Τὸ «Βόρειος» …ἐπέταξε!!!

Ἡ σημερινὴ λίστα  κατατάξεως  τῶν ἀθλητῶν σὲ Διεθνεῖς ἀγώνες  σωματικῆς διαπλάσεως (bodybuilding).

Ὅπως βλέπετε, στὴν ἕβδομο  θέση ἀντὶ γιὰ F.Y.R.O.M., ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἀκόμη, μὲ βάση τὴν συνθήκη ποὺ ὑπέγραψαν, βλέπουμε φαρδειὰ πλατειὰ τὸ «Μακεδονία» καί, μάλιστα, χωρὶς τὸ Βόρειος!!!
Συνέχεια

Δικαίωμα ἀλλαγῆς συνόρων ποιός ἔχει;

Κύριε σκ@τοΧΑΝ…
Μέ ποιό δικαίωμα ἀναδιαμορφώνεις ἐσύ τά σύνορά μας μέ τὴν Ἀλβανία; Καὶ μᾶς μιλᾶς ἐσὺ γιὰ εὐρωπαϊκὴ προσαρμογὴ στὰ εὐρωπαϊκὰ δεδομένα;
Αὐτά εἶναι τά εὐρωπαϊκά δεδομένα; Νὰ κατασπαράζετε λαούς καί χῶρες πού βάζετε στό χέρι; Συνέχεια

Διαπρεπεῖς σύγχρονοι Μακεδόνες καὶ Ἱστορικὲς ἀνακρίβειες

Περὶ Ὄντων καὶ μὴ Ὄντων

Κατωτέρω παραθέτω μερικὰ ἀπὸ τὰ πολλὰ ὀνόματα Μακεδόνων  διεθνοῦς ἀναγνωρίσεως, διαλαμψάντων εἰς τὰ γράμματα, τὰς τέχνας, καθὼς καὶ εἰς τὴν οἰκονομίαν εἰς τὴν χρονικὴν περίοδον  μεταξὺ τοῦ 15ου καὶ 19ου  αἰῶνος. Ἐπέλεξα αὐτὴν τὴν περίοδον διότι εἶναι ἡ πλέον «σημαδιακή» εἰς τὴν ἑλληνικὴν ἱστορίαν καὶ διότι οἱ σημερινοὶ  διαπρεπεῖς  τυγχάνοντες διεθνοῦς ἀναγνωρίσεως Μακεδόνες εἶναι εὐκόλως ἀνιχνεύσιμοι. Συνέχεια

Θέλουν αἷμα!!!

Προφανῶς οἱ ἄνθρωποι θέλουν αἷμα, πρὸ κειμένου νὰ καταστείλουν τις πανελλαδικὲς κινητοποιήσεις, εἴτε παγώνοντας τὴν κοινὴ γνώμη, ὅπως ἔκαναν καὶ μὲ τὴν Μαρφὶν, εἴτε δημιουργώντας τὶς προϋποθέσεις καὶ εὑρίσκοντας ἀφορμὴ νὰ λάβουν σκληρότατα μέτρα ἀστυνομεύσεως καὶ καταστολῆς, σὲ βαθμὸ τέτοιον, ποὺ σύναξις ἄνω τῶν τριῶν ἀτόμων θὰ θεωρεῖται …διαδήλωσις!!!

Συνέχεια

Φιλάθλους Πατριῶτες (ἐκτὸς ἀπὸ ΠΑΟΚτζῆδες) ἔχουμε;

Θά τούς δοῦμε νά κατεβαίνουν ὁμαδικῶς σέ κάτι ἄλλο πέραν τῶν ποδοσφαιρικῶν τους συνάξεων;
Θά τούς δοῦμε νά διατρανώνουν τήν Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας μας, πέραν τῶν ὁπαδικῶν τους συνθημάτων;
Θά τούς δοῦμε νά ἐπανδρώνουν τίς τάξεις τῶν λοιπῶν Ἑλλήνων-πολεμιστῶν πού καθημερινῶς, κραδαίνοντας μίαν Ἑλληνικὴ Σημαία, φωνάζουν γιά τήν Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας μας;
Θά τούς δοῦμε νά ἀντιμετωπίζουν τά ΜΑΤ καί τά δακρυγόνα γιά κάτι ἄλλο ἐκτός ἀπό τήν ὁμάδα τους;
Θά τούς δοῦμε νά κρατοῦν τήν Ἑλληνική σημαία σέ κάθε συλλαλητήριον καί ἰδίως σέ αὐτό πού διοργανώνεται (αὔριο, Κυριακή, 1η Ἰουλίου) στό Σύνταγμα;
Θά τούς γνωρίσουμε ἐπί τέλους ὡς ἄνδρες κι ὄχι μόνον ὡς …ὁπαδούς; Συνέχεια

Ὑπῆρξε ἀντίλογος στίς προπαγάνδες τΣΥΡΙΖΑ γιά τήν Μακεδονία;

 Κάποια Ἑλληνόπουλα κατάφεραν καὶ μπῆκαν μέσα στὴν ὁμιλία τοῦ Μηταφίδη στὴν ΔΕΘ καὶ τραγούδησαν τὸ «Μακεδονία ξαουστή»!!!!
Μπράβο στὰ παιδιά!
Συνέχεια