Λαοπρόβλητος ποὺ βλέπει λαὸ καὶ …τρέμει!!! (β)

Οὔτε τὸν Κὶμ Γιὸνγκ Οὖν δὲν προστατεύουν ἔτσι!

Ἀκόμα κι αὐτὸς κρατᾶ κάποια προσχήματα!!!
Συνέχεια

Δὲν ἢθελαν νὰ φανῇ τὸ μέγεθος τοῦ συλλαλητηρίου

Γιὰ νὰ καταλάβετε τὸ μέγεθος τοῦ συλλαλητηρίου, σᾶς παραθέτω τὶς εἰκόνες ποὺ τράβηξα ἐγὼ μέσα ἀπὸ τὸ καραβάκι τῆς γραμμῆς, ὅταν προσεγγίζαμε τὴν παραλιακὴ καί, μάλιστα, σὲ ὥρα ποὺ ὁ κόσμος ἀκόμα συγκεντρωνόταν. Συνέχεια

Ξεχασμένες …ἐξυπηρετήσεις ποὺ τώρα «πληρώνονται»!

Επειδή, κατά πως φαίνεται, έχουν αργία οι …επετειολόγοι!

Στις 11 Σεπτεβρίου του 2001 έτρωγα, ως συνήθως, μόνος μου, στο εστιατόριο «Κεντρικόν», του φίλου μου Δημήτρη Κουτουζή.
Απελάμβανα το αγαπημένο μου αρνάκι φρικασέ, όταν ήλθε τρέχοντας στο τραπέζι μου ο Δημήτρης και μ’ ένα χαμόγελο μέχρι τ’ αυτιά, μου είπε:
«Σήκω να δείς τι  έκαναν στοὺς κωλοαμερικανούς».
Συνέχεια

Λησμονώντας (ὁριστικῶς) τὸ …«Βόρειος»!!!

Ὀκτὼ φορὲς σὲ ἕνα κείμενο ὀκτὼ γραμμῶν ἀναφέρει τὴν λέξη «Μακεδονία» ὁ … τιμώμενός σου Ἀλ6!!! Ὀκτὼ φορὲς χωρὶς ἴχνος τῆς λέξεως «Βόρειος» ἢ ὁ,τιδήποτε ἄλλο ἀπὸ τὰ καραγκιοζιλίκια ποὺ κάματε στὶς Πρέσπες καὶ χορτάσατε σανὸ τὸν κόσμο!

Συνέχεια

Ῥιψάσπιδες ἢ φυγάδες κυνηγημένοι ποὺ ἀπουσιάζουν…

Εἶχα ἀπὸ καιρὸ δηλώση τὸ τὶ πιστεύω γιὰ ὅλους αὐτοὺς πού, ἐν μέσῳ κρίσεως, μεταναστεύουν, ἀφήνοντας χῶρο καὶ χρόνο σὲ ὅσους ἐπιβουλεύονται τὸν τόπο μας, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα τὴν ἰδίαν τὴν Πατρίδα μας, γιὰ νὰ δράσουν ἀνενόχλητοι καί, καταληκτικῶς, νὰ σφετερισθοῦν κληροδοτήματα αἰώνων καὶ νὰ καρπωθοῦν κόπους ἄλλων. Συνέχεια

Δέν ὑπάρχουν Μακεδόνες ἀγρότες;

Εἶδα κι ἐγὼ τὴν κινητοποίηση τῶν ἀγροτῶν, ποὺ ἔχει προγραμματισθῆ γιὰ τὴν ἡμέρα τῶν ἐγκαινίων τῆς ΔΕΘ ἀπὸ τὸν πρωθυπουργό, καὶ πῆγα νὰ χαρῶ!

Συνέχεια