Γίνεται τῆς …Ἑλλάδος!!!

Μᾶς ἐμάγευσαν…
Μᾶς ἐμάγευσαν…
Μᾶς πῆραν τὸ μυαλό…!!!

Στὴν Πράγα γίνεται τῆς… Ἑλλάδος!!!

Συνέχεια

Εὐχαριστοῦμε Κατερίνα!!!

Εὐχαριστοῦμε Κατερίνα Στεφανίδου…

Εὐχαριστοῦμε Κατερίνα!!! Συνέχεια

Διεθνὲς βραβεῖον συνολικῆς προσφορᾶς!

Διεθνὲς βραβεῖον συνολικῆς προσφορᾶς!Αποκλειστικό: Διεθνές βραβείο συνολικής προσφοράς σε Έλληνα επιστήμονα!

Ο Καθηγητής και Διευθυντής της A’ Παιδιατρικής Κλινικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργος Χρούσος έλαβε την ύψιστη διάκριση στον κλάδο της ενδοκρινολογίας από την αμερικανική Endocrine Society: Το Fred Conrad Koch Award (συνοδευόμενο από το ποσό των 25.000 δολ.). Είναι ο 1ος Έλληνας και ο 2ος μη Αμερικανός που λαμβάνει τη διάκριση.
Συνέχεια

Ἀκόμη τὴν πρώτη θέσιν κατέχουμε στὴν ναυτιλία.

Ἀκόμη τὴν πρώτη θέσιν κατέχουμε στὴν ναυτιλία.Τὸ νὰ καταφέρνῃ ἕνας λαός, μέσα στὴν πορεία τῶν αἰώνων, καὶ κατ’  ἐξακολούθησιν, νὰ διατηρῇ μίαν πρωτιά, ποὺ  οὐδεὶς ἄλλο δύναται νὰ τὴν ἀνατρέψῃ, κάτι πολὺ σπουδαῖο δηλώνει.
Ἀκόμη καὶ σήμερα λοιπόν, ποὺ τὰ πάντα καταῤῥέουν, σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὸ Ἑλλαδοκαφριστάν, ἡ ναυτιλία μας διατηρεῖ τὶς πρωτιές της.
Περίεργον; Διόλου… Συνέχεια

Μία μεγάλη ἡμέρα ξημέρωσε γιὰ τὸν Ἄνθρωπο.

Μία μεγάλη ἡμέρα ξημέρωσε γιὰ τὸν Ἄνθρωπο.2Μία μεγάλη ἡμέρα ξεκίνησε γιὰ τὸν ἄνθρωπο!
Νέες προοπτικὲς ἀνοίγουν γιὰ τὸν κόσμο τῆς ἐπιστήμης, μετὰ τὴν ἀνακάλυψη τοῦ δευτέρου γενετικοῦ κώδικος, ἀπὸ τὸν Δρ. Σταματογιαννόπουλο. Συνέχεια

Ἕνας (ἀκόμη) Ἕλλην ξεκλειδώνει θεραπεῖες.

Ἕνας (ἀκόμη) Ἕλλην ξεκλειδώνει θεραπεῖες.2Ἔχουμε πράγματι νὰ κάνουμε μὲ μίαν «συμμορία» ἐγκεφάλων, ποὺ σχεδὸν κατ’ ἀποκλειστικότητα προσεγγίζουν τὶς ἀρχὲς τῆς ζωῆς.
Ὅταν ὅμως καταφέρνῃ νὰ προσεγγίζῃς τὶς ἀρχὲς τῆς ζωῆς, τότε εἶναι δεδομένον πὼς θὰ μπορέσης, σιγὰ σιγά, νὰ ἀνακαλύψῃς καὶ τὸν τρόπο γιὰ νὰ τὶς κατανοήσῃς… Συνέχεια