Ὕστατο Χαῖρε στὸ Παλληκάρι

Ἐχθὲς τὸ πρωΐ ἕνας Παλλήκαρος, ἕνας Λεβένταρος, μᾶς ἄφησε. Νέος, ζωντανός, παθιασμένος ἀλλὰ τὸν ἐτσάκισε μέσα σὲ λίγες ἡμέρες ὁ καρκίνος.

Δὲν εἶχα τὸ κουράγιο νὰ τὸν συναντήσω στὰ τελευταία του. Δὲν ἄντεξα. Μάθαινα τὰ νέα του ἀπὸ φίλους, καθὼς καὶ τὸ τέλος του. Ἂς εἶναι πάντα νέος καὶ ζωντανὸς στὶς ἀναμνήσεις μας, ὅπως τὸν γνωρίσαμε. Συνέχεια

Ὑπόθεσις ἐθνικῆς ἐπιβιώσεως ἡ ἀπομάκρυνσις τῶν πρακτόρων

«Γ@μῆστε» μὲ ὅποιον τρόπο μπορεῖτε κάθε ἀναρχικὸ πρακτοράκι τῆς «νέας παγκοσμίου τάξεως», τῶν «ἀνοικτῶν συνόρων», τῶν «γκέυ παρελάσεων» καὶ τοῦ κ@λο – Ἰσραήλ. Συνέχεια

Ὑπερασπίζεται ἱερά ἀνθρώπινα δικαιώματα στήν Θρᾴκη ὁ Ἐρνογάν;

«Δίδετε ἀγῶνα ἐπιβιώσεως καὶ σᾶς συγχαόρω γιὰ αὐτό»,

εἶπε στὴν ὁμιλία του, στὸ προαύλιο τοῦ μειονοτικοῦ σχολείου Τζελᾶλ Μπαγιάρ, ὁ Ἐρντογάν. Συνέχεια

Χαρακτηριστικὲς κι ἀποκαλυπτικὲς λεπτομέρειες τῆς ἐπισκέψεως Ἐρντογὰν

Εὐέξαπτος, νευρικὸς καὶ ἀπρόβλεπτος παραμένει ὁ Ἐρντογάν.

«Προσεβλήθη» (λέει) κι ἀντέδρασε ἄμεσα, μὰ καὶ ἐπιθετικά, στὸν λόγο τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Προκόπη Παυλοπούλου.
Συνέχεια

Ὥρα νὰ ξυπνήσουμε ἐπὶ τέλους!!!

Προσέξτε καλὰ ὅλοι σας ἐκεῖ κάτω!!!

Αὐτὸ ποὺ συμβαίνει τὶς ἡμέρες αὐτὲς στὴν Ἑλλάδα μὲ τὴν ἐπίσκεψη Ἐρντογάν, εἶναι πρωτοφανές!

Γιὰ ἄλλην μία φορὰ οἱ πολιτικοὶ τῆς χώρα διαπράττουν ἔγκλημα.
Εἶναι οἱ ἴδιοι πολιτικοί, ποὺ προεκάλεσαν τὴν οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ καταστροφὴ τῆς χώρας ἐν περιόδῳ εἰρήνης!
Συνέχεια

Βαθὺς ὕπνος στὴν Ἀθῆνα ἐνᾦ ἡ Θρᾴκη κινδυνεύει

Ἐνᾦ ἡ ἡ Ἀθῆνα κοιμᾶται βαθειά, ἡ Θράκη κινδυνεύει ὅλο καὶ περισσότερο…

Προκλητική, ἀκατανόητος καὶ ἀψυχολόγητος ἡ ἀπόφασις τῆς κυβερνήσεως νὰ ἐπιτρέψῃ τὴν ἐπίσκεψη-περιοδεία τοῦ Ἐρντογᾶν στάν Θρᾴκη.

Ἐπέτρεψαν στὸν Τοῦρκο πρόεδρο, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐπιβάλη ἔνα στυγνὸ καὶ καταπιεστικὸ καθεστὼς στὴν χώρα του, τὸ ὁποῖο τὸν ἔχει ὁδηγήση σὲ ἀπομόνωση, νὰ παίξῃ τώρα, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, πολιτικὰ παιχνίδια στὴν πλάτη τῶν κατοίκων τῆς Θρᾴκης. Συνέχεια