Ἠθικοί αὐτουργοί ἤ ἄλλως, νὰ οἱ δολοφόνοι!

Πρὸ ἡμερῶν ἔγραφα γιὰ τὶς εὐθύνες κάποιων. Ζητῶ ἐδῶ καὶ καιρό παραιτήσεις. Ἤ καλλίτερα, ΑΠΑΙΤΩ παραιτήσεις. Δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἀναζητοῦμε ἐνόχους μέσα στὸ πλῆθος, ὅταν οἱ κύριοι ἔνοχοι εἶναι ἐμπρός μας καὶ μᾶς περιγελοῦν! Δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἀναζητοῦμε τοὺς δολοφόνους τῶν ἀστυνομικῶν ὅταν αὐτοὶ ποὺ ὁπλίζουν τὰ χέρια τῶν δολοφόνων νομοθετοῦν!

Ὁ Γεώργιος Ἱεροδιάκονος ἁπλῶς καταγράφει ὅσα ὅλοι γνωρίζουμε. Κι ἔχει ἀπόλυτον δίκαιον! Ἀπόλυτον!

Συνέχεια

Ὁ ἀφελληνισμός!

Σήμερα σᾶς παρουσιάζω ἕνα ἄρθρον τοῦ Διαμιανοῦ Βασιλειάδου, ὁ ὁποῖος περιγραφει σαφέστατα τὴν κατάστασι ποὺ βιώνουμε ἀπὸ πλευρᾶς παιδείας καὶ ἱστορικῆς συνειδητοποιήσεως.

Ἕνα ἀνύπαρκτον ὑπουργεῖον ἀ-Παιδείας, ποὺ μοναδικό του σκοπό ἔχει τὴν πλήρη ἀποχαύνωσί μας, τὴν ἐκχώρησι ἱστορικῶν τμημάτων μας σὲ κάθε γείτονα καὶ τὴν ἀποποίησι τῆς Συνέχεια

Ἡ Γερμανία μᾶς ὀφείλει, δὲν τῆς ὀφείλουμε!

ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γράφει ο Αμφικτύων 

(Η παρούσα μελέτη δεν συσχετίζεται με τη δημοσιονομική χρεοκοπία του Ελληνικού κράτους, ούτε προσπαθεί να βρει αποδιοπομπαίους τράγους για τη σπατάλη , κλοπή και κακοδιαχείριση του Συνέχεια

Ὁ e.coli εἶναι ἐργαλεῖον θανάτου.

Εἶναι ἀποτέλεσμα έργαστηριακῶν παρασκευῶν ποὺ στόχο ἔχουν τὴν δημιουργία νόσων τέτοιων ποὺ κανένα ὑπαρκτό φάρμακο νὰ μὴν ἀντιμετωπίζῃ. Ἀκόμη και τὸ ἄλλο τους δημιούργημα, ποὺ προορίζεται γιὰ τὴν ἀποθεραπεία ἀπὸ τὴν προσβολή τοῦ e.coli, εἶναι «ὅλως τυχαίως» τὸ ἀκριβότερο φάρμακο στὸν πλανήτη. Καὶ φυσικὰ προορίζεται μόνον γιὰ αὐτοὺς ποὺ μποροῦν νὰ τὸ πληρώσουν.

Συνέχεια

Ἐπί τέλους!!! Ἔφθασαν τὰ ἐξωγήινα!!!

Καὶ στὸ Λονδίνο παρακαλῶ! Καὶ στὴν Ῥωσία! Καὶ στὴν Ζιμπάμπουε. Καὶ στὴν Β.-Ν. Ἀμερική…

Συνέχεια

Ποιοί εἶναι οἱ Monsanto;

Μία οἰκογένεια ποὺ βλέπει τοὺς ἄλλους ὡς δούλους. Μία οἰκογένεια ποὺ ἀντιμετωπίζει τὸν πλανήτη ὡς τσιφλίκι της. Μία οἰκογένεια ποὺ βλέπει τὸν ἄνθρωπο ὡς κάτι ἐλέγξιμο καὶ καθοδηγούμενον…

Σᾶς ἀρέσει; Εἶστε κάτι ἀπὸ ὅλα τὰ  παραπάνω; 

Τὸ ζήτημα τῆς διατροφῆς μας εἶναι ἀπὸ τὰ σημαντικότερα ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ μᾶς ἀπασχολῇ. Ὅμως ὁ κόσμος γύρω μας παραμένει ἀπαθής κι ἀδρανής σὲ κάθε πληροφορία ποὺ λαμβάνει.  Λὲς καὶ εἶναι ὑπνωτισμένος… Λὲς καὶ ἔχει χαπακωθεῖ… Λὲς καὶ τὸ κάνει ἐπίτηδες…

Συνέχεια