴν Μάνη. Ἡ τουρκικὴ εἰσβολὴ εἶχε ἀρχίση πρὸ πολλοῦ, ἀλλ’ ὄχι μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἔγινε στὴν Κύπρο. Μᾶς εἶχε προειδοποιήση –καὶ μάλιστα ἐδῶ στὴν Ἀθήνα– ὁ πανέξυπνος Τοῦρκος πολιτικός Ὀζάλ: «Θὰ σᾶς κατακτήσουμε πληθυσμιακά». Ἤδη στὴν Θράκη ἔχει ἐπέλθει πληθυσμιακὴ ἀνατροπή. Τώρα αὐτὴ ἐπεκτείνεται στὰ νησιὰ τοῦ Ἀρχιπελάγους καὶ πρὸς τὴν Ἀθήνα. Συνέχεια