Εἶμαι Ἕλλην ἀπὸ τὴν Καλαβρία

Εἶμαι Ἕλλην ἀπὸ τὴν ΚαλαβρίαΠέστε μου ποιὸς εἶμαι, πέστε μου ποιὸς ἤμουν,
γιατὶ ἑγὼ δὲν ξέρω!

Γυρεύω τὶς ῥίζες τῶν γονιῶν, τῶν δικῶν μου
καί ποῦ εἶναι ἄραγε; Συνέχεια

Πιστεύω εἰς μίαν Ἑλλάδαν…

Πιστεύω εἰς μίαν Ἑλλάδαν...

«Πιστεύω εἰς μίαν Ἑλλάδαν, μεγάλην ἐνιαίαν καὶ ἀδιαίρετον, τρισένδοξον καὶ ἀθάνατον, πατρίδα τοῦ πνεύματος, τοῦ φωτός, τῆς σοφίας, τῆς ἐπιστήμης, παντὸς τοῦ τελείου· δημιουργὸν τῆς καλλιτεχνίας, τοῦ ὡραίου, τοῦ πολιτισμοῦ καὶ πάσης προόδου. Συνέχεια

Ἱστορίες Ἑλλάδος!!!

Ἱστορίες Ἑλλάδος!!!Μπράβο στὰ νέα παιδιά!!!
Μπράβο στοὺς νέους Ἕλληνες!!!
Μᾶς κάνουν ὑπερήφανους, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν πολιτικὴ νομεκρατούρα τῆς χώρας μας!!! Συνέχεια

Τέταρτον ἔτος…

Τέταρτον ἔτος...Χρύσεον μὲν πρώτιστα γένος μερόπων ἀνθρώπων ἀθάνατοι ποίησαν Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντες.
οἳ μὲν ἐπὶ Κρόνου ἦσαν, ὅτ’ οὐρανῷ ἐμβασίλευεν·
ὥστε θεοὶ δ’ ἔζωον ἀκηδέα θυμὸν ἔχοντες νόσφιν ἄτερ τε πόνων καὶ ὀιζύος,

Συνέχεια

Ἀναλόγως τοῦ πόση εὐγένεια παράγουν…

Ἀναλόγως τοῦ πόση εὐγένεια παράγουν...Πόση εὐγένεια παράγουν.

Να μποροῦσαν καὶ τὴν σημασία τῶν λαῶν νὰ τὴν μετροῦν ὄχι μὲ τὸ πόσα κεφάλια διαθέτουν γιὰ μακέλεμα, ὅπως συμβαίνει στὶς ἡμέρες μας, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ πόση εὐγένεια παράγουν, ἀκόμη καὶ κάτω ἀπὸ τὶς πιὸ δυσμενεῖς καὶ Συνέχεια

Γρήγορα ἡ ὥρα πέρασε…

Γρήγορα ἡ ὥρα πέρασε...Γρήγορα ἡ ὥρα πέρασε,
μεσάνυκτα κοντεύουν,
πάει τὸ φεγγάρι πάει κι ἡ Πούλια βασιλέψανε
καὶ μόνο ἐγὼ κείτομαι δῶ μοναχὴ Συνέχεια