Ποιοί εὐρωβουλευτές ψήφισαν ΝΑΙ στά μεταλλαγμένα;

Καλή Αρχή!
Ποιοι ευρωβουλευτές ψήφισαν την ελεύθερη κυκλοφορία γενετικά τροποποιημένων προϊόντων;
Ποιον ρώτησαν;
Εμείς τους στείλαμε στο ευροκοινοβούλιο για να μας φέρουν τα μεταλλαγμένα; Ή όχι;
Συνέχεια

Ἕνα μικρὸ ταξείδι στὴν …ἀξία τῆς γῆς!

Ἕνα μικρὸ ταξείδι στὴν ...ἂξία τῆς γῆς!Γιατί ἔδωσα αὐτὸν τὸν τίτλο; Διότι οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς ζοῦμε μέσα σὲ ἀποστειρωμένα διαμερίσματα, δὲν ἔχουμε ἰδέα γιὰ τὴν παραγωγὴ τῆς τροφῆς ποὺ καταναλώνουμε καὶ δὲν μποροῦμε νὰ διανοηθοῦμε τὴν ἀξία τῆς γῆς μας!

(Ἐπίσης, δὲν ἔχουμε ἰδέα γιὰ τὴν σύστασι τῆς τροφῆς μας, γιὰ τὶς γενετικὰ τροποποιημένες τροφὲς καὶ γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις αὐτῶν στὴν ὑγεία μας.)

Συνέχεια

Codex Alimentarius, ὁ τρομοτροφονόμος.

Codex Alimentarius, ὁ τρομοτροφονόμος.Σὲ λίγε ἡμέρες θὰ ἔχουμε στὸ πιᾶτο μας ἐπισήμως μόνον μεταλλαγμένα. Μόνον ἀκτινοβολούμενα τρόφιμα.

Ἀπαγορεύονται διὰ ῥοπάλου ἢ διὰ φυλακίσεως πάσης φύσεως χρήσις βοτάνων, συμπληρωμάτων διατροφῆς καὶ βιολογικῶν προϊόντων.

Παρακαλῶ πολύ, περᾶστε ἀπό τὰ ταμεῖα τῆς περιοχῆς σας, νὰ ἐξοφλήσετε ὅσα χρωστᾶτε. Σὲ λίγο, πολύ λίγο, πεθαίνετε!

Διότι δὲν θὰ ἔχετε καμμίαν βιταμίνη γιὰ νὰ συνεχίσετε νὰ ζεῖτε…. Συνέχεια

Ὁ κόσμος κατὰ τὴν ΜΟΝΣΑΝΤΟ.

Ὅταν λέμε πὼς τὰ μεταλλαγμένα δολοφονοῦν...2Μία πολύ σοβαρή κα συντονισμένη κίνησις, πο χει ξεκινήσει παγκοσμίως, μ στόχο τν παύσι τς ΜΟΝΣΑΝΤΟ π τν ποκλειστικ διαχείρισι σπόρων κα π τν λο κα μεγαλυτέρα διάδοσι γενετικς μεταλλαγμένων τροφν.

Μς φορ διότι:

λεγχος τς τροφς π συγκεκριμένες ταιρεες, δηγε μεγάλες μερίδες το πληθυσμο στν φτώχια, τ ξαθλίωσι  κα τελικς τν ξαφάνισι!

γενετικς τροποποιημένη τροφ δν προσφέρει τίποτα στν ργανισμ,ντιθέτως τν πιβαρύνει στ μέγιστα.

γενετικς μεταλλαγμένη καλλιέργεια εναι τμμα μίας λυσιδωτςντιδράσεως πο πλήττει κατ’ πέκτασιν λο τ οκοσύστημα.

Ξεκιν λοιπν μία προβολή στν λλάδα,  τς ταινίας (ντοκιμαντέρ) μτίτλο: «Ο Κόσμος Κατά τη Μonsanto», στ Γαλλικ νστιτοτο (9 Φεβρουαρίου, ρα 20:00-8:00 μ.μ.) .

Συνέχεια

Διατροφικοὶ ἐργολάβοι!

Εἶτε τὸ πιστεύετε, εἶτε ὄχι, ἡ ἀντίστροφος μέτρησις γιὰ τὴν διατροφὴ μας ἔχει ξεκινήσει!

Ἡ κυβέρνησι δὲν ἔχει τὴν δύναμι νὰ ἀντιδράσῃ, ὄπως ἄλλωστε καὶ καμμία κυβέρνησις ἔως σήμερα!

Οἱ πολῖτες, ἕρμαια τῶν φαρμακοβιομηχανιῶν καὶ τῆς ΜΟΝΣΑΝΤΟ!

Μόνη λύσις; Ἡ αὐτονομία!

Συνέχεια

Ἀντὶ νὰ ἀπευθυνθοῦν σὲ ἐνημερωμένους ἐνήλικες, δηλητηριάζουν παιδιὰ μὲ τὴν παραπληροφόρησιν!

Ὃλοι γνωρίζουμε τήν προσπάθεια πλήρους ἀντικαταστάσεως τῶν φυσικῶν τροφῶν ἀπό μεταλλαγμένους σπόρους, ἂμεσα ἐλέγξιμους ἀπό τίς διάφορες πολυεθνικές τύπου μονσάντο καί μπάγιερ.

Ἐπίσης, γνωρίζουμε πώς ἢδη ἒχει προωθηθεῖ, μετά ἀπό ἀφόρητες πιέσεις, στήν Εὐρωπαϊκή Ἒνωσι τό περίφημον Codex Alimentarius πρός ὑπογραφήν ὀρθότερα πρός ἐφαρμογήν!!)

Συνέχεια