Τά λάθη δροῦν προσθετικά ἤ πολλαπλασιαστικά; (ἀναδημοσίευσις)

Τά λάθη δροῦν προσθετικά ἤ πολλαπλασιαστικά;Αὐτὸ ποὺ γνώριζα γιὰ τὰ μαθηματικὰ προβλήματα ἦταν πὼς ὅταν ξεκινήσῃς τὴν λύσι μίας ἀσκήσεως μὲ λάθος βάσεις, ὅποιαν διαδρομὴ κι ἐὰν ἀκολουθήσῃς, σὲ λάθος θὰ καταλήξῃς.
Ἐὰν γιὰ παράδειγμα ἔχω ἐμπρός μου μίαν οἰκοδομή, τῆς ὁποίας τὰ θεμέλια εἶναι στραβοστημένα, ἀλλὰ ἔχουν ἀρχίσῃ ἤδη οἱ ἐργασίες γιὰ τὸν πρῶτο, ἤ ἀκόμη καὶ γιὰ τὸν δεύτερο ὄροφο, ὅσες πατέντες κι ἐὰν κάνω, τὰ θεμέλια εἶναι στραβὰ καὶ ἡ οἰκοδομὴ θὰ πέσῃ σίγουρα.
Δὲν ἴσιώνουν τὰ λάθη. Δὲν γίνεται νὰ ἰσιώσουν. Γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ διορθώσουμε ἕνα λάθος κι ὄχι νὰ τὸ μεταφέρουμε, προσθέτοντάς του οὐσιαστικῶς ἐπὶ πλέον λάθη, ὀφείλουμε νὰ τὰ ἀναγνωρίσουμε, νὰ ἐπιστρέψουμε στὸ σημεῖον ποὺ ἔγινε τὸ λάθος καὶ νὰ τὸ πιάσουμε ὅλο ἀπὸ τὴν ἀρχή.

Ἔχουμε λοιπὸν σήμερα φθάσῃ στὸ σημεῖον νὰ συζητᾶμε γιὰ λάθη ἐπὶ λαθῶν, ὦ λάθη, γιὰ τὰ ὁποῖα ὅσοι εὐθύνονται συμπεριφέρονται μὲ ἕναν ἀπόλυτον ὠχαδελφισμό… Σὰν νὰ μὴν συνέβησαν.
Συνέχεια

Ἐθνική κυριαρχία ἤ Ἀνθρώπινα δικαιώματα;

Ἐπετειακὸ Ἐρώτημα:
«10.000 ἐξόριστοι στά ξερονήσια…
Ἤ 10.000 ἀπελπισμένοι πού αὐτοκτόνησαν;»

Ἐθνική κυριαρχία ἤ Ἀνθρώπινα δικαιώματα; Συνέχεια

Πόσο πιό ἄσκημα μποροῦν νά πᾶν τά πράγματα;

David Simonds Grexit cartoon 07.05.15

Μετὰ τὸ κάλπικο δημοψήφισμα…
Μετὰ τὰ capital controls…
Μετὰ τὴν ζημία τῶν 80-100 δισεκατομμυρίων σὲ διάστημα μηνῶν…
Μετὰ τὴν φυγὴ τῶν ἐπιχειρήσεων… Συνέχεια

Ποιό κλουβί;

Ποιό κλουβί;2

Βλέπουμε γύρω μας μόνον διάτρησιν θεσμῶν, ἀφόρητες πιέσεις, ἀποκτηνώσεις, θραύσεις ὁρίων, ἐκπτώσεις ἀξιῶν καὶ ἠθῶν…
Μία κατάῤῥευσις… Μία καταστροφή… Μία δυστυχία…
Μία κραυγὴ καὶ θρῆνος καὶ ἀβάστακτος πόνος…

Κι ὅλα αὐτά, φαινομενικῶς, συμβαίνουν γιὰ νὰ προλάβουν κάποιοι νὰ ἐφαρμόσουν τὸ σχέδιον τῆς πολτοποιήσεως καὶ τῆς ὁμογενοποιήσεως τῶν λαῶν, ὑπὸ τὴν «σκέπη τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων»…
Ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα συμβαίνουν γιὰ νὰ προλάβουν. Βιάζονται καὶ ἀσκοῦν βία…
Βιάζονται καὶ πιέζουν…
Βιάζονται γιατὶ φοβοῦνται… Συνέχεια

Ἡ μάχη κατὰ τῆς κάρτας τοῦ φακελλώματος εἶναι μάχη Ὅλων μας!!!

Κάρτα πολίτου, καθὼς καὶ κάρτα ὅλων τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Δημοσίου, τῶν τραπεζικῶν συναλλαγῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ὑγείας σημαίνει φακέλλωμα, ἀπόλυτος ἐξάρτησις ἀπὸ τὶς ὀρέξεις παρανοϊκῶν καὶ τελικῶς ἀπόλυτος φίμωσις κάθε φωνῆς ποὺ θὰ ἐκφέρη ἀντίλογον!!!
(Ὄχι ἀπαραιτήτως φωνῆς ἀνατρεπτικῆς, ἀλλὰ σίγουρα φωνῆς δικαίου καὶ ἰσονομίας.)
Φακέλλωμα, σὲ ἁπλᾶ ἑλληνικά, σημαίνει ἄπειρα πράγματα, ταὐτοχρόνως μὰ κυρίως ἀδρανοποίησις τοῦ ὁποιουδήποτε γιὰ τὸ ὁ,τιδήποτε. Ποιός θά τολμήση νά ἀντιδράσῃ γενικῶς καί εἰδικῶς, ἐάν γνωρίζῃ πώς μία δική του …«ἀντίδρασις» θά σταθῇ ὡς ἀφορμή …ἀκυρώσεώς του ὡς πολίτου; Συνέχεια

Ὅ,τι κι ἄν γίνῃ, Ἑνωμένοι!!!

Ὅ,τι κι ἄν γίνῃ, Ἑνωμένοι!!!Πατριώτη…
Τὸ δικαίωμά σου νὰ ἐπιλέγῃς…
Νὰ στηρίξῃς τὴν ἄποψή σου…
Νὰ κάνῃς αὐτὸ ποὺ νομίζεις σωστό…
Νὰ ἀγωνίζεσαι…
Νὰ ἐκφράζεσαι διὰ τῆς ψήφου σου…
τὸ λὲν Δημοκρατία!
Συνέχεια