Οὐδέποτε ὑπῆρξε ἐλευθέρα βούλησις;

Οὐδέποτε ὑπῆρξε ἐλευθέρα βούλησις; τρόπος ποχουμε «κπαιδευθ» προκαταβάλλει  τ πς θντιδράσουμε σ κάθε περίπτωσι.

Ἐὰν τ περιβάλλον μας ἦταν συντηρητικό, συντηρητικ θντιδράσουμε.
Ἐὰν ταν προοδευτικό, προοδευτικ θντιδράσουμε.
Σ
κάθε περίπτωσι ναπαράγουμε ατ ποχουμε διδαχθ μέσα π τν οκογένεια, τ σχολεο, τς μικρς μεγάλες μας κοινωνίες.
Συνέχεια

Γλῶσσα, σκέψις, φῶς οἱ κατ’ ἐξοχὴν διαμορφωτὲς τοῦ DNA!

Γλῶσσα, σκέψις, φῶς οἱ κατ' ἐξοχὴν διαμορφωτὲς τοῦ DNA!1Λίγο …βαρύγδουπος ὁ τίτλος μας σήμερα, ἀλλὰ σαφῶς ἀληθής. 
Ἡ οὐσία τῆς σημερινῆς δημοσιεύσεως εἶναι στὸ ὅ,τι ἀποκαλύπτεται σταδιακῶς πλέον πὼς τὸ DNA μας, καθῶς φυσικὰ καὶ κάθε ἐμβύου ὄντος, δὲν ἐμπεριέχει τὴν πληροφορία ἀλλὰ τὴν λαμβάνει!!!
Τὴν λαμβάνει, τὴν ἀναμεταδίδει καὶ τὴν διατηρεῖ, ἐὰν αὐτὸ πρέπει νὰ κάνῃ!!! Ἀλλὰ δὲν τὴν παράγει!!! (Αὐτὸ κι ἐὰν τραβηγμένο, ἀλλὰ λίγη ὑπομονή!!!)

Σήμερα, ὄχι ἐγώ, αὐτοὶ οἱ  ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι σαφῶς καὶ τυγχάνουν μεγαλυτέρας ἐπιστημονικῆς καταρτίσεως ἀπὸ κάποιους ποὺ τὸ ἔπαιζαν ἔως σήμερα εἰδικοι, ἔρχονται νὰ ἀποδείξουν πὼς ὁ λόγος, τὸ περιβᾶλλον, ἡ ἦχος, Συνέχεια

Αὐτὴν τὴν εἰκόνα νὰ μὴν τὴν ξεχάσουμε ποτέ!

Αὐτὴν τὴν εἰκόνα νὰ μὴν τὴν ξεχάσουμε ποτέ!Ἴσως νὰ ἦταν  ἀποτέλεσμα ὑπανθρωπίνων ἔργων, ἀλλὰ σαφῶς παραμένει κάτι συγκλονιστικό!
Τὸ παλιρροϊκὸ κύμα ποὺ συγκλόνισε τὴν Ἰαπωνία, ἀλλὰ καὶ τὸν κόσμο ὁλόκληρο, συνέβῃ καὶ ἐξέφρασε τὴν …ὀργὴ τῶν ὑδάτων. 
Μίαν ὀργὴ ποὺ οὔτε κἄν μποροῦμε νὰ διανοηθοῦμε, ἐφ΄ ὅσον ἐμᾶς δὲν μᾶς ἀγγίζει τίποτα…
Ἀλλὰ εἶναι ἐκεῖ… Ἐκεῖ ποὺ δὲν θέλουμε νὰ φανταστοῦμε…
Ἐκεῖ ποὺ δὲν τὴν περιμένουμε…

Συνέχεια

Ἡ φωτογραφία ἀποκλείεται νὰ γύρισε ἀνάποδα!!!

 

Ἡ φωτογραφία ἀποκλείεται νὰ γύρισε ἀνάποδα!!!Τι έχουμε εδώ;
Η φωτογραφία ανέβηκε στο twitter.
Είναι από τους άνδρες των ΜΑΤ που έχουν πάρει θέση μπροστά από τη Βουλή, απέναντι από τους Αγανακτισμένους!
Συνέχεια

Τέλος καὶ στὰ φάρμακα!

Τέλος καὶ στὰ φάρμακα!!!Πᾶνε κι αὐτά!
Μᾶς τελείωσαν!
Καλὰ πληρώναμε τόσα χρόνια…. Καλὰ τὰ ἔφαγαν… Καλὰ μᾶς ἄφησαν δίχως νοσοκομεῖα, φάρμακα καὶ συντάξεις ἀξιοπρεπεῖς!!!
Ἐν ὁλίγοις, μία καὶ τὸ ἔχουν πάρῃ πρὸ πολλοῦ ἀπόφασιν, τώρα πιὰ οὔτε τὰ προσχήματα κρατοῦν!
Τέλος καὶ μὲ τοὺς ἀσθενεῖς, τέλος καὶ μὲ τοὺς ἐργαζομένους, τέλος καὶ μὲ τούς, ἄς ποῦμε, ἐλευθέρους ἀνθρώπους!!! 
Βιάζονται…
Συνέχεια

Ἡ Ἰταλία πέφτει;


Ἡ Ἰταλία πέφτει; Ἐδῶ καὶ  ἕναν χρόνο ὁ Μόντι εἶναι ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Ἰταλίας, ποὺ πασχίζει, ἐπισήμως τοὐλάχιστον, νὰ διασώσῃ κάτι ἀπὸ τὴν χαμένη αἴγλη τῆς χώρας. 

Τὴν ἴδιαν στιγμὴ συμβαίνουν οἱ διάφορες ὑποβαθμίσεις ποὺ στέλνουν τὴν Ἰταλία τρέχοντας στὴν ἀγκαλειὰ μίας πρωτοφανοῦς γιὰ τὰ δεδομένα της, χρεοκοπίας.
Ἤδη  ἐκατοντάδες βιομηχανίες ἔχουν κλείσει καὶ ἡ ἀνεργία στὴν γείτονα καλπάζει σχεδὸν μὲ παραλλήλους ῥυθμούς, μὲ τὴν χώρα μας. 
Συνέχεια