Ξεκάθαρος ῥατσισμὸς κατὰ Ἑλλήνων

Σύμφωνα μὲ τὰ πιὸ πρόσφατα «ἐπίσημα» ἀρχεῖα, ὑπάρχουν στὴν χώρα μας περίπου 30.000 ἄστεγοι. Οἱ μισοὶ εἶναι στὴν εὐρυτέρα περιοχὴ τῆς πρωτευούσης. Μέχρι σήμερα ὅμως οὐδεὶς ἀπὸ τοὺς ἄθλιους γυμνοσάλιαγκες τοὺς πολιτικάντηδες ἔκανε κάτι. Τὸ ἀπόλυτο τίποτα!!! Συνέχεια

Θέσεις ἐργασίας μόνον γιὰ …ΛΑΘΡΟ-μετανάστες!!!

Ἀνακοίνωσις θέσεων ἐργασίας μόνον γιὰ λαθρομετανάστες…

51.000 θέσεις γιὰ τοὺς λάθρο, ποὺ μᾶς κατσικώθηκαν μόνιμα.
Ἀνάμεσά τους ξεχωρίζουν: Συνέχεια

Ῥατσισμός εἴπαμε;

Ἐπεὶδὴ κάποιοι ἀμφισβήτησαν τὸ (νέο) πρόστιμο τῶν 5.000 εὐρῶ στὸν κουλουρά, ποὺ πωλοῦσε κουλούρια χωρὶς ἄδεια (!!!), τὴν ἰδίαν στιγμὴ ποὺ δίπλα ἕνας «λάθρο» εἶχε ἁπλωμένη τὴν πραγμάτεια του, ἐμπρὸς ἀπὸ τὰ νόμιμα καταστήματα…

Συνέχεια

Ὡραιοκαστριτῶν ῥατσισμός;

Ὡραιόκαστρο: Γονεῖς κήρυξαν ἀνεπιθύμητα τὰ «προσφυγόπουλα» σὲ δύο δημοτικὰ σχολεῖα

Ὡραιοκαστριτῶν ῥατσισμός;1 Συνέχεια

Ῥατσισμὸς ὑπάρχει…

Ῥατσισμὸς ὑπάρχει...

 Ὅταν μιὰ πολυεθνική, μὲ ἕδρα τὸ Λουξεμβοῦργο ἢ τὰ Κέιμαν, ἔρχεται καὶ πουλᾶ στὴν Ἑλλάδα μὲ ὑποκατάστημα, μέσῳ τριγωνικῶν καὶ ἐνδοεταιρικῶν πωλήσεων, ἐμφανίζοντας μηδενικὰ κέρδη ἐδῶ, εἶναι ἐπένδυση (κι ἂς κλείνῃ χιλιάδες ἑλληνικὲς μικροεπιχειρήσεις λόγῳ ἀνίσου ἀνταγωνισμοῦ)…. Συνέχεια

Ψηφοφόροι καὶ προλετάριοι πρὸς …ἀντικατάστασιν!!!

Τί πίνουν ῥέ π@ύστη μου;
(Ἀπὸ ὅτι καταλαβαίνετε, δὲν εἶναι ἀκριβῶς ἀλληλέγγυος καὶ «πονόψυχος». Ἁπλᾶ ψάχνουν νέους «προλεταρίους» γιὰ νὰ ἡγθοῦν, γιατὶ οἱ ἐδῶ τοὺς ἔχουν κλασμένους…)

Ἀπόψεις ἀλληλεγγύου:
Συνέχεια