Γνωρίζοντας σὲ βάθος τὴν τουρκικὴ βαρβαρότητα

Αὐτοὶ οἱ δύο νέοι Ἕλληνες τῆς Κύπρου συνελήφθησαν ἀπὸ τοὺς Τούρκους στρατιῶτες, ἐν συνεχείᾳ ἐξετελέσθησαν καὶ ἐπετάχθησαν σὲ πηγάδι, κατὰ τὴν δευτέρα φάση τοῦ Ἀττίλα τὸ 1974.

Συνέχεια

Ἡ Ἀϊσὲ πάει διακοπές…

Σὰν σήμερα πρὶν 42 χρόνια, ξεκινᾶ ὁ ΑΤΤΙΛΑΣ ΙΙ

«Ἡ Ἀϊσὲ πάει διακοπές»… τὸ σύνθημα ἀπὸ τὴν τουρκικὴ ἀντιπροσωπεία στὴν Γενεύη…

Ἡ Ἀϊσὲ πάει διακοπές...1 Συνέχεια

Τουρκικὴ ἑταιρεία χορηγὸς …ἑλληνικοῦ σχολείου!

Ἡ μεγαλυτέρα τουρκικὴ ἑταιρεία κινητῆς τηλεφωνίας TURKCELL, κατέθεσε στὸν λογαριασμὸ τοῦ «Ἐκπαιδευτικοῦ καὶ Πολιτιστικοῦ Συνδέσμου Ἴμβρου» (Imroz Egitim ve Kultur Dernegi) τὸ ποσὸ τῶν 405.000 λιρῶν Τουρκίας (περίπου 135.000 εὐρῶ) πρὸ κειμένου να ὁλοκληρωθοῦν οἱ ἐργασίες διαμορφώσεως τοῦ περιβάλλοντος χώρου τοῦ Ἑλληνικοῦ Γυμνασίου καὶ Λυκείου στὰ Ἀγρίδια τῆς Ἴμβρου.

Τουρκικὴ ἑταιρεία χορηγὸς ...ἑλληνικοῦ σχολείου! Συνέχεια

Μόνον οἱ Ῥῶσσοι …εἶδαν τὸ λαθρεμπόριον πετρελαίου μέσῳ Τουρκίας!!!

Μόνον οἱ Ῥῶσσοι ...εἶδαν τὸ λαθρεμπόριον πετρελαίου μέσῳ Τουρκίας!!!Ἀπὸ τὸ 2014 ὑπῆρχαν καταγγελίες γιὰ τὸ παράνομο ἐμπόριο κλεμμένου πετρελαίου τῆς Συρίας καὶ τοῦ Ἰρᾶκ ἀπὸ τὴν Τουρκία, ἀλλὰ ὅλοι ἔκαναν τὴν πάπια…
Μέχρι ξεχωριστὸ ἀγωγὸ εἶχαν κατασκευάση γιὰ αὐτὴν τὴν δουλειὰ τὰ μόγγολα!!! Συνέχεια

Μέσῳ Τουρκίας ἐξάγεται τὸ πετρέλαιον ποὺ κλέβει ἡ ISIS!

Δύο Ἕλληνες Ἀκαδημαϊκοί, ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Greenwich στὸ Λονδίνο, μὲ μία μελέτη τους δείχνουν πὼς τὸ ISIS ἐξαγάγει τὸ κλεμμένο πετρέλαιο ἀπὸ τὴν Συρία καὶ τὸ Ἰράκ, μέσῳ Τουρκίας!!!

Στὴν οὐσία σὲ ἕνα γράφημα τυλίγουν τὸν Ἐρντογὰν στὴν …λαδόκολλα!!!
(Ἄν ἰσχυρισθῇ ὅτι δὲν ἤξερε, ἄς ῥώταγε…) Συνέχεια

Κεμαλιστές ἤ μή Κεμαλιστές στήν ἐξουσία τῆς Τουρκίας;

H Δύση ανησυχεί για την μοίρα των Κεμαλιστών στην Τουρκία, που ο Ερντογάν έχει αποδυναμώσει θανάσιμα… Κεμαλιστές ἤ μή Κεμαλιστές στήν ἐξουσία τῆς Τουρκίας;1

Συνέχεια