Γιατί ἕνας «ἐθνικός εὐεργέτης» θέλει νά ἐλέγχῃ τούς ἄρχοντες τῆς χώρας;

Γιατί ἕνας «ἐθνικός εὐεργέτης» θέλει νά ἐλέγχῃ τούς ἄρχοντες τῆς χώρας;Νὰ ξεκαθαρίζουμε λοιπὸν γιὰ ἀρχὴ πὼς δὲν συζητᾶμε γιὰ κάποιον νεο-«ἐθνοσωτήρα» ἀλλὰ γιὰ κάποιον ἐπενδυτή, ποὺ ὅμως δὲν ἔχει κἄν τὸ χρῆμα στὴν τσέπη. 

Οἱ «Ἐθνάρχες», οἱ «Ἐθνικοὶ εὐεργέτες» καὶ οἱ «Ἐθνοσωτῆρες».

Αὐτὸς λοιπὸν ὁ κύριος ὀνομάζεται Ἀρτέμιος Σῶῤῥας καὶ ἐμφανίζεται ὡς ὁ μέγιστος τῶν μεγαλοεπενδυτῶν,  ποὺ πίσω του «σέρνει» εἰδικοὺς συμβούλους: τὴν ἑταιρεῖα END. (Ἤ τέλος πάντων αὐτὸ ποὺ νομικῶς δηλώνει πὼς εἶναι.) Πρόεδρος τῆς END φέρεται ὁ Δόκτωρ Ἐμμανουὴλ Λαμπράκης.
Βέβαια ἐκ πρώτης ὄψεως ὅλο αὐτὸ τὸ πανηγύρι ἔχει παρουσιαστεῖ ὡς κάτι «σωτήριον» γιὰ ὅλους ἐμᾶς τοὺς πτωχούς.
Κάτι σὰν δωρεά… Κάτι σὰν χάρισμα… Κάτι σὰν πεσκέσι…
Συνέχεια

Ὑπόθεσις Σαρίν. Βόμβα 700 τόννων ἐνάντια σὲ ἁλιεία, ἀκτοπλοΐα, τουρισμὸ καὶ ΑΟΖ.

Ὑπόθεσις Σαρίν. Βόμβα 700 τόννων ἐνάντια σὲ ἁλιεία, ἀκτοπλοΐα, τουρισμὸ καὶ ΑΟΖ.1Του Καθ. Δρ. Γ.Ζουγανέλη

Ένα απο τα μεγαλύτερα προβλήματα του παρόντος πολιτικού συστήματος είναι ότι δεν διαθέτει τεχνολογική εμπειρία και συνεπώς δεν μπορεί να σταθεί επάξια στο πηδάλιο της χώρας.

 

H ανάγκη να αναλάβουν τα ηνία των κρατών ηγέτες με μεγάλη τεχνολογική μόρφωση (όχι νηπιαγωγοί, δικηγόροι, θεωρητικοί φυσικοί, ηθοποιοί, δημοσιογράφοι, οικονομολόγοι, απόστρατοι, νταβατζήδες, τσομπαναρέοι, εκδότες, κοτζαμπάσηδες, εργατοπατέρες, εργολάβοι, κουλοχέρηδες, χλεχλέδες, κλπ) είναι μια πρόταση που αναδύεται αναγκαστικά στην ΕΕ. και είναι ένα θέμα για το οποίο έγραψαν τελευταία και οι Financial Times. Συνέχεια

Γιατί μίκρυνε ἡ Ἑλληνική ΑΟΖ;

Γιατί μίκρυνε ἡ Ἑλληνική ΑΟΖ;3Θὰ πρέπη νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς δὲν εἶναι ἡ  θέσις τῆς χώρας ποὺ τὴν κάνει νὰ ἐνοχλῇ ἀλλὰ τὰ νησιὰ τῆς χώρας.
Δὲν εἶναι δυνατὸν μία πορδὴ στὸν χάρτη νὰ κατέχῃ τόσο μεγάλη ΑΟΖ.
Οὔτε εἶναι δυνατὸν νὰ κλείνονται τόσο ἄσχημα οἱ Τοῦρκοι ἐπεὶ δὴ κάτι παλιονησάκια τοὺς φράζουν τὴν ἐλευθέρα διακίνησι.
Τὸ ὅ,τι φυσικὰ ὁ μόνος λαὸς τῆς περιοχῆς, ποὺ δύναται νὰ ἔχῃ τὸ ἀπόλυτον δικαίωμα στὴν θάλασσα, εἴμαστε ἐμεῖς, δὲν φαίνεται νὰ παίζῃ καὶ τόσο σημαντικὸ ῥόλο. Καταπατητές, κατακτητές, βάρβαροι, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἀκριβῶς αὐτὴν τὴν ἱκανότητά μας, νὰ μποροῦμε νὰ ἐνσωματωνόμαστε στὸν περιβάλλοντα χῶρο καὶ νὰ τὸν «βιώνουμε», δὲν μᾶς τὸ συγχωροῦν. Ἐπὶ πλέον ὅμως πάντα ἐπιθυμοῦσαν αὐτὴν τὴν σχέσι, ὁπότε εἶναι πολὺ λογικόν, γιὰ αὐτοὺς πάντα, τὸ νὰ θέλουν νὰ ἐκτοπίσουν ἐμᾶς γιὰ νὰ στρωθοῦν ἐλεύθερα αὐτοὶ καὶ νὰ ἁλωνίζουν… Συνέχεια

Οἱ φαντάροι τῆς Στρογγύλης ποῦ πῆγαν;

Οἱ φαντάροι τῆς Στρογγύλης ποῦ πῆγαν;9Μεγάλη ἀναστάτωσις ἔχει γίνῃ τὶς τελευταῖες ἡμέρρες, μὲ τὸ ζήτημα τῆς νήσου Στρογγύλης.
Ἐκεῖ λοιπὸν ὑπῆρχε ἕνα ἄγημα ἑπτὰ στρατιωτῶν, ποὺ μετὰ ἀπὸ ἀπόφασι τοῦ Μπένυ πᾶνε, μᾶς τελείωσαν… Ἀπεσύρθησαν.
Ὅλοι λοιπὸν ἀπασχολοῦνται μὲ τὸ ἐὰν εἶναι, ἤ ὄχι, ἀληθὲς τὸ ὅ,τι ἡ νῆσος Στρογγύλη χάνει τὴν ΑΟΖ της καὶ δὲν εἶδα κάποιον, οὔτε κἄν τὸν κύριο Ἰγνατίου, ποὺ σαφῶς κατέχει περισσότερα ἀπὸ ἐμᾶς, ἐπὶ τοῦ ζητήματος, νὰ θίγουν τὸ θέμα τῶν φαντάρων.

Ἔφυγαν λοιπόν οἱ στρατιῶτες μας ἀπό τήν νῆσο Στρογγύλη; Ναί ἤ ὄχι; Συνέχεια

Μποροῦμε πράγματι νὰ εἴμαστε ἐνεργειακὰ ἀνεξάρτητοι.

Μποροῦμε πράγματι νὰ εἴμαστε ἐνεργειακὰ ἀνεξάρτητοι.1Ἔχουμε ξανὰ ἀναφερθῇ ἀπὸ τὸ ἱστολόγιόν μας στὴν ἐνέργεια τῶν κυμάτων, κι ὄχι μόνον.
Τὸ ζήτημα ὅμως καθίσταται πλέον ἰδιαιτέρως σημαντικό, ἐφ΄ ὅσον ἀφ΄ ἑνὸς τὰ νησιά μας ἔχουν θέμα ἐνεργεικὸ κι ἀφ΄ ἑτέρου ὅταν ὅλα αὐτὰ σχετίζονται μὲ τὴν ὑπόστασι τῆς χώρας στὰ διεθνῆ δρώμενα.

Ἡ ἐνεργειακὴ αὐτάρκεια εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαία πλέον, διότι δίχως της ἡ ἐξάρτησις τῆς χώρας μας ἐξακολουθεῖ καὶ τελικῶς οἱ τοκογλύφοι, οἱ δανειστές, οἱ κρατικοὶι φορεῖς  λυμαίνονται τὰ δικά μας περιουσιακὰ στοιχεῖα.
Συνεπῶς, ἐφ΄ ὅσον λοιπὸν ὑπάρχουν τέτοια ζητήματα ὀφείλουμε νὰ ἀσχοληθοῦμε ἄμεσα μὲ αὐτὰ τὰ ζητήματα, πρὸ κειμένου νὰ θέσουμε τὴς βάσεις τῆς ἐθνικῆς μας ἀνεξαρτησίας.

Φιλονόη

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας απο τη κίνηση των κυμάτων για βραχονησίδες

Το “επιτελείο” επι της ΑΟΖ του πρώην Τούρκογλου, μέλη του οποίου κατέβηκαν και στη λίστα επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, υποκινούμενο προφανώς απο κύκλους στις ΗΠΑ “διετάχθη” να επιτεθεί στις απόψεις μας με ένα τρόπο απρεπή και αντιδεοντολογικό, στα πρότυπα του Υπουργού με ποσοστό 0% της κυβέρνησης. Για το αποτέλεσμα της “μάχης”… Τί να πούμε; Αλλα λέμε εμείς, στην εξέδρα ρίχνουν την μπάλα αυτοί.  Το θλιβερό είναι ότι υπάρχει ακόμη κόσμος που θέλει να ακούει τί λένε όλοι οι εξ Αμερικής εισαγόμενοι. Δεν τους έχουν καταλάβει;

Η νησίδα Στρογγύλη έγινε βραχονησίδα Ίμια με αποτέλεσμα οι ΑΟΖ Ελλάδας και Κύπρου να παύσουν να εφάπτονται. Αυτό λέμε.  Η “μη επαφή των δύο ΑΟΖ” είχε αναφερθεί το Μάρτιο του 2013 σε συνέδριο των ΑΝΕΛ στη Κρήτη απο ομιλητή, που δεν γνωρίζει να σχεδιάσει ΑΟΖ και τι είναι sonar… Νιάου-νιάου κάνει το πράγμα.

Η κυβέρνηση ας απαντήσει συγκεκριμένα και πλήρως στη Βουλή. To ίδιο να κάνουν και οι “πατριώτες” ΑΝΕΛ, που θέλουν να κάνουν συγκυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ. Να μη κρύβεται κανείς και να μην αλλάζουν θέμα για να ξεχάσει ο κόσμος. Εμείς δεν μπορούμε να λέμε κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια. Δεν είμαστε παπατζήδες ούτε πληρωνόμαστε απο υπουργεία για να κάνουμε το σύμβουλο της συμφοράς. Το θέμα είναι πολύ συγκεκριμένο. Τέλος. Τέλος…

Σε προηγούμενα άρθρα εδώ και εδώ, σας αποδείξαμε πως πολλά νησιά και βραχονησίδες έχουν αποκτήσει διαχρονικά περιορισμένη οικονομική ζωή ως αποτέλεσμα πολιτικών “αβλεψειών” ή εσκεμμένων αποφάσεων με σκοπό τη προδοσία.

Ένα πρόβλημα λοιπόν που έχει να λύσει η χώρα πρίν ανακηρύξει την ΑΟΖ της είναι η δημιουργία οικονομικής ζωής σε βραχονησίδες. H Eλληνική κυβέρνηση είναι και σε αυτό απούσα, η δε αντιπολίτευση της κάνει πλάτες.

Επι σειρά  ετών, “κατάλληλοι” νόμοι και “συμφωνίες” εξαναγκάζουν τη χώρα να μη μπορεί να βάλει πχ. ανεμογεννήτριες πάνω στα Ίμια ή πάνω στη Ρώ και τη Στρογγύλη ώστε να ενισχυθεί ή να δημιουργηθεί η οικονομική τους ζωή, διότι ανήκουν στο Natura 2000. Άμα μπορούν ας βάλουν…  Κατά καιρούς πάλι φάροι πέφτουν απο βραχονησίδες στο Αιγαίο π.χ. στη βραχονησίδα Ζουράφα στο Βόρειο Αιγαίο, όπως και στις βραχονησίδες Καλόγεροι στο κέντρο του ΑΙγαίου, σε σημεία δηλαδή που θά έπρεπε να υπάρχει όσο το δυνατόν πιο έντονη οικονομική ζωή.

Μποροῦμε πράγματι νὰ εἴμαστε ἐνεργειακὰ ἀνεξάρτητοι.2Παράλληλα δεν επιτρέπεται η δόμηση  νησιών που έχουν κηρυχθεί αρχαιολογικοί χώροι όπως η νησίδα Στρογγύλη  την οποία η κυβέρνηση μετέτρεψε σε βραχονησίδα (νησίδα χωρίς οικονομική ζωή). Νέα δόμηση όμως δεν επιτρέπεται με νόμο σε βραχονησίδες, όπως π.χ. οι δύο βραχονησίδες Καλόγεροι που “ελέγχουν” το κεντρικό Αιγαίο. Συνεπώς, μόνο ειδικές επιλογές μπορεί να προσφέρουν στην οικονομική ζωή των βραχονησίδων, που τις έχουν εξαναγκάσει σε υποχρεωτικό οικονομικό μαρασμό ή θάνατο με απώτερο στόχο να μη έχουν δική τους ΑΟΖ.

H πολιτεία, όπως μπορείτε να δείτε εδώ, φαίνεται ότι απο χρόνια παραδίδει Ελλάδα στην Τουρκία και δεν είναι λίγες οι φορές που  η κυβερνητική προπαγάνδα μέσα από τηλεοπτικά έργα και χαζόκουτες αναλύσεις μέσα απο τα ΜΜΕ περνούν στο Ελληνικό κοινό την ιδέα μιας ισχυρής Τουρκίας την οποία η Ελλάδα έχει ανάγκη και με την οποία η Ελλάδα πρέπει να είναι φίλη.

Μήπως τον ραντίζουν με κάτι αυτό το λαό; Mήπως του δίνουν κάτι και πίνει; Aυτά τα πράγματα που έχει υποστεί ο Ελληνικός λαός, συνιστούν  μια πράξη ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως ενατνίον ενός ολόκληρου λαού. Αυτό όμως – και εδώ είναι το τραγικό – δεν έχει φέρει κανένα σημαντικό αποτέλεσμα στην αλλαγή της ζωής προς το καλύτερο σε όλη την περιοχή!

Σαν λαός, δεν είμαστε Εθνικιστές αλλά δεν είμαστε και δοσίλογοι. Σεβόμαστε το Ελληνικό σύνταγμα και τους νόμους. Είμαστε έντιμοι, δεν είμαστε αγύρτες και απατεώνες που κοροιδεύουν τον κόσμο. Αυτό όμως, παρότι αφορά τη πλειονότητα του Ελληνικού λαού δεν φαίνεται να αφορά τους Ελληνες πολιτικούς που πέρασαν, όπως και αυτούς στους οποίους αυτοί παραδίδουν σε κάθε εκλογική αναμέτρηση την εξουσία βουλιάζοντας περισσότερο την χώρα. Διερωτάται κανείς γιατί αυτοί να εξαιρούνται των απάνθρωπων μέτρων που λαμβάνονται, όταν σε μια δημοκρατία η ισότητα είναι το βασικό χαρακτηριστικό…

Δυστυχώς, η Ελλάδα δεν έχει παραδώσει μόνο την Εθνική κυριαρχία της στους δανειστές και τους πάσης φύσης πλιατσικολόγους “επενδυτές”, τους έχει παραδώσει και τον Ελληνικό πολιτισμό, τις αξίες και την παράδοση, όλα εκείνα δηλαδή που οδηγούν μια χώρα σε διάλυση. Σε αυτό που έρχεται, δεν θα φταίει κανένας άλλος πλήν των Ελλήνων πολιτικών που το έστησαν, που το γνώριζαν και το προανάγγειλαν (θυμηθείτε τις γνωστές δηλώσεις Ψαρούδας-Μπενάκη). Νομίζουν ότι θα γλυτώσουν απο αυτό που έρχεται; Αμφιβάλλω.

Μποροῦμε πράγματι νὰ εἴμαστε ἐνεργειακὰ ἀνεξάρτητοι.3Άς επανέλθουμε στο θέμα της ανάγκης ενίσχυσης της οικονομικής ζωής βραχονησίδων, στις οποίες οι Έλληνες πολιτικοί δεν επιτρέπουν  πλέον νέα δόμηση, προστατεύουν το “περιβάλλον” μέσα απο δίκτυα Νatura 2000 και δεν ξέρω με πόσους άλλους άγνωστους νόμους που κατά καιρούς εδημιούργησαν, απαγορεύουν σε αυτές κάθε σημαντική οικονομική δραστηριότητα.

Η αιολική ενέργεια κανονικά σε νησιά που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000 δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται, αφού οι χαμηλές συχνότητες λειτουργίας των ανεμογεννητριών αυτών οδηγούν όσα πουλιά ζούν σε αυτά σε μετανάστευση. Είναι άγνωστο γιατί η Ευρώπη επιτρέπει σε μερικές περιπτώσεις να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτό θα το μάθουμε αργότερα πληρώνοντας ως συνήθως κάποιο σημαντικό πρόστιμο. Υπάρχουν όμως άλλες λύσεις για τις οποίες μπορεί να μη προκύψει τέτοιο θέμα. Ελπίζω να μη δημιουργηθεί και για αυτές ένας νόμος που δεν θα τις επιτρέπει…

Στη φωτογραφία (1), φαίνεται μια σημαδούρα που επιπλέει στη θάλασσα. Από τη ταλάντωση της στη θάλασσα παράγεται ηλεκτρική ενέργεια, που μπορεί να δώσει μαζί με άλλες μια εικόνα κάποιας οικονομικής ζωής σε μια βραχονησίδα.

Στο εσωτερικό της υπάρχει κολλημένο πάνω της ένα πηνίο σε κατακόρυφη θέση μέσα στο οποίο υπάρχει ένας μόνιμος μαγνήτης που  στέκεται κατακόρυφα στην προέκταση ενός ακίνητου άξονα που φτάνει μεχρι το βυθό και που είναι σχετικά ακίνητος.

Απο την αλλαγή της μαγνητικής ροής στο πηνίο λόγω της ταλάντωσης της σημαδούρας απο την κίνηση των κυμάτων της θάλασσας, παράγεται μια αλλαγή τάσης στα άκρα του πηνίου, που μέσω ενός καλωδίου μεταφέρεται στην ακτή και συλλέγεται σε μορφή ηλεκτρικής ενέργειας σε μια συστοιχία μπαταριών διαφόρων συνδεσμολογιών. Στη συνέχεια, με ένα αντιστροφέα ισχύος το συνεχές ρεύμα απο τη συστοιχία μπαταριών μετατρέπεαι σε εναλλασσόμενο ρεύμα. Στη φωτογραφία εξηγείται εννοιολογικά το device της φωτογραφίας (1).

Έυτυχώς οι Έλληνες πολιτικοί δεν έχουν επινοήσει ακόμη ένα νόμο που να είναι ενατίον μιας τέτοιας λύσης. Στο μέλλον όμως δεν το αποκλείουμε. Τους έχουμε καταλάβει. Είναι ευρηματικοί και βαθυστόχαστοι…Μποροῦμε πράγματι νὰ εἴμαστε ἐνεργειακὰ ἀνεξάρτητοι.4

Δέν είναι όμως μόνο η παραπάνω συσκευή που μπορεί να αποδώσει ηλεκτρική ενέργεια απο τη κίνηση των κυμάτων. Ευτυχώς υπάρχουν και πολλές άλλες. Υπάρχει και η λύση της κατασκευής (2).

Σε αυτή τη περίπτωση, πρέπει να γίνει μια κατασκευή απο τσιμέντο ή ειδικό κεραμικό στην παραλία μιας βραχονησίδας. Το νερό της θάλασσας που φτάνει στις ακτές εισέρχεται σε ένα κλειστό χώρο, μέσα στον οποίο συμπιέζεται και αποσυμπιέζεται ο αέρας ασκώντας μια ροπή στα φτερά αεροτουρμπίνας οριζοντίου άξονα περιστροφής, που με τη σειρά της περιστρέφει ένα μόνιμο μαγνήτη μέσα σε ένα πηνίο για να παράγει στα άκρα του μια ηλεκτρεγερτική δύναμη, που συλλέγεται κατάλληλα κοκ.

Δυστυχώς αυτό το σχέδιο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Ελληνική βραχονησίδα γιατί δεν επιτρέπονται νέες δομικές κατασκευές σε αυτές, παρά μόνο συντήρηση. Έχουν φροντίσει…

Ευτυχώς που υπάρχουν άλλες γεννήτριες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απο την κίνηση κυμάτων της θάλασσας που δεν αποκλείονται. Για αυτές δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο να σας μιλήσουμε και δεν θα το θέλαμε όσο δεν υπάρχει δημοκρατία στη χώρα…

ΥΓ. Η ιδέα του Αβραμόπουλου για την αγορά των αμυντικών βιομηχανιών απο το υπ. Άμυνας κάτι κρύβει. Μέσα στο στρατό κανείς δεν θα ξέρει τι θα συμβαίνει ενώ τα λεφτά που μπορεί να δώσει το υπ. Αμυνας είναι πολύ λίγα. Τι θα πρωτομείνει απο την εκκαθάριση που σχεδιάζουν για το “καλό” της χώρας; Τίποτα. Η κυβέρνηση συνεχίζει να δουλεύει τον κόσμο άγρια.

πηγή

Καὶ μὲ τόσον ὀρυμαγδὸ χάσαμε καὶ τὴν ΑΟΖ τῆς Στρογγύλης.

Καὶ μὲ τόσον ὀρυμαγδὸ χάσαμε καὶ τὴν ΑΟΖ τῆς Στρογγύλης.3Ἀπὸ τὴν μία οἱ ῥεπουσ-τ-ιές, ἀπὸ τὴν ἄλλην οἱ δολοφονίες, ἀπὸ τὴν παράλλη οἱ καταστροφὲς τῶν ὅσων ἀπέμειναν ἀπὸ τὴν ἐπιδρομὴ τῆς τρόικα καὶ τῶν τοκογλυφῶν, φέρνουν συσκότισι κι ὁ Μπενοβούβαλος ἁρμενίζει. Ξέρετε. αὐτὸς ποὺ μαγείρεψε τὸ ἔλλειμμα γιὰ νὰ μᾶς στείλουν στὸ ΔΝΤ… Ξέρετε, αὐτὸς ποὺ μαγείρεψε τὰ κουκιὰ γιὰ νὰ βρεθοῦν περισσότεροι ἀπὸ 180 βο(υ)λευτὲς καὶ νὰ ξεπουλήσουν τὴν χώρα ὅλοι μαζύ… Ξέρετε, αὐτὸς ποὺ μαγείρεψε ὅλους τοὺς νόμους τοῦ Συντάγματος, πρὸ κειμένου νὰ κάνῃ τὸ Σύνταγμα νὰ φαίνεται …ἀντισυνταγματικό… Συνέχεια